Skip to content
Menu

Beamex kundberättelse

Douglas Calibration Services

Reducerar teknikernas arbetsbelastning och stress

Beamex / Kundberättelse / Douglas Calibration Services

Sammanfattning

Då Douglas Calibration Services bestämde sig för att skapa en fullständigt digital kalibreringsprocess var deras främsta mål att förbättra livskvaliteten för sina tekniker genom att reducera deras arbetsbelastning och stress. Beamex LOGiCAL kalibreringsmjukvara har hjälpt Douglas Calibration Services att uppnå detta samtidigt som de också fick verktyg för att kunna tillhandahålla en snabbare och effektivare service för sin stora och varierande kundbas.


Tack vare Beamex lösning kan vi automatisera våra processer och den gör det möjligt för våra tekniker att arbeta mer effektivt. Det här bidrar inte bara till att minska risken för fel, utan även till en papperslös och snabbare kalibreringsprocess och att våra kunder får sina kalibreringscertifikat genast då jobbet är klart.

Richard O’ Meara, Contracts Manager, Douglas Calibration Services, Jones Engineering Group, Irland
Beamex Logical calibration software

Tack vare Beamex LOGiCAL har vi kunnat gå över till helt digitala kalibreringscertifikat, vilket har gjort våra fältservicetekniker ungefär 30 till 40 % effektivare. Automatiseringen av vår kalibreringsprocess har också bidragit till att minska risken för fel.

Richard O’ Meara Contracts Manager, Douglas Calibration Services, Jones Engineering Group, Irland

90%

Leverans av kalibreringscertifikat på kalibreringsdagen eller dagen efter

Med Beamex MC6 avancerade fältkalibrator

>30%

Reducering av teknikernas arbetsbelastning

Med Beamex LOGiCAL kalibreringsmjukvara

10 000

Uppskattat antal kalibreringar per år

Med Beamex ekosystem för kalibrering

Bespara teknikerna från ett berg av pappersarbete

Douglas Calibration Services, del av Jones Engineering Group, har tillhandahållit högkvalitativa kalibreringstjänster sedan 1989. Företagets välutbildade team på över 70 tekniker betjänar mer än 130 kunder, inklusive några av de största namnen inom läkemedels-, energi-, och livsmedels- och dryckesindustrin.

“Fastän vi behövde optimera våra processer, förbättra effektiviteten och förenkla genereringen av kalibreringscertifikat var det ännu viktigare för oss att lätta på trycket för våra tekniker som höll på att drunkna i pappersarbete”, säger Richard. Han uppskattar att teknikernas arbetsbelastning har reducerats med 30-40% tack vare LOGiCAL.

Calibration Software - Cloud-based calibration software Beamex LOGiCAL

Lite sinnesro räcker långt

Med en så stor volym av kalibreringar är det lätt hänt att vissa saker faller mellan stolarna och glöms bort. När skulle det där instrumentet kalibreras? Är referensstandarden som jag använder aktuell och certifierad? Återigen kommer LOGiCAL till undsättning då dessa problem uppstår.

“Vi utför ungefär 100 kalibreringar i månaden för en av våra största kunder och innan LOGiCAL måste vi manuellt dokumentera omkalibreringens förfallodatum i ett kalkylblad”, minns Richard. “Nu gör LOGiCAL allt det här jobbet för oss med funktionen ‘instruments due’ så vi aldrig missar ett datum. Dessutom spårar det även referensstandarderna så att vi kan försäkra oss om att alla våra referenser är aktuella och aldrig missa en återcertifiering.”

Läs hela Douglas Calibration Services kundberättelsen

En hjälpande hand finns alltid tillgänglig

Ända från början har Beamex och Douglas Calibration gått hand i hand mot en papperslös kalibrering. Under övergången till LOGiCAL sammankallade Beamex till månadsmöten för att diskutera eventuella problem och frågor. Regelbunden feedback från teamet vid Douglas Calibration har lett till implementeringen av en mängd nya funktioner och uppdateringar.

“Mjukvaran i sig har dessutom ett inbyggt hjälpcenter så om någon av våra medarbetare behöver hjälp kan de på stående fot be en Beamex-expert om support. Vi har alltid fått snabba svar på en här sortens frågor”, säger Richard.

Läs fler kundberättelser