Skip to content
Menu
Beamex Logical calibration software

Beamex LOGiCAL

Kalibreringsmjukvara

Lättanvänd och skalbar kalibreringshantering

Kalibreringsmjukvaran Beamex LOGiCAL hjälper dig att hantera dina instrumenteringstillgångar på ett enkelt och prisvärt sätt. Med LOGiCAL vet du vad, när och hur du ska kalibrera och kan utföra kalibreringen effektivt. Det digitala dataflödet mellan LOGiCAL och mobila lösningar som stöds gör din kalibreringsprocess mer konsekvent, effektiv och tillförlitlig.

Enkel och prisvärd kalibreringshantering

Eftersom dina kalibreringsdata lagras i molnet kan du komma åt dem när som helst, var som helst. Du behöver inte investera i dyr IT-infrastruktur och du har alltid den senaste versionen av mjukvaran.

Instrumenthantering

LOGiCAL innehåller mångsidiga verktyg för att lägga till instrument. Du kan hantera ett obegränsat antal instrument i din databas, ordna instrumenten hierarkiskt enligt anläggningsstrukturen och hålla koll på hur och när instrumenten ska kalibreras.

Referenshantering

Hantera kalibreringsuppgifterna för dina referenser och se till att de kalibreras i tid. Alla kalibratorer i Beamex MC6-, MC4- och MC2-familjen som du använder, kommer att automatiskt läggas till i din referensdatabas.

Vägledd kalibreringsprocess

LOGiCAL och de mobila lösningar som stöds vägleder dina medarbetare genom hela kalibreringsprocessen och säkerställer att alla kalibreringar utförs enligt fördefinierade procedurer.

Digitalt dataflöde

LOGiCAL kommunicerar problemfritt med Beamex dokumenterande kalibratorer och kalibreringsapplikationen Beamex bMobile, vilket gör att du kan utföra och dokumentera kalibreringarna automatiskt.

Analysera och generera certifikat

LOGiCAL lagrar dina kalibreringsresultat permanent tillsammans med en fullständig kalibreringshistorik. Du kan använda LOGiCAL för att såväl gå igenom och analysera resultaten som generera konfigurerbara kalibreringscertifikat.

Hög säkerhet

Dina värdefulla kalibreringsdata skyddas enligt de högsta branschstandarderna i och med att LOGiCAL använder Microsofts Azure-tjänst.

Role-based access control

Role-based access control implementerar en säkerhetsmodell där användarens åtkomst bestäms av deras specifika arbetsroll och plats inom företagsstrukturen. Användaråtkomsten kan ytterligare begränsas genom att tilldela enskilda användare till specifika platser.

Beamex LOGiCAL kalibreringsmjukvara

Så här kommer du i gång med LOGiCAL

För att ta reda på om LOGiCAL är rätt lösning för dig, kan du boka ett kort möte online med en av våra experter.

Prissättning av LOGiCAL

LOGiCAL är en prisvärd lösning med en attraktiv prenumerationsavgift och skalbar prissättning, baserad på antalet kalibreringar du utför. Ett obegränsat antal användare och instrument ingår. Ett köp kan göras via LOGiCAL eller genom att begära en offert.

Beamex LOGiCAL kalibreringsmjukvara

Här hittar du användarmanualer och broschyrer

Se alla manualer och broschyrer på alla språk >

Vad är det som gör LOGiCAL annorlunda?

Ett bättre sätt att kalibrera

Går snabbt att ta i bruk, lättanvänd vägledd och au­to­ma­ti­se­rad kalibrering, intuitiv dataanalys och generering av ka­libre­rings­cer­ti­fi­kat.

Skalbar och kost­nads­ef­fek­tiv

Pre­nu­me­ra­tions­mo­dell, betalning med kreditkort eller faktura, låg kostnad, betalning per användning och ingen dyr IT-in­fra­struk­tur.

En plattform för samarbete

Multitenant SaaS-arkitektur som är idealisk för underhålls- och ser­vice­le­ve­ran­tö­rer, med obegränsat antal användare och instrument.

Ett bättre sätt att kalibrera

Skapa kalibreringsprocedurer genom att definiera bland annat kalibreringspunkter, intervaller och felgränsvärden för att se till att kalibreringen alltid utförs i enlighet med processkraven. Detta utgör grunden för att din kalibrering ska kunna automatiseras och digitaliseras.

I LOGiCAL skyddas dina värdefulla kalibreringsdata enligt de högsta branschstandarderna. LOGiCAL uppdateras automatiskt, så du har alltid den senaste versionen av mjukvaran och du behöver inte göra några säkerhetskopior manuellt.

LOGiCALs säkerhetsmodell erbjuder en detaljerad och robust strategi för att hantera systembehörigheter, vilket förbättrar operativ effektivitet och stärker dataskyddet.

Molnbaserad kalibreringsmjukvara - Beamex LOGiCAL
Molnbaserad kalibreringsmjukvara Beamex LOGiCAL

Skalbar och kostnadseffektiv

Som en prenumerationsbaserad mjukvara som tjänst (SaaS) är LOGiCAL lätt att använda, kostnadseffektiv och skalbar. Eftersom Beamex upprätthåller den molnbaserade tjänsten åt dig, behöver du inte investera i någon dyr IT-infrastruktur. Kostnaden för att använda LOGiCAL varierar också beroende på hur mycket du kalibrerar.

En prenumeration på LOGiCAL tillåter ett obegränsat antal samtidiga användare och ett obegränsat antal instrument utan någon extra kostnad, så du har alltid tillgång till den kapacitet du behöver.

Beamex Logical calibration software

Tack vare Beamex LOGiCAL har vi kunnat gå över till helt digitala kalibreringscertifikat, vilket har gjort våra fältservicetekniker ungefär 30 till 40 % effektivare. Automatiseringen av vår kalibreringsprocess har också bidragit till att minska risken för fel.

Richard O’ Meara Contracts Manager, Douglas Calibration Services, Jones Engineering Group, Irland

Förbättrad arbetslivskvalitet för mobila medarbetare

LOGiCAL gör jobbet effektivare vilket sparar värdefull tid, minskar stressen och förbättrar arbetslivskvaliteten för dina mobila medarbetare. I stället för att behöva besöka kontoret för att tilldelas uppdrag, kan teknikerna helt enkelt synkronisera uppdragen till de stödda mobila lösningarna, oavsett var de befinner sig.

Efter att en kalibrering utförts med kalibreringsapplikationen bMobile eller Beamex dokumenterande kalibratorer, kan resultaten synkroniseras till LOGiCAL när man är online igen.

Förbättrad arbetslivskvalitet för mobila medarbetare
En plattform för samarbete - Beamex LOGiCAL

En plattform för samarbete

LOGiCAL är designad enligt en SaaS-modell med multitenans, så du kan enkelt samarbeta med kolleger i olika team eller på olika platser eller med leverantörer, underentreprenörer och kunder. Du kan lägga till ett obegränsat antal användare och instrument utan att någon extra kostnad tillkommer och alla kalibreringsresultat finns tillgängliga för analys i en centraliserad databas.

Du kan hantera arbetsuppdrag, till exempel med entreprenörer och servicepartner på ett väldigt flexibelt sätt. LOGiCAL är en perfekt lösning för underhållsföretag, specialister som erbjuder kalibreringstjänster och en mängd olika branscher, inklusive energiindustrin, allmännyttiga företag, livsmedels- och dryckesindustrin etc.

Läs hur Endress+Hauser automatiserar sina kalibreringsprocesser med hjälp av LOGiCAL >

Få en guidad rundtur av kalibreringsmjukvaran LOGiCAL

Följ med Beamex experter och få en praktisk demonstration av LOGiCAL. Lär dig hur du hanterar dina instrumenteringstillgångar i molnet och hur du effektivt planerar och utför kalibreringar.

Digitalt dataflöde med LOGiCAL 

Hantera vad, när och hur du kalibrerar med LOGiCAL. Ange vilka instrument som ska kalibreras och synkronisera dem till de stödda mobila lösningarna (Beamex dokumenterande kalibratorer eller bMobile-applikationen).

Du kan utföra kalibreringen under vägledning och samla in data digitalt vid mätkällan med hjälp av de stödda mobila lösningarna – även när du är offline. Dina kalibreringsresultat lagras på ett säkert sätt och kan synkroniseras tillbaka till LOGiCAL när du är online igen.

Analysera dina högklassiga, digitala kalibreringsdata, generera kalibreringscertifikat och säkerställ regelefterlevnaden.

Förbättra effektiviteten, höj kvaliteten på kalibreringsdata och minska kostnaden för varje kalibrering genom att standardisera din kalibreringsprocess med LOGiCAL.

Kalibreringsprocess med Beamex LOGiCAL kalibreringsmjukvara

Relaterade produkter

Beamex bMobile

Använd ka­libre­rings­ap­pli­ka­tio­nen Beamex bMobile tillsammans med LOGiCAL så får du vägledning för utförande och do­ku­men­ta­tion av fält­ka­libre­ring­ar.

Läs mer >

Do­ku­men­te­ran­de ka­libra­to­rer

Använd Beamex mycket noggranna do­ku­men­te­ran­de ka­libra­to­rer tillsammans med LOGiCAL så får du vägledning för utförandet och automatisk do­ku­men­ta­tion av ka­libre­ring­ar­na.

Läs mer >

Ex­pert­tjäns­ter

Vårt utbud av ex­pert­tjäns­ter hjälper dig att komma i gång med LOGiCAL och maximerar nyttan.

Läs mer >

Utforska mer innehåll