Skip to content
Menu

Omkalibrering och reparation

Vi erbjuder omkalibreringstjänster, reparationer och lämpliga serviceplaner som hjälper dig att få din kalibreringsutrustning att fungera till sin fulla potential under hela dess livslängd.

Beamex omkalibreringstjänster

Beamex omkalibreringstjänster

Alla instrument, inklusive kalibratorer, behöver kalibreras regelbundet. För att bibehålla noggrannheten och uppfylla kraven, är det viktigt att du håller din kalibrator uppdaterad genom regelbunden omkalibrering.

Ett spårbart, ackrediterat kalibreringscertifikat behövs om din anläggning arbetar i enlighet med ett kvalitetsledningssystem, såsom ISO 9000, och/eller om du måste tillhandahålla bevis på mätningar och spårbarhet till dina kunder.

Designad för hållbarhet

Hållbarhet är en central del av Beamex designfilosofi. Vi vill att våra kunder ska kunna använda sina Beamex-produkter under många år. Därför är de utformade för att ha en lång livslängd och vara så enkla som möjligt att reparera, underhålla och uppgradera. Det här stöder den cirkulära ekonomin och bevarar värdefulla naturresurser.

Läs mer om hållbarhet på Beamex >

Designad för hållbarhet

Beamex har blivit vår enda kontaktpunkt för alla våra kalibreringsbehov. Detta har effektiverat hela vår kalibreringsprocess och hjälper oss att övervaka och upprätthålla regelefterlevnaden på plats.

Paul O’Sullivan, Engineering Planner, Zoetis, Irland

Tack vare Beamex lösning kan vi automatisera våra processer och den gör det möjligt för våra tekniker att arbeta mer effektivt. Det här bidrar inte bara till att minska risken för fel, utan även till en papperslös och snabbare kalibreringsprocess och att våra kunder får sina kalibreringscertifikat genast då jobbet är klart.

Richard O’ Meara, Contracts Manager, Douglas Calibration Services, Jones Engineering Group, Irland

Trots utmaningarna och behovet av att anpassa sig till nya arbetssätt gick allt mycket smidigt. Beamex-teamet var verkligen hjälpsamma och stöttande från första dagen i projektet.

Nikita Anosov, Project Manager & Scrum Master, National Grid, Storbritannien
Beamex kalibreringslaboratorium, Jakobstad, Finland

Beamex kalibreringslaboratorium, Jakobstad, Finland

För att kunna erbjuda omkalibreringstjänster för ett brett utbud av kalibreringsprodukter och olika mätsignaler, har Beamex en egen toppmodern kalibreringsanläggning i Jakobstad, Finland. Laboratoriet på Beamex-området är ISO 9001-certifierat (sedan 1992) och ISO 17025-ackrediterat (sedan 1993) av FINAS (Finlands nationella ackrediteringsorgan).

Det ISO 17025-certifierade kalibreringscertifikatet innehåller värdefull information om varje enskild kalibrator, så som mätresultat, utvidgad mätosäkerhet, avvikelse, specifikationer och utvärdering av hur väl kalibratorn stämmer överens med tillverkarens specifikationer.

Beamex kalibreringslaboratorium i Marietta, Georgia, USA

I vårt kalibreringslaboratorium i Marietta i Georgia erbjuder vi NIST-spårbara kalibreringar och reparationer. När du väljer Beamex som din kalibreringspartner, är du i rätta händer. Vår metrologiska personal är erfaren och kunnig och även våra tekniker har stor kunskap.

Våra omkalibrerings- och reparationstjänster är garanterat av högsta kvalitet i branschen. Vi är stolta över att kunna erbjuda en kort behandlingstid som minimerar störningarna i era processer, och vi får kontinuerligt utmärkt feedback från våra kunder.

Beamex kalibreringslaboratorium i Marietta, Georgia, USA

Beamex ackreditering och certifikat

Se alla våra certifikat >

Vad ingår i Beamex omkalibreringstjänst?

  • Ett ackrediterat kalibreringscertifikat.
  • Resultaten av en godkänd/underkänd mätning anges på kalibreringscertifikatet. Avvikelserna analyseras för din räkning.
  • Om det finns avvikelser, justeras kalibratorn (as-found/as-left resultat).
  • Kalibreringspunkterna är optimerade för Beamex-enheter, för att säkerställa att enheten blir noggrant testad i alla relevanta intervaller.
  • För att säkerställa att enheten förblir exakt, kommer ändringar i noggrannheten att uppmärksammas och motverkas med förebyggande justeringar.
  • Med hjälp av en automatiserad omkalibreringsprocess blir behandlingstiden kortare och risken för mänskliga fel mindre.
  • Med hjälp av reparationskontroller säkerställer man att en enhet som är sönder inte omkalibreras förrän den har reparerats.
  • Rengöring av enheten.
  • Kostnadsfria uppdateringar av firmware och DD (enhetsbeskrivning).
  • Eventuella frågor om garanti som uppstår under omkalibrering kommer att behandlas.

Underhåll och skydda din Beamex kalibreringsutrustning med en Care Plan

Beamex Care Plan är ett avtal som täcker årliga omkalibreringar, reparationer och mycket mer. Avtalet har utformats för att hjälpa dig att upprätthålla noggrannheten och tillförlitligheten hos din Beamex-mätutrustning under hela dess livslängd.

Reparationer och reservdelar

Reparationer och reservdelar

För kunder med Beamex kalibreringsutrustning erbjuder Beamex högklassiga reparations- och reservdelstjänster vid våra anläggningar i Jakobstad, Finland och Marietta, Georgia i USA.

Beamex produkter är designade för hållbarhet. Vi erbjuder ett stort urval av reservdelar för Beamex-produkter, inklusive kompletta reservdelssatser, vilket gör det enkelt att förlänga livslängden på din utrustning och se till att den fortsätter fungera utan problem.

Läs mer om Beamex tjänster

Ex­pert­tjäns­ter

Beamex skräd­dar­syd­da, kun­skaps­ba­se­ra­de ex­pert­tjäns­ter stöder dig i varje skede av lösningens livscykel.

Läs mer >

Mobile calibration with Beamex bMobile

Ut­bild­nings­tjäns­ter

Beamex erbjuder ut­bild­nings­tjäns­ter från praktiska workshops och fö­re­läs­ning­ar i klassrum till online-ut­bild­ning­ar och e-lärande.

Läs mer >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Ka­libre­rings­cer­ti­fi­kat

Använd vårt on­li­ne­verk­tyg för att begära en PDF-kopia av ditt ka­libre­rings­cer­ti­fi­kat från våra Beamex-la­bo­ra­to­ri­er.

Läs mer >

Ser­vice­pla­ner

Upprätthåll nog­grann­he­ten och till­för­lit­lig­he­ten hos din Beamex ka­libre­rings­ut­rust­ning under hela dess livslängd.

Läs mer >