Skip to content
Menu

Livsmedels- och dryckesindustri

Säkerställ en produktiv och säker livsmedels- och dryckestillverkning som efterlever reglerna med hjälp av Beamex kalibreringsteknologi och -expertis.

Effektivitet, säkerhet och dataintegritet för livsmedels- och dryckerindustrin. Beamex kalibreringslösningar.

Effektivitet, säkerhet och dataintegritet

Med en modern, automatiserad kalibreringslösning kan experter inom livsmedels- och dryckesindustrin säkerställa att regelverket inom industrin efterlevs och att alla dokumentationskrav uppfylls samtidigt som de upprätthåller den högsta säkerhetsnivån.

Inom livsmedels- och dryckesindustrin är säkerhet och regelefterlevnad icke-förhandlingsbara. Samtidigt måste effektiviteten optimeras – för att lyckas med detta krävs rätt resurser, kunskap, verktyg och stöd

Hitta ett bättre sätt för att få en produktion som uppfyller regelverket

Många av världens ledande livsmedels- och dryckesföretag förlitar sig på Beamex ekosystem för kalibrering. Våra lösningar är alla utformade för att hjälpa kunderna att uppnå sina kalibreringsrelaterade mål i linje med bestämmelserna, som exempelvis dem från FDA.

Vi har utvecklat våra kalibreringslösningar under nästan 50 år genom att vi kombinerat vår egen erfarenhet med samarbete med livsmedels- och dryckesföretag runtom i världen.

Beamex MC6-T temperaturkalibrator

Trender och insikter från industrin

Vad innebär operational excellence eller verk­sam­hets­op­ti­me­ring, och hur kan kalibrering bidra till att åstadkomma det?

I den här artikeln behandlar vi hur konceptet utvecklats, vad det betyder i praktiken och hur det tillämpas inom  pro­cess­in­du­strin. Vi beskriver också hur kalibrering kan spela en roll för att möjliggöra operational excellence eller verk­sam­hets­op­ti­me­ring i dina pro­cess­an­lägg­ning­ar.

Läs artikeln [ENG] >

Au­to­ma­ti­se­ra ekosystemet för ka­libre­rings­han­te­ring

Även om pennan kan vara mäktigare än svärdet, utgör penna och papper vid kalibrering inom pro­cess­in­du­strin en svag punkt som är i desperat behov av åtgärder. Att au­to­ma­ti­se­ra ditt ka­libre­rings­e­ko­sy­stem sparar tid, minskar risken för fel och gör det möjligt för din or­ga­ni­sa­tion att använda ka­libre­rings­da­ta som en fördel i verk­sam­he­ten.

Läs artikeln [ENG] >

Hur angriper man problemet med mänskliga fel vid inmatning av ka­libre­rings­da­ta?

Trots att det är en långsam och ar­bets­krä­van­de process med hög risk för mänskliga fel används fortfarande manuell inmatning i in­dust­ri­el­la processer. I den här artikeln diskuterar vi in­dust­ri­el­la ka­libre­rings­pro­ces­ser och den manuella da­tain­mat­ning som är relaterad till dessa processer.

Läs artikeln >

Åstadkom mer med mindre och generera avkastning på investeringen med en automatiserad kalibreringslösning

Kalibrering av processinstrument är bara en av många underhållsrelaterade aktiviteter i en processanläggning. Det sista du vill är att låta dina begränsade resurser slösa tid på att utföra onödiga kalibreringar eller använda tidskrävande, ineffektiva kalibreringsprocedurer.

Utför du kalibreringar? Utforska allt vårt ”hur man kalibrerar” -innehåll och hitta bättre sätt att kalibrera

Nöjda kunder berättar

2 år

Återbetalningstid för investeringar i kalibreringslösningar

Absolute Company, Sverige

Läs deras berättelse >

1

Integrerad och automatiserad kalibreringslösning

Heiniken, Spanien

Läs deras berättelse >

50%

Mindre tid och resurser krävs för att utföra kalibrering

British Sugar, Storbritannien

Läs deras berättelse >

Det här säger våra kunder inom livsmedels- och dryckesindustrin

Beamex industrial picture with calibration software being used

Det var ett utmärkt beslut att världens modernaste bryggeri valde det bästa kalibreringssystemet, Beamex CMX-kalibreringsmjukvara och Beamex multifunktionella kalibratorer.

Armando Rivero Rubalcaba, Head of Instrumentation, Heineken, Spanien

Endast en korrekt kalibrering garanterar en riktig och noggrann mätning. Vi kalibrerar processinstrument med portabla kalibratorer, bänkar, CMX-mjukvara och standardiserade kalibreringsprocedurer för fältkalibrering och/eller verkstadskalibrering. Kalibreringen har blivit effektiv, tillförlitlig och ett enkelt sätt att minska kostnader och rutiner.

Salvador Mendez, Engineering Automation projects coordinator, Nestlé México
Beamex MC6-T temperature calibrator

Allt du behöver veta om temperaturkalibrering

Upptäck allt vårt innehåll om temperaturkalibrering.

Beamex kalibreringslösningar

Ka­libre­rings­han­te­ring

Våra ka­libre­rings­mjuk­va­ror hjälper dig att di­gi­ta­li­se­ra och au­to­ma­ti­se­ra dina ka­libre­rings­pro­ces­ser.

Läs mer >

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Fält­ka­libre­ring

Upptäck Beamex portfölj med avancerad fält­ka­libre­rings­tek­nik..


Läs mer >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Verk­stads­ka­libre­ring

Bekanta dig med Beamex sortiment av in­dust­ri­el­la lösningar för verk­stads­ka­libre­ring.

Läs mer >

Mobile calibration with Beamex bMobile

Tjänster

Få all nytta ur Beamex teknologi med hjälp av ex­pert­tjäns­ter, ka­libre­rings- och re­pa­ra­tions­tjäns­ter.

Läs mer >

Tillsammans kan vi hitta de ideala kalibreringslösningarna för din verksamhet.

Läs mer relaterat innehåll