Skip to content
Menu

Kemisk bearbetning

Upprätthåll säkerheten, säkerställ regelefterlevnad och få tillgång till fördelarna med digitalisering med hjälp av automatiserade kalibreringslösningar och -tjänster.

Hållbar hantering av processäkerheten

Hållbar hantering av processäkerheten

Att upprätthålla högsta möjliga säkerhetsstandarder och samtidigt se till att alla tillämpliga bestämmelser följs har högsta prioritet inom den kemiska processindustrin. På samma gång måste effektiviteten optimeras – att göra det på ett framgångsrikt sätt kräver rätt resurser, kunskap, verktyg och stöd.

Experter som arbetar inom den kemiska processindustrin kräver en modern, automatiserad kalibreringslösning som stöder regelefterlevnad och uppfyllande av dokumentationskrav samtidigt som den högsta säkerhetsnivån upprätthålls.

Hitta ett bättre sätt att kalibrera vid kemiska processer

Många av världens ledande företag inom den kemiska processindustrin förlitar sig på kalibreringsteknologi från Beamex. Våra lösningar är utformade för att hjälpa kunderna att uppnå sina kalibreringsrelaterade mål i linje med bestämmelserna, som exempelvis dem från FDA och ATEX.

Under nästan 50 år har våra kalibreringslösningar utvecklats genom att kombinera vår erfarenhet med den feedback som vi erhållit genom ett nära samarbete med partner inom industrin.

Hitta ett bättre sätt att kalibrera vid kemiska processer

Insikter från den kemiska processindustrin

Phamaceutical Industry

Säker och sund verksamhet med fin­ke­mi­ka­li­er

Inom fin­ke­mi­ka­li­e­in­du­strin har hälsa, säkerhet och miljö (HSE) högsta prioritet, men det är viktigt att komma ihåg att säkerheten har många nivåer vid finkemisk produktion.

Läs artikeln [ENG] >

Garantera säkerhet och hållbarhet inom fin­ke­mi­ka­li­e­in­du­strin

Utöver den viktigaste och icke-för­hand­lings­ba­ra pri­o­ri­te­ring­en att säkerställa säkerheten, är hållbarhet och ef­fek­ti­vi­tet de hu­vud­sak­li­ga faktorerna som driver fin­ke­mi­ka­li­e­in­du­strin idag.


Läs artikeln [ENG] >

Hur au­to­ma­ti­se­rad kalibrering förändrar spelet

Den finkemiska industrin är vanligtvis beroende av sats­pro­duk­tion av små volymer av värdefulla produkter. Effektiva processer och minimering av spill är nycklarna till att förbli kon­kur­rens­kraf­tig – och di­gi­ta­li­se­ring­en erbjuder potentiella lösningar.

Läs artikeln [ENG] >

Förbättra effektiviteten och garantera säkerheten inom den kemiska processindustrin

Inom den kemiska processindustrin är det viktigt att upprätthålla höga säkerhetsstandarder och samtidigt se till att bestämmelserna följs. På samma gång måste företagen optimera effektiviteten för att klara sig på konkurrensutsatta marknader.

Experter som arbetar inom den kemiska processindustrin kan ha stor nytta av en modern, automatiserad kalibreringslösning, som stöder regelefterlevnad och uppfyllande av dokumentationskrav och bidrar till att garantera säkerheten i anläggningen.

Utför du kalibreringar? Utforska allt vårt ”hur man kalibrerar” -innehåll och hitta bättre sätt att kalibrera

Nöjda kunder berättar

1 år

Återbetalningstid för investering i en kalibreringslösning

AstraZeneca Ab, Sverige

Läs deras berättelse >

50%

Mer effektiva kalibreringsprocedurer

Peñoles Quimica del Rey, Mexiko

Läs deras berättelse >

4000

Timmar sparade på kalibreringar per år

National Grid, Storbritannien

Läs deras berättelse >

Vad våra kunder säger

Effektivisering av kalibreringsprocessen har inneburit enorma tidsbesparingar, förbättrad effektivitet, bättre underhåll och produktivitet, men framför allt har det hjälpt oss att uppnå våra affärsprinciper och fortsätta leverera högklassiga produkter.

Roberto Lopez, Supervisor of Instrumentation Department, Peñoles Quimica del Rey, Mexiko

Den viktigaste nyttan totalt sett är att Salt River Project har kunnat spara ungefär 30 minuter per kalibrering med hjälp av ett automatiserat tillvägagångssätt. Kalibreringsjobb som normalt skulle ta en till två månader att utföra i samband med en översyn av en enhet, kan nu göras på några få veckor, och tid är pengar.

Jody Damron, Business Analyst, Salt River Project, USA

Genom att använda Beamex-lösningen, har vi tack vare automatiseringen, kunnat minska antalet skeden som krävs för att utföra en kalibrering och sparar därmed 15 minuter per enhet. Det låter kanske inte så mycket i sig, men sammanlagt innebär det en tidsbesparing på över 4000 timmar per år – och en ekonomisk besparing som uppgår till miljontals pund, vilket är häpnadsväckande.

James Jepson, Control & Instrumentation Systems Officer, National Grid, Storbritannien
Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Kalibrering i ett riskområde

Innan man går in i ett riskområde (Ex) för att utföra kalibreringar behöver man ta flera saker i beaktande. Det finns också olika nivåer av riskområden och olika nivåer av kalibreringsutrustning.

I den här artikeln tittar vi på några grundläggande faktorer, teori och historia innan vi undersöker olika metoder för att göra kalibreringsutrustningen lämplig för ett Ex-område.

Beamex kalibreringslösningar

Ka­libre­rings­han­te­ring

Våra ka­libre­rings­mjuk­va­ror hjälper dig att di­gi­ta­li­se­ra och au­to­ma­ti­se­ra dina ka­libre­rings­pro­ces­ser.

Läs mer >

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Fält­ka­libre­ring

Upptäck Beamex portfölj med avancerad fält­ka­libre­rings­tek­nik.


Läs mer >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Verk­stads­ka­libre­ring

Bekanta dig med Beamex sortiment av in­dust­ri­el­la lösningar för verk­stads­ka­libre­ring.

Läs mer >

Mobile calibration with Beamex bMobile

Tjänster

Få all nytta ur Beamex teknologi med hjälp av ex­pert­tjäns­ter, ka­libre­rings- och re­pa­ra­tions­tjäns­ter.

Läs mer >

Tillsammans kan vi hitta kalibreringslösningen som passar din verksamhet.

Läs mer relaterat innehåll