Skip to content
Menu

Temperaturenhetsomvandlare

Omvandla enkelt ett värde från en temperaturenhet till en annan

Tryckenhetsomvandlare>

Temperaturenhetsomvandlare

Använd enhetsomvandlaren här nedan för att omvandla ett värde från en temperaturenhet till en annan temperaturenhet. Ange först det numeriska temperaturvärdet i fältet ”Värde” och välj rätt enhet i fältet ”Enhet”. Använd decimalpunkt (inte kommatecken). Klicka sen på knappen ”Omvandla” för att se resultaten i tabellen nedan. 

Värde Enhet
°C
°F
K
°Ra
°Re

Hur omvandlar man enkelt mellan Celsius och Fahrenheit i huvudet?

Hur omvandlar man enkelt en temperatur från Celsius till Fahrenheit i huvudet?

Allt emellanåt ser du en temperatur i Celsius, men du har ju inte alltid en enhetsomvandlare snabbt tillgänglig. Det gör inget, att konvertera Celsius till Fahrenheit är inte så svårt. Låt mig berätta hur du gör det snabbt i huvudet.

Vi gör omvandlingen i två steg:

Steg 1: En grad °C motsvarar 1,8 °F. (Eller det är egentligen 9/5, men jag tror att det är lättare att använda 1,8). Ja, jag vet att det inte är så lätt att multiplicera med 1,8 i huvudet, men det finns ett ganska enkelt sätt att komma runt detta: multiplicera först °C-värdet med 2 (enkelt) och dra sedan bort 10 % (också enkelt).

Steg 2: Du måste minnas att 0 °C är lika med 32 °F, kom ihåg det! Så till sist, addera skillnaden 32 °F till resultatet.

Låt oss ta några exempel:

Vad är 20 °C i F°?

 • Multiplicera 20 med 2 = 40.
 • Dra bort 10 % från 40 = 40 – 4 = 36.
 • Addera skillnaden 32 °F till 36; 36 + 32 °F = 68 °F.
 • 20 °C motsvarar alltså 68 °F. Ganska enkelt, eller hur?

Vad är 100 °C i °F?

 • Multiplicera 100 med 2 = 200.
 • Dra bort 10 % från 200 = 200 – 20 = 180.
 • Addera skillnaden 32 °F till 180; 180 + 32 °F = 212 °F.
 • 100 °C motsvarar alltså 212 °F.

Vad är 0 °C i °F?

 • Tja, det är 32 °F. Jag sa ju att du skulle komma ihåg det, eller hur…

Det snabba och enkla sättet skulle vara att bara multiplicera Celsius-värdet med 2 och addera 32 °F. Men det räknesättet ger lite för höga resultat, så om du använder det, minska i så fall på slutresultaten en aning. För exemplet ovan med 20 °C skulle detta räknesätt ge 20 x 2 + 32 = 72 °F. Visst ger det dig ett ungefärligt värde, men som du ser blir resultatet lite för högt.

Hur omvandlar man en temperatur från Fahrenheit till Celsius i huvudet?

Omvandla Fahrenheit till Celsius:

Steg 1: Dra bort 32 °F från °F-temperaturen.

Steg 2: Multiplicera °F-värdet med 5/9. Vänta, vad är det? Ok, det här är kanske för svårt, eftersom 5/9 är 0,555555. Men vi kan komma ganska nära om vi dividerar värdet med 2 och sedan adderar 10 % (om vi ska vara exakta ska vi lägga till 11,11 %).

Exempel:

Vad är 100 °F i °C?

 • Dra bort 32 °F => 100 – 32 = 68.
 • Dividera 68 med 2 = 34.
 • Addera 10 % => 34 + 3,4 = 37,4.
 • 100 °F motsvarar alltså ungefär 37,4 °C.

Om vi vill ha ett exaktare resultat (och det vill vi ju alltid!) kan vi lägga till 11 % i stället för 10 %. I praktiken gör man det enklast genom att först addera 10 % och sedan ytterligare 1 %. Så låt oss göra om exemplet ovan:

Vad är 100 °F i °C?

 • Dra bort 32 °F => 100 – 32 = 68.
 • Dividera 68 med 2 = 34.
 • Addera 10 % => 34 + 3,4 = 37,4.
 • Addera ytterligare 1 % => 37,4 + 0,374 = 37,77 °C. Vi kan avrunda uppåt och säga att 100 °F motsvarar 37,8 °C.

Temperatur och temperaturenheter

Vad är temperatur?

Temperatur är en intensiv storhet som beskriver energitillståndet hos ett ämne. Alla material består av atomer och molekyler som ständigt rör sig, vibrerar eller roterar. Temperaturen hos ett föremål kan definieras av den genomsnittliga kinetiska energin hos dess atomer och molekyler.

Vad är Kelvin (K)?

Kelvin är grundenheten för temperatur i SI-systemet (Internationella enhetssystemet). Enheten kelvin förkortas K (utan grad eller gradtecken) och presenterades först av William Thomson (Lord Kelvin) år 1848. I och med omdefinieringen av SI-systemet 2019 definierades kelvinskalan genom att det numeriska värdet för Boltzmanns konstant fastställdes till 1,380649×10-23 J⋅K-1.

Vad är Celsius (°C)?

Celsius är för närvarande en härledd enhet för temperatur i SI-systemet, medan kelvin är grundenheten. Enheten och den faktiska Celsiusskalan uppfanns av svensken, Anders Celsius år 1742. De två viktigaste referenspunkterna för Celsiusskalan är vattnets fryspunkt (eller smältpunkten för is) som definieras som 0 °C och vattnets kokpunkt som är 100 °C.

Vad är Fahrenheit (°F)?

Fahrenheitskalan introducerades av holländaren Gabriel Fahrenheit år 1724. De två viktigaste referenspunkterna för skalan är vattnets fryspunkt som anges till 32 °F och människans kroppstemperatur som anges till 96 °F. Fahrenheitskalan är numera omdefinierad så att isens smältpunkt är exakt 32 °F och vattnets kokpunkt exakt 212 °F. Människans kroppstemperatur är ca 98 °F på den reviderade skalan.

Vad är Rankine (°R, °Ra)?

Rankineskalan presenterades av skotten William Rankine år 1859. Referenspunkten för Rankines skala är den absoluta nollpunkten som är 0 °Ra, precis som i kelvinskalan. En grad på Rankineskalan är lika stor som en grad på Fahrenheitskalan. Fryspunkten för vatten är alltså 491,67 °Ra.

Vad är Réaumur (°Ré, °Re)? Réaumurskalan definierades av Réne de Réaumur år 1730. Referenspunkterna i skalan är vattnets fryspunkt 0 °Re och vattnets kokpunkt 80 °Re.

Läs fler artiklar om temperatur