Skip to content
Menu

Serviceplaner

Upptäck ett bättre sätt att upprätthålla noggrannheten och tillförlitligheten hos din Beamex-kalibreringsutrustning under hela dess livslängd.

Beamex Care Plan | Beamex Calibration Plan

Underhåll och skydda din utrustning med Beamex Care Plan

Alla kalibratorer blir otillförlitliga om de inte omkalibreras regelbundet. De behöver också regelbunden omkalibrering och underhåll för att hållas tillförlitliga och exakta.

Eventuella oförutsedda skador kan bli dyra och ta lång tid att reparera om du inte har någon strategi på plats.

Beamex Care Plan är ett avtal som täcker årliga omkalibreringar, reparationer och mycket mer. Avtalet har utformats speciellt för att hjälpa våra kunder att bibehålla noggrannheten och tillförlitligheten hos sin Beamex-mätutrustning under hela dess livslängd.

Beamex serviceplaner
Beamex Care Plan

Beamex Care Plan innehåller:

 • Årliga omkalibreringar inklusive ett internationellt accepterat, spårbart kalibreringscertifikat
 • Gratis frakt till och från Beamex-laboratoriet i Jakobstad, Finland
 • Kostnadsfria reparationer, även vid skada genom olyckshändelse
 • Byte av slitdelar
 • Årlig e-postavisering när det är dags för kalibrering
 • Tillämpliga uppdateringar av firmware, filer med enhetsbeskrivningar
 • Helpdesk-tjänster
 • Prioriterad service

Se fördelarna med Beamex Care Plan för ditt team

Beamex Care Plan är ett treårigt fast avtal. När den första planen har köpts, behöver inga ytterligare inköpsordrar skickas via din inköpsavdelning. Det möjliggör enkla transaktioner och inga onödiga administrativa kostnader eller resurser används.

Om man väljer ett treårigt Care Plan-avtal till ett fast pris, kan det betalas i sin helhet eller delas upp i tre årliga betalningar.

Internationellt godkända kalibreringscertifikat ingår i varje kalibrering som utförs vid Beamex kalibreringsanläggning i Jakobstad, Finland. Kostnaden för din årliga omkalibrering ingår och vi skickar en e-postavisering en gång om året för att påminna dig om att det är dags för kalibrering.

Firmware-uppdateringar ingår och installeras automatiskt när du skickar in din kalibrator för omkalibrering. Med den här tjänsten kan du vara säker på att din(a) enhet(er) alltid har de senaste fördelarna som utvecklats av vår FoU-avdelning, utan kostnad.

Olyckor inträffar. Beamex Care Plan täcker sådana olyckor och vi byter till och med ut din enhet om en reparation konstateras vara ekonomiskt olönsam, dvs. BER (bortom ekonomisk reparation). Reparationer och utbyte av slitdelar (som batterier och stöd) omfattas också, kostnadsfritt för Care Plan-kunder.

Påminnelserna som du får från oss 45 dagar före den årliga kalibreringen, ger dig möjlighet att förbereda dig för eventuella driftsavbrott och planera in dina kalibreringar enligt det.

Care Plan-kunder får prioriterat stöd, vilket ger dig en särskild kontaktpunkt för eventuella frågor du kan ha om din utrustning. För tekniskt stöd är Beamex helpdesk-tjänster tillgängliga via telefon och e-post.

Leverans till och från Beamex-laboratoriet i Jakobstad i Finland ingår när du behöver skicka in din utrustning för omkalibrering eller reparation. Det gör att din budget kan förbli fast på lång sikt, eftersom det inte finns några dolda/extra kostnader kopplade till underhållet av de kalibratorer som omfattas av avtalet.

Beamex gör leveransen enkel. När du blir Care Plan-kund, får du en länk till vår portal där du enkelt kan boka tid med UPS för gratis upphämtning av utrustning för leverans till vårt laboratorium.

Förläng utrustningens livscykel med Beamex Calibration Plan

Beamex Calibration Plan är ett avtal om kalibrering av Beamex-utrustning. Det säkerställer att dina Beamex-kalibratorer förblir exakta och fungerar optimalt under hela sin livscykel.

Planen är avsedd för produkter som inte längre är i produktion eller för kalibratorer som inte kan omfattas av en Care Plan.

Beamex MC6-T temperaturkalibrator
Beamex Calibration Plan

Beamex Calibration Plan innehåller:

 • Årliga ackrediterade kalibreringar
 • Gratis frakt till och från Beamex fabrik
 • Årlig påminnelse via e-post när det är dags för kalibrering
 • Uppdateringar av firmware, filer med enhetsbeskrivningar och andra relevanta element
 • Gratis helpdesk-tjänster
 • Prioriterad service med kortare behandlingstid

Jämför Beamex Care Plan och Calibration Plan

Beamex
Care
Plan
Beamex
Calibration
Plan
Årliga ackrediterade kalibreringarxx
Gratis frakt till och från Beamex fabrikxx
Kostnadsfria reparationer, även vid oavsiktliga skadorx
Byte av slitdelarx
Årliga påminnelser via e-post när det är dags för kalibreringxx
Uppdateringar av firmware och filer med enhetsbeskrivningarxx
Gratis helpdesk-tjänstxx
Prioriterad service med kortare behandlingstiderxx

Vad våra kunder säger

Du kan alltid nå någon på Beamex om det uppstår problem och om du behöver råd. Det är något du inte kan ta för givet. Jag är fullkomligt nöjd med utrustningen och servicen från Beamex.

Christian Backfisch, Head of Service Department, Tratz GmbH, Tyskland

Läs mer om våra kalibreringslaboratorier

Så här väljer du ka­libre­rings­la­bo­ra­to­ri­um

När man väljer ett ka­libre­rings­la­bo­ra­to­ri­um eller en ka­libre­rings­tjänst, ska man välja någon som kan kalibrera den noggranna ut­rust­ning­en med tillräcklig mä­to­sä­ker­het.

Läs artikeln [ENG] >

Hur ofta bör ka­libra­to­rer kalibreras?

Frågan om hur man bestämmer rätt ka­libre­rings­in­ter­vall är fortfarande en av de vanligaste frågorna vi får. Det finns flera faktorer som inverkar på svaret.Läs artikeln [ENG] >

Mobile calibration with Beamex bMobile

Metrologisk spårbarhet vid kalibrering

Lär dig den formella de­fi­ni­tio­nen av metrologisk spårbarhet och ta sedan reda på vad du behöver göra för att kunna påstå att ka­libre­ring­ar­na i din anläggning är spårbara.


Läs artikeln [ENG] >

Designad för hållbarhet

Hållbarhet är en kärnkomponent i Beamex designfilosofi och vi ser digitalisering som en avgörande faktor för att nå hållbarhetsmålen i de branscher där våra kunder är verksamma.

Varför behövs årliga omkalibreringar?

Alla instrument, inklusive kalibratorer, behöver kalibreras regelbundet. Det är viktigt att hålla din kalibrator uppdaterad genom regelbunden omkalibrering för att upprätthålla noggrannheten och uppfylla kraven.

Ett spårbart, ackrediterat kalibreringscertifikat behövs om din anläggning arbetar i enlighet med ett kvalitetsledningssystem, såsom ISO 9000, och/eller om du måste tillhandahålla bevis på mätningar och spårbarhet till dina kunder. I kritiska tillämpningar kan kostnaderna för en situation där avvikelsen är utanför toleransen vara extremt höga, och därför är det säkrast att kalibrera din utrustning oftare än rekommendationen.

Beamex-serviceplaner inkluderar årliga omkalibreringar och gör det enkelt att skicka in enheten för service.

Beamex kalibreringslaboratorium
Beamex kalibreringslaboratorium

Beamex kalibreringslaboratorier

Vi är din partner för enastående kalibrering. Vår erfarna personal inom metrologi och våra erfarna tekniker tillämpar djupt rotad Beamex-specifik produktkunskap. Våra tjänster är av högsta standard i branschen.

Våra kalibreringslaboratorier finns i Jakobstad, Finland och Marietta, Georgia i USA. I vårt kalibreringslaboratorium i Georgia utför vi NIST-spårbara kalibreringar och reparationer. Vårt laboratorium i Finland är ISO 9001-certifierat (sedan 1992) och ISO 17025-ackrediterat (sedan 1993) av FINAS (Finlands nationella ackrediteringsorgan).

Läs mer om omkalibrering och reparationer >

Utforska mer innehåll