Skip to content
Menu

Dokumenterande kalibratorer

Se vårt utbud av dokumenterande kalibratorer nedan

Prata med våra experter och hitta den bästa lösningen för dina behov.

En dokumenterande kalibrator är ett specialinstrument som används för att kalibrera, verifiera och dokumentera prestandan hos olika mätinstrument. I den kombineras funktionerna hos ett kalibreringsverktyg med möjligheten att registrera och lagra kalibreringsresultat. Med en dokumenterande kalibrator kan teknikerna utföra exakta kalibreringsprocedurer samtidigt som de lagrar viktiga dataposter som mätningar, justeringar och miljöförutsättningar.

Dokumenterande kalibratorer erbjuder avancerade egenskaper såsom dataloggning, generering av rapporter och integration med kalibreringsmjukvara. Dessa egenskaper gör det möjligt för teknikerna att skapa omfattande kalibreringsrapporter med detaljerad information, vilket gör det lättare att visa att regelverket inom branschen och kvalitetsstandarderna efterlevs.

Genom att använda en dokumenterande kalibrator kan organisationer förbättra spårbarheten, öka produktiviteten och säkerställa enhetlig och noggrann kalibrering av sina instrument. Förmågan att dokumentera kalibreringsresultaten i realtid förenklar kalibreringsprocessen på det hela taget och underlättar effektiv registrering.

Sammanfattningsvis är en dokumenterande kalibrator ett viktigt verktyg för kalibreringsproffs. Med den kan man utföra exakta kalibreringar medan kritiska kalibreringsdata registreras och dokumenteras. Det i sin tur säkerställer regelefterlevnaden, stöder kvalitetskontrollen och ger en gedigen kalibreringshistorik för auditeringsändamål.

Beamex MC6 som dokumenterande kalibrator

MC6 är en avancerad dokumenterande kalibrator.

Den har ett dedikerat användargränssnittläge som kallas ”Dokumenterande kalibrator” som kan användas för att automatisera och dokumentera kalibreringar. 

När du använder MC6-kalibratorn med Beamex CMX-kalibreringsmjukvara aktiverar du en helt papperslös kalibreringsprocess.

Beamex MC6 som dokumenterande kalibrator

Beamex MC6-Ex som dokumenterande kalibrator

MC6-Ex är en egensäker dokumenterande kalibrator som är säker för alla Ex-zoner.

Den har ett dedikerat användargränssnittsläge som kallas ”Dokumenterande kalibrator” som kan användas för att automatisera och dokumentera kalibreringar. Använd MC6-Ex tillsammans med Beamex CMX-kalibreringsmjukvara för att skapa en helt papperslös kalibreringsprocess – även i riskområden.

Beamex MC6-Ex som dokumenterande kalibrator

Beamex MC6-T som dokumenterande kalibrator

Beamex MC6-T är ett extremt mångsidigt portabelt automatiskt temperaturkalibreringssystem. Det kombinerar ett toppmodernt temperaturtorrblock med Beamex MC6 multifunktionell processkalibrator och kommunikatorteknik.

MC6-T är en dokumenterande kalibrator och kommunicerar med Beamex CMX-kalibreringsmjukvara och LOGiCAL-molntjänst.

Beamex MC6-T som dokumenterande kalibrator

Beamex MC6-WS

MC6-WS är en panelmonterad version av den bärbara MC6-kalibratorn.

Den har ett dedikerat användargränssnittsläge som kallas ”Dokumenterande kalibrator” som kan användas för att automatisera och dokumentera kalibreringar. Om MC6-WS används tillsammans med Beamex CMX-kalibreringsmjukvara skapas en papperslös kalibreringsprocess.

Beamex MC6-WS

Utforska mer innehåll