Skip to content
Menu

Vår strategi

Läs om Beamex strategi och vår ambition att vara den bästa partnern inom kalibreringsteknologi.

Allt baseras på mätningar | Beamex

Allt baseras på mätningar

Olika typer av mätningar ligger bakom mycket av det vi gör dagligen och tar för givet, som till exempel att handla mat, tanka våra fordon, tända lamporna hemma eller ta mediciner.

Noggranna mätningar säkerställer att vi får rätt mängd mat, bränsle och energi och att vår medicin är säker. De säkerställer välfungerande samhällen som utgör grunden för säkrare och mer hållbara företag och samfund. 

Kalibrering är nyckeln

Kalibrering är avgörande för att man ska kunna säkerställa noggranna mätningar, och för att hjälpa till att förbättra effektiviteten, efterlevnaden och säkerheten, samtidigt som utsläpp, avfall och risker minimeras.

Genom att bidra till att säkerställa att mätdata är tillförlitliga och att mätfel förstås, underlättar Beamex smartare affärer och stöder hållbar tillväxt – för en tryggare och mindre osäker värld.

Beamex MC6-T temperaturkalibrator

Vår strategi

Beamex strategi

Vår ambition och väg framåt

Vi är det mest eftertraktade företaget inom kalibreringsteknologi och den bästa partnern för våra kunder och intressenter. Vi är ett högteknologiskt företag och teknikmarknadsledaren som differentierar sig och skapar kundvärde genom innovation.

Vi tillhandahåller produkter och tjänster som, var för sig och tillsammans, ger oöverträffade affärs- och operativa fördelar till våra kunder.

Vår ambition och väg framåt
Vårt syfte | Beamex

Vårt syfte

Vårt syfte är att bidra till att göra världen till en tryggare och mindre osäker plats genom exakta och spårbara mätningar som hjälper företag att effektivera sina processer och minska belastningen på miljön.

Vårt omfattande ekosystem för kalibrering bidrar till att skapa en tryggare och mindre osäker värld genom att säkerställa att våra kunders mätdata är tillförlitliga och spårbara, vilket stöder en smartare och mer hållbar affärsverksamhet.

Vårt DNA

Beamex DNA gör oss till dem vi är och består av två sammanvävda strängar som stödjer varandra:

Engagerade och lojala – Vi är engagerade i våra kunder, i varandra och i samhället. Vi är en lojal affärspartner för våra kunder. Vi arbetar på ett pålitligt, transparent och hållbart sätt.

Vi drivs av ett bättre sätt – Vi sätter standarden i branschen med kontinuerlig teknikutveckling och vårt högkvalitativa utbud. Vi brinner för att alltid hitta ett bättre sätt att kalibrera.

Vårt DNA | Beamex
Beamex kalibreringslaboratorium

Våra värderingar

Vi tror på våra tre kärnvärden – Öppenhet, Noggrannhet och Arbetsglädje. Dessa värderingar genomsyrar allt vi gör, från hur vi behandlar våra kunder till hur vi behandlar varandra på arbetsplatsen.

Öppenhet för förändring och innovation – Vi är ärliga, transparenta, fördomsfria och alltid redo att förbättras.

Finner Arbetsglädje i en energisk och givande miljö – Vi bemöter människor på ett positivt sätt, är lättillgängliga och engagerar alla.

Noggrannhet i allt vi gör – Vi bygger förtroende genom att vara noggranna och exakta.

På Beamex är vi övertygade om att det finns ett bättre sätt

Beamex MC6-T temperature calibrator

Ett bättre sätt att kalibrera


Intuitiva an­vän­darupp­le­vel­ser och kundservice i världsklass gör det enkelt för vem som helst att kalibrera.
 
Beamex ekosystem utvecklas kon­ti­nu­er­ligt med den senaste spetstek­no­lo­gin. Ex­pert­tjäns­ter och support från vårt dedikerade, kunniga team ger dig en fantastisk upplevelse varje gång.

Ett bättre sätt att driva din verksamhet


Ta smartare beslut med den bästa livscy­kel­part­nern för att au­to­ma­ti­se­ra och optimera processer, minska fel och risker.
 
Vi hjälper dig att få ut mer av dina data, genom att koppla ka­libre­ring­en till andra af­färs­pro­ces­ser, för att öka an­lägg­ning­ens till­gäng­lig­het och kapacitet.

Ett bättre sätt för en hållbar framtid


Förbättra kvaliteten, au­di­ter­bar­het och uppnå efterlevnad med pålitliga och spårbara mätdata.
 
Våra högklassiga, pålitliga lösningar, i kombination med vår världs­le­dan­de expertis, hjälper dig att fram­tids­säk­ra verk­sam­he­ten och optimera processerna för att förbättra ef­fek­ti­vi­te­ten, minska avfallet och utsläppen.

Mer om Beamex kalibreringslösningar

Ka­libre­rings­han­te­ring  

Våra ka­libre­rings­mjuk­va­ror hjälper dig att di­gi­ta­li­se­ra och au­to­ma­ti­se­ra dina ka­libre­rings­pro­ces­ser.

Läs mer >

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Fält­ka­libre­ring  

Upptäck Beamex portfölj med avancerad fält­ka­libre­rings­tek­nik.


Läs mer >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Verk­stads­ka­libre­ring   

Bekanta dig med Beamex sortiment av in­dust­ri­el­la lösningar för verk­stads­ka­libre­ring. 

Läs mer >

Tjänster  

Få all nytta ur Beamex teknologi med hjälp av ex­pert­tjäns­ter, ka­libre­rings- och re­pa­ra­tions­tjäns­ter.

Läs mer >

Ett bättre sätt att nå en hållbar framtid

Utforska vår serie med aktuella artiklar där vi behandlar vilken inverkan exakta mätningar och kalibrering har på världen och livet i allmänhet.

Här hittar du alla ämnen >

Läs fler relaterade artiklar och berättelser