Skip to content
Menu

Kraft- och energiindustri

Vi erbjuder heltäckande kalibreringslösningar och expertis för företag inom kraft- och energiindustrin för att förbättra produktiviteten, upprätthålla säkerheten och säkerställa regelefterlevnaden.

Effektivitet, säkerhet och hållbarhet

Effektivitet, säkerhet och hållbarhet

Inom kraftverksindustrin är det viktigt att upprätthålla högsta möjliga säkerhetsstandarder och samtidigt se till att reglerna följs. Aktörerna står även under press för att optimera effektiviteten, vilket kan uppnås med rätt resurser, kunskap, verktyg och stöd.

För experter inom kraftverksindustrin hjälper en modern, automatiserad kalibreringslösning till att följa branschregler och dokumentationskrav samtidigt som den högsta säkerhetsnivån upprätthålls.

Hitta ett bättre sätt att driva din verksamhet framåt

Många världsledande företag inom kraftverksindustrin är beroende av Beamex ekosystem för kalibrering, som är utformat för att hjälpa kunderna att uppnå sina kalibreringsrelaterade mål i linje med bestämmelser som EPA.

Under nästan 50 år har våra kalibreringslösningar utvecklats genom att kombinera vår erfarenhet med den feedback som vi erhållit genom ett nära samarbete med partner inom kraftindustrin.

Hitta ett bättre sätt att driva din verksamhet framåt

Trender och insikter från industrin

Beamex MC6-T temperature calibrator

Förbättra kraft­ver­kens prestanda med en modern ka­libre­rings­pro­cess


Kalibrering är en viktig del av verk­sam­he­ten i kraftverk och det finns åtskilliga fördelar med att etablera en korrekt ka­libre­rings­pro­cess. Den här artikeln ger en översikt över ka­libre­rings­han­te­ring­en i kraftverk.Läs artikeln [ENG] >

Au­to­ma­ti­se­ra ekosystemet för ka­libre­rings­han­te­ring

Även om pennan kan vara mäktigare än svärdet, utgör penna och papper vid kalibrering inom pro­cess­in­du­strin en svag punkt som är i desperat behov av åtgärder. Au­to­ma­ti­se­ring av ditt ka­libre­rings­e­ko­sy­stem sparar tid, minskar risken för fel och gör det möjligt för din or­ga­ni­sa­tion att använda ka­libre­rings­da­ta som en fördel i verk­sam­he­ten.

Läs artikeln [ENG] >

Att hantera problemet med mänskliga fel vid inmatning av ka­libre­rings­da­ta.


Trots att det är en långsam och ar­bets­krä­van­de process med hög risk för mänskliga fel används fortfarande manuell inmatning i in­dust­ri­el­la processer. I den här artikeln diskuterar vi in­dust­ri­el­la ka­libre­rings­pro­ces­ser och den manuella da­tain­mat­ning som är relaterad till dessa processer.

Läs artikeln >

Åstadkom mer med mindre och generera avkastning på investeringen med en automatiserad kalibreringslösning

Kalibrering av processinstrument är bara en av många underhållsrelaterade aktiviteter i en processanläggning. Det sista du vill är att låta dina begränsade resurser slösa tid på att utföra onödiga kalibreringar eller använda tidskrävande, ineffektiva kalibreringsprocedurer.

Utför du kalibreringar? Utforska allt vårt ”hur man kalibrerar” -innehåll och hitta bättre sätt att kalibrera

Nöjda kunder berättar

30

Minuter sparade per kalibrering

Salt River Project, USA

Läs deras berättelse >

1 år

Återbetalningstid för investeringar i kalibreringslösningar

Silkeborg Varme, Danmark

Läs deras berättelse >

50%

Mindre tid och resurser krävs för att utföra kalibreringar

Cornell University, USA

Läs deras berättelse >

Det här säger våra kunder inom kraftverksindustrin

Den viktigaste nyttan totalt sett är att Salt River Project har kunnat spara ungefär 30 minuter per kalibrering med hjälp av ett automatiserat tillvägagångssätt. Kalibreringsjobb som normalt skulle ta en till två månader att utföra i samband med en översyn av en enhet, kan nu göras på några få veckor, och tid är pengar.

Jody Damron, Business Analyst, Salt River Project, USA

Effektivisering av kalibreringsprocessen har inneburit enorma tidsbesparingar, förbättrad effektivitet, bättre underhåll och produktivitet, men framför allt har det hjälpt oss att uppnå våra affärsprinciper och fortsätta leverera högklassiga produkter.

Roberto Lopez, Supervisor of Instrumentation Department, Peñoles Quimica del Rey, Mexiko

Hur en affärsanalytiker kombinerade kalibrering med förvaltning av tillgångar [Kundberättelse]

Ett av USA:s största offentligt ägda elbolag integrerade sin programvara för förvaltning av tillgångar med kalibreringsmjukvaran för att minska riskerna och öka effektiviteten. Genom att använda ett automatiserat tillvägagångssätt sparade de cirka 30 minuter per kalibrering.

Beamex kalibreringslösningar

Ka­libre­rings­han­te­ring

Våra ka­libre­rings­mjuk­va­ror hjälper dig att di­gi­ta­li­se­ra och au­to­ma­ti­se­ra dina ka­libre­rings­pro­ces­ser.

Läs mer >

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Fält­ka­libre­ring

Upptäck Beamex portfölj med avancerad fält­ka­libre­rings­tek­nik.


Läs mer >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Verk­stads­ka­libre­ring

Bekanta dig med Beamex sortiment av in­dust­ri­el­la lösningar för verk­stads­ka­libre­ring.

Läs mer >

Mobile calibration with Beamex bMobile

Tjänster

Få all nytta ur Beamex teknologi med hjälp av ex­pert­tjäns­ter, ka­libre­rings- och re­pa­ra­tions­tjäns­ter.

Läs mer >

Electric pressure pump Beamex ePG

Allt du behöver veta om tryckkalibrering

Ta del av all nyttig information vi har om tryckkalibrering.

Tillsammans kan vi hitta den ideala kalibreringslösningen för din verksamhet

Läs mer relaterat innehåll