Skip to content
Menu

Tryckkalibratorer

Se nedan vårt utbud av tryckkalibratorer.

Prata med våra experter och hitta den bästa lösningen för dina behov.

En tryckkalibrator är ett instrument som används för att verifiera och kalibrera  tryckmätande instrument, såsom tryckmätare, givare och sensorer. Den ger exakta och noggranna tryckreferenser för kalibreringsändamål. Tryckkalibratorer erbjuder olika funktioner, såsom generering och mätning av tryck, samt justering av kalibreringsparametrar. Vissa avancerade tryckkalibratorer har också egenskaper som kretsförsörjning och elektriska mätningar för utvärdering av sändarens utgångsvärden.

En tryckkalibrator spelar en viktig roll för att säkerställa att tryckinstrumenten är korrekt kalibrerade, vilket i sin tur möjliggör tillförlitliga tryckmätningar inom processindustrin. Genom att använda en tryckkalibrator kan teknikerna verifiera och kalibrera tryckinstrumenten, och därigenom säkerställa optimal prestanda och efterlevnad av branschstandarderna.

Beamex MC6 som tryckkalibrator

MC6 kan mäta gauge, vakuum och absoluttryck. Den kan utrustas med upp till fyra interna tryckmoduler med hög noggrannhet och kan även användas med externa tryckmoduler som är kompatibla med alla Beamex MC-kalibratorer.

Lågtrycksmoduler är utrustade med inbyggda övertryckssäkringar. Använd MC6 tillsammans med Beamex ePG elektriska tryckpump eller andra stödda tryckregulatorer för helt automatiska tryckkalibreringar. MC6 kan kommunicera med Beamex kalibreringsmjukvara för digital överföring av kalibreringsdata.

Beamex MC6 som tryckkalibrator

Beamex MC6-Ex som tryckkalibrator

MC6-Ex är en egensäker kalibrator som kan utrustas med upp till tre interna tryckmoduler med hög noggrannhet och kan också användas med externa tryckmoduler.

Lågtrycksmoduler är utrustade med inbyggda övertryckssäkringar. MC6-Ex kan mäta gauge, vakuum och absoluttryck och kan kommunicera med Beamex ePG elektriska tryckpump eller utvalda tryckregulatorer för automatisk tryckkalibrering. MC6-Ex kan kommunicera med Beamex kalibreringsmjukvara för digital överföring av kalibreringsdata.

Beamex MC6-Ex som tryckkalibrator

Beamex EXT externa tryckmoduler

Beamex EXT externa tryckmätningsmoduler är utbytbara med alla Beamex MC-kalibratorer. Olika tryckintervaller upp till 1000 bar finns tillgängliga. De lägsta tryckintervallerna är försedda med avlastningsventiler för övertrycksskydd.

Beamex EXT externa tryckmoduler för tryckkalibrering

Beamex ePG elektrisk tryckpump

Beamex ePG är en bärbar, batteridriven elektrisk tryckpump för industriell tryckkalibrering i intervall från -0,85 bar (-12,3 psi) upp till 20 bar (300 psi). Den tillhandahåller ett enkelt sätt att generera tryck eller vakuum. ePG kan kommunicera med Beamex MC6-familjens kalibratorer för automatiska tryckkalibreringar.

Beamex ePG elektrisk tryckpump

Beamex POC8 tryckregulator

POC8 är en automatisk tryckregulator som gör tryckkalibreringarna mycket effektiva och enkla att utföra.

Det finns en mängd olika tryckintervaller, från vakuum upp till 210 bar (3045 psi).

Du kan använda POC8 som en fristående tryckregulator eller som en del av Beamex kalibreringslösning. Med panelmonteringsinsatsen kan POC8 integreras i Beamex CENTRiCAL kalibreringsbänk för en professionell verkstadslösning.

Beamex POC8 tryckregulator

Beamex PG kalibreringspumpar för tryckkalibrering

Beamex PG kalibreringspumpar är praktiska verktyg som används för att generera tryck vid kalibrering av tryckinstrument. Flera dedikerade pumpar finns tillgängliga för olika ändamål.  

Beamex PG kalibreringspumpar för tryckkalibrering

Beamex MC6-WS för tryckkalibrering

MC6-WS är en panelmonterad kalibrator som kan installeras i Beamex CENTRiCAL kalibreringsbänk för verkstadskalibreringslösningar.

MC6-WS kan mäta gauge, vakuum och absoluttryck. Den kan utrustas med upp till 10 panelmonterade tryckmoduler med hög noggrannhet, anslutna till kalibratorn. Dessutom kan den också användas med externa tryckmoduler. Använd MC6-WS tillsammans med Beamex ePG elektrisk tryckpump eller andra stödda tryckregulatorer för helt automatiserade tryckkalibreringar.

Beamex MC6-WS verkstadskalibrator för tryckkalibrering

Beamex CENTRiCAL kalibreringsbänk för tryckkalibrering

Beamex CENTRiCAL kalibreringsbänk kan utformas med många olika moduler för tryckkalibrering. Detta inkluderar manuella och automatiska tryckgenereringsmoduler och tryckmätningsmoduler.

Beamex CENTRiCAL kalibreringsbänk för tryckkalibrering

Calibration Essentials:
Pressure eBook

Ladda ner 40 sidor med detaljerade strategier och resurser för att kalibrera din tryckinstrumentering.

Utforska mer innehåll