Skip to content
Menu
Calibration Software - Beamex CMX Calibration Software

Digitalt flöde av kalibreringsdata

Använd en kalibreringslösning med ett helt digitalt flöde av kalibreringsdata för ökad effektivitet och bättre datakvalitet.

Smart dataanalys

Smart dataanalys

Data är din mest värdefulla tillgång. En optimal kalibreringslösning fångar data digitalt vid mätningens källa och säkerställer ett tryggt dataflöde mellan produkter och system.

Ett helt digitalt flöde av spårbara och pålitliga kalibreringsdata i ditt företag förbättrar effektiviteten, ökar säkerheten och säkerställer efterlevnad.

Använd din högkvalitativa data för att driva kontinuerlig förbättring. Analysera trender, optimera underhållsförfaranden, öka spårbarheten, anpassa dig till förändring och säkerställ efterlevnad. Beslutsfattande med stöd av data hjälper hela ditt team att arbeta smartare.

Fördelarna med ett digitalt flöde av kalibreringsdata

Beamex MC6-T temperature calibrator

Förbättra effektiviteten

Effektiviserad och automatiserad kalibrering eliminerar vanligtvis 50% av tiden som spenderas på hela kalibreringsprocessen. Minska dubbelarbete med anslutna system. Beslutsfattande med stöd av data hjälper hela ditt team att arbeta smartare.

Förbättra säkerheten

Det säkra flödet av digital data minimerar mänskliga skrivfel. Högkvalitativ kalibreringsdata är avgörande för att säkerställa slutprodukters kvalitet. Identifiera problematiska trender innan de leder till fel och minska driftstopp. Lita på en kalibreringslösning som utvecklas för att möta dina föränderliga behov.

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Säkerställ efterlevnaden

Vägledd kalibrering säkerställer en konsekvent och upprepningsbar process varje gång. Uppfyll regelverk med tillförlitlig och spårbar data och förbättra revisionsverksamhetens effektivitet. Säkerställ integriteten hos kalibreringsdata även vid utförande av kalibreringar offline.

Upplev ett bättre sätt att digitalisera med Beamex

Kärnelementen i Beamex kalibreringslösningar består av kalibreringsmjukvara och dokumenterande fältkalibratorer som kommunicerar sömlöst. Det säkra flödet av digital data mellan produkter minimierar mänskliga skrivfel och dubbelarbete.

Beamex LOGiCAL eller CMX kalibreringsmjukvara kan användas för att hantera instrumentationsresurser och deras kalibreringsprocedurer. MC6-familjen av dokumenterande kalibratorer eller bMobile kalibreringsapplikation kan utföra kalibreringar ute på fältet och samla in data direkt från källan. Beamex lösningar för fältanvändning guidar dig steg för steg enligt fördefinierade procedurer för att säkerställa konsekvens varje gång.

Kalibreringsresultat lagras permanent i kalibreringsmjukvaran för att ge dig en komplett kalibreringshistorik. Du får exakta mätningar och spårbar, pålitlig och återanvändbar data som kan användas för analys, rapportering och kalibreringscertifikat.

Med Beamex Business Bridge kan CMX anslutas till ledande underhållssystem som SAP eller IBM Maximo, så att du kan skapa ett helt digitalt flöde av kalibreringsdata i hela ditt företag.

Relaterat innehåll

Beamex MC6-T temperature calibrator

Varför använda en dokumenterande kalibrator?

Dokumentation av resultaten är en väsentlig del av varje kalibrering. Dokumentationen kan göras manuellt med penna och papper eller genom att data matas in i en mjukvara. Genom att använda en dokumenterande kalibrator automatiseras hela dokumentationsprocessen.

Läs artikeln [ENG] >

Utvecklingen av kalibreringsdokumentation

I dag kan vi skicka e-post, textmeddelanden och en mängd andra digitala meddelanden runt jorden på några få sekunder. Människan har utvecklats och dokumentationen har utvecklats, och därmed också sättet på vilket vi hanterar kalibrering.


Läs artikeln [ENG] >

Hur undviker man fel vid manuell datainmatning?

Trots att det är en långsam och arbetskrävande process med hög risk för mänskliga fel används fortfarande manuell inmatning i industriella processer. I den här artikeln diskuterar vi industriella kalibreringsprocesser och den manuella datainmatning som är relaterad till dessa processer.

Läs artikeln >

Kundberättelse om kalibreringshantering – övergången från pappersbaserad till digital hantering

Lonza Biologics övergick från ett pappersbaserat system för kalibreringshantering till Beamex CMX, en integrerad, digital och papperslös lösning. 

Vad våra kunder säger

Tack vare Beamex lösning kan vi automatisera våra processer och den gör det möjligt för våra tekniker att arbeta mer effektivt. Det här bidrar inte bara till att minska risken för fel, utan även till en papperslös och snabbare kalibreringsprocess och att våra kunder får sina kalibreringscertifikat genast då jobbet är klart.

Richard O’ Meara, Contracts Manager, Douglas Calibration Services, Jones Engineering Group, Irland

Effektivisering av kalibreringsprocessen har inneburit enorma tidsbesparingar, förbättrad effektivitet, bättre underhåll och produktivitet, men framför allt har det hjälpt oss att uppnå våra affärsprinciper och fortsätta leverera högklassiga produkter.

Roberto Lopez, Supervisor of Instrumentation Department, Peñoles Quimica del Rey, Mexiko

Din partner för enastående kalibrering

Vi hjälper våra kunder att utvärdera och välja rätt teknik och tjänster som passar deras unika verksamhet. Vi förstår regler och branschspecifika bästa praxis. Vi hjälper dig att kontinuerligt analysera, förbättra, hantera och verkställa.

Beamex har nästan 50 års erfarenhet av att utveckla och leverera kalibreringsteknik och -expertis. Våra experter runt om i världen och våra ackrediterade kalibreringslaboratorier finns här för att hjälpa dig.

Beamex - din partner för enastående kalibrering

Beamex kalibreringslösningar

Kalibreringshantering

Våra kalibreringsmjukvaror hjälper dig att digitalisera och automatisera dina kalibreringsprocesser.

Läs mer >

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Fältkalibrering

Upptäck Beamex portfölj med avancerad fältkalibreringsteknik.


Läs mer >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Verkstadskalibrering

Bekanta dig med Beamex sortiment av industriella lösningar för verkstadskalibrering.

Läs mer >

Mobile calibration with Beamex bMobile

Tjänster

Få all nytta ur Beamex teknologi med hjälp av experttjänster, kalibrerings- och reparationstjänster.

Läs mer >

Låt våra experter hjälpa dig att hitta den bästa mjukvarulösningen för dina behov.

Läs mer relaterat innehåll