Skip to content
Menu

CMX Analytics Dashboard

En visuell analys av dina kalibreringsdata.

Beamex / Kalibreringsmjukvara / Beamex CMX / CMX Analytics Dashboard

Frigör potentialen hos dina kalibreringsdata!

Kalibreringsdatan i Beamex CMX-kalibreringsmjukvara är ditt företags mest värdefulla kalibreringstillgång. CMX Analytics Dashboard hjälper dig att få ut ännu mer värde ur dina kalibreringsdata så att du kan optimera dina kalibreringsaktiviteter och förbättra produktiviteten.

Visuell översikt över kalibreringsnyckeltal (KPIs)

Beamex CMX Analytics Dashboard ger en användarvänlig visuell sammanfattning av dina kalibreringsrelaterade nyckeltal, såsom procentandelen kalibreringar som inte blivit godkända eller som utförts för sent, användning av referensnormaler och omvänd spårbarhet för kalibratorer.

Översikt över ditt teams arbetsbelastning

Få en överblick över ditt teams arbetsbelastning över tid för att bättre kunna förutsäga arbetsbelastningen under en viss månad eller vecka – och agera därefter tillsammans med teknikerna för att åtgärda eventuella problem. Det kommer att hjälpa dig att använda resurserna mer effektivt, spara kostnader och förbättra produktiviteten.

Avancerad historiktrend

Tack vare uppgifterna på infopanelen till CMX Analytics Dashboard gör du det möjligt att tillämpa förebyggande underhåll och ser enhetens tillverkare och underhållshistoriken för modellen över tid. Med hjälp av historiktrender baserad på enhetstillverkare eller modell kan du se om en viss sensortyp fungerar bättre eller sämre än en annan modell.

Analys av kalibreringshistorik

Nu kan du förutsäga driften utgående från en prognos baserad på de senaste utförda kalibreringarna. Om prognosen är god och trenden med marginal ligger inom toleransgränserna, kan du till exempel förlänga kalibreringsintervallet från 6 till 12 månader – vilket sparar tid och pengar.

Mätosäkerhetens inverkan på kalibreringar

Sidan för mätosäkerhet visualiserar hur mätosäkerheten inverkar på kalibreringarna. Ett exempel: en kalibreringspunkt kan få godkänt, men när man tar hänsyn till mätosäkerheten finns det risk för att den egentligen borde ha underkänts. Det hjälper dig också att se till att din referensstandard är tillräckligt exakt för kalibreringen, med hänsyn till testosäkerhetsförhållandet TUR.

Förutsäg risken för underkända kalibreringar

Analysera instrumentens historiska prestanda och förutsäg risken för underkända kalibreringar.

CMX Analytics Dashboard

Förbättra effektiviteten

När du är medveten om arbetsbelastningen i ditt kalibreringsteam hjälper det dig att använda teamet mer effektivt för att förbättra produktiviteten och spara kostnader.

Genom att analysera hela arbetshistoriken kan man se var man kan göra förbättringar.

Med hjälp av CMX Analytics Dashboard är det enkelt att dela med sig av analysen av kalibreringsdata till olika intressenter för att användas som underlag för deras beslutsfattande.

Förbättra effektiviteten med kalibreringsmjukvara
Säkerställ regelefterlevnad med kalibreringsmjukvara

Säkerställ regelefterlevnad

CMX Analytics Dashboard hjälper dig att säkerställa att alla kalibreringar utförs i tid och att ni inte missar några viktiga kalibreringar. Det här är viktigt i synnerhet ifall ditt företag inte tillåter användning av instrument som borde ha kalibrerats redan tidigare.

Du kan spåra var och när kalibratorer har använts, vilket är viktigt om en kalibrator visar sig ha varit defekt eller utanför toleransen.

Läs mer om Beamex kalibreringslösningar

Ka­libre­rings­han­te­ring

Våra ka­libre­rings­mjuk­va­ror hjälper dig att di­gi­ta­li­se­ra och au­to­ma­ti­se­ra dina ka­libre­rings­pro­ces­ser.

Läs mer >

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Fält­ka­libre­ring

Utforska Beamex portfölj med avancerad fält­ka­libre­rings­tek­nik.


Läs mer >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Verk­stads­ka­libre­ring

Bekanta dig med Beamex sortiment av in­dust­ri­el­la lösningar för verk­stads­ka­libre­ring.

Läs mer >

Mobile calibration with Beamex bMobile

Tjänster

Få all nytta ur Beamex teknologi med hjälp av ex­pert­tjäns­ter, ka­libre­rings- och re­pa­ra­tions­tjäns­ter.

Läs mer >

Utforska mer innehåll