Skip to content
Menu
Beamex certificates

Vår historia

Beamex är din partner för enastående kalibrering – för en tryggare och mindre osäker värld. 

50

År av kalibreringslösningar för processindustrin

14 000+

Kunder i över 140 länder

11

Kontor över hela världen

Beamex i korthet

Beamex i korthet

Sedan 1975 har Beamex varit en pålitlig partner för enastående kalibrering, och hjälpt kunderna att kontinuerligt förbättra effektiviteten, säkerställa efterlevnaden och öka säkerheten i sin verksamhet. Med Beamex ekosystem sätter vi branschstandarden med vårt sätt att arbeta, vår expertis och innovativa kalibreringsteknik som ger korrekta mätningar, tillförlitliga data och spårbarhet.

Vi erbjuder ett omfattande urval av kalibreringslösningar som täcker allt från fältkalibrering till verkstadskalibrering, kalibreringshantering och service. Tack vare vårt globala nätverk finns våra produkter och tjänster tillgängliga i över 90 länder.

Vår historia

År 1975 var det fyra kalibreringstekniker, Eero, Krister, Veijo och Nils-Erik, som inte kunde hitta en kalibreringsutrustning som de ville ha. ”Det måste finnas ett bättre sätt”, tänkte de. ”Vi måste helt enkelt utveckla sådana kalibratorer som vi vill använda.” Och så föddes idén om ”ett bättre sätt” – och Beamex såg dagens ljus.

Fortfarande idag är vårt mål att vara din pålitliga partner för enastående kalibrering, tillhandahålla expertservice och kalibreringsteknik för en tryggare och mindre osäker värld.

Vår historia | Beamex
Vårt syfte | Beamex

Vårt syfte

Vårt syfte är att bidra till att göra världen till en tryggare och mindre osäker plats genom exakta och spårbara mätningar som hjälper företag att effektivera sina processer och minska belastningen på miljön.

Noggranna mätningar är det som håller samman våra samhällen och samfund, och det påverkar oss alla. De gör att vi kan lita på att medicinen vi tar är säker, att vattnet vi dricker är rent och att vi tryggt kan äta vår mat. Industrierna bakom dessa livsviktiga delar av vår vardag förlitar sig på noggranna mätningar för att garantera säkerheten i sina processer, förbättra effektiviteten och minimera utsläpp och avfall.

Designad för hållbarhet

Hållbarhet är en central del av Beamex designfilosofi. Vi vill att våra kunder ska fortsätta använda sina Beamex-produkter i många år, så de är utformade för att stödja den cirkulära ekonomin genom att vara pålitliga, lätta att underhålla och reparera, kompatibla med ett brett utbud av annan anläggningsutrustning och enkla att uppgradera. Det här är faktorer som säkerställer en lång produktlivscykel, minskar avfall och hjälper till att bevara naturresurser.

Våra värderingar

Vi tror på våra tre kärnvärden – Öppenhet, Noggrannhet och Arbetsglädje. Dessa värderingar genomsyrar allt vi gör, från hur vi behandlar våra kunder till hur vi behandlar varandra på arbetsplatsen.

Vi är ärliga, transparenta, mottagliga för nya idéer och alltid redo att förbättra oss. Vi bygger förtroende genom att vara noggranna och omsorgsfulla. Vi är positiva och lättillgängliga människor och vi trivs i en energisk och belönande miljö.

Våra värderingar | Beamex
Våra medarbetare | Beamex

Våra medarbetare

Våra medarbetare är vår mest värdefulla tillgång, och vi vill lyssna på dem och ta hand om dem på bästa sätt. Vi mäter medarbetarnas arbetstillfredsställelse på årsbasis och vidtar åtgärder baserat på den feedback vi får. Vi framhåller vikten av öppen kommunikation och alla medarbetare har regelbundna samtal med sin chef.

Vi stöder våra anställda genom att tillhandahålla en omfattande företagshälsovård och möjlighet att delta i en mängd olika sport- och kulturaktiviteter. Vi vill att Beamex ska ha en positiv inverkan på våra anställda och samhället som helhet.

Titta på Beamex historia

Beamex globalt

Vi har en global verksamhet med egna kontor på 11 platser och ett världsomspännande nätverk av auktoriserade distributörer. 

Kundberättelser

80 %

Tidsbesparing

Genom att använda Beamex teknologi minskade vi tiden som spenderas på kalibrering med över 80 %.

DC Water, USA

Läs deras berättelse >

1 år

Återbetalningstid

Återbetalningstid för investeringen i Beamex kalibreringslösningar.

Silkeborg Varme, Danmark

Läs deras berättelse >

30 min

Kortare tid per kalibrering

Kalibreringsmjukvaran och automatiseringen sparar 30 minuter per kalibrering.

Salt River Project, USA

Läs deras berättelse >

Våra certifieringar | Beamex

Våra certifieringar

Eftersom vi är ett globalt företag som betjänar många reglerade branscher har vi ett antal olika certifieringar.

Vårt kvalitetssystem har varit ISO 9001 certifierat sedan 1992 och våra kalibreringslaboratorier har varit ackrediterade sedan 1993.

Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 och ledningssystemet för hälsa och säkerhet enligt ISO 45 001.

Mer om Beamex kalibreringslösningar

Ka­libre­rings­han­te­ring

Våra ka­libre­rings­mjuk­va­ror hjälper dig att di­gi­ta­li­se­ra och au­to­ma­ti­se­ra dina ka­libre­rings­pro­ces­ser.

Läs mer >

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Fält­ka­libre­ring

Upptäck Beamex portfölj med avancerad fält­ka­libre­rings­tek­nik.


Läs mer >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Verk­stads­ka­libre­ring

Bekanta dig med Beamex sortiment av in­dust­ri­el­la lösningar för verk­stads­ka­libre­ring.

Läs mer >

Tjänster

Få all nytta ur Beamex teknologi med hjälp av ex­pert­tjäns­ter, ka­libre­rings- och re­pa­ra­tions­tjäns­ter.

Läs mer >