Skip to content
Menu

Möt våra kunder

Upptäck hur över 14 000 kunder har hittat ett bättre sätt med Beamex kalibreringsteknologi och expertis.

Din partner för enastående kalibrering

Din partner för enastående kalibrering

Vi betjänar ledande företag inom processindustrin över hela världen, och vår kundkrets inkluderar 18 av de 20 främsta läkemedelsföretagen i världen. Våra användargruppsmöten besöks av företag som Novartis, GlaxoSmithKline, Boehringer-Ingelheim och AstraZeneca med flera.

Vi samarbetar med ledande energiföretag, som EDF och National Grid. Vi betjänar välkända varumärken inom kemiska, fordons-, verkstads-, och livsmedelsindustrin. Vi har nära samarbete med kalibreringstjänst- och underhållsföretag, som Endress+Hauser.

Bläddra igenom kundberättelser från hela världen >

Kundberättelser

4000

Timmar sparade på kalibreringar per år

National Grid i Storbritannien centraliserade tillgångsdata och automatiserade kalibreringen med MC6-Ex och CMX-mjukvara för betydande tidsbesparingar.

Läs mer om hur National Grid drar nytta av högkvalitativa kalibreringsdata [ENG] >

2/3

Tidsbesparing med en automatiserad kalibreringslösning

Beamex har ett starkt samarbete med Endress+Hauser. Deras toppmoderna laboratorium är utrustat med LOGiCAL och MC6-kalibratorer.

Ta reda på mer om kalibrering vid Endress+Hausers Customer Experience Center [ENG] >

50%

Förbättrad effektivitet av kalibreringsprocessen

Det stora mexikanska gruvföretaget Peñoles Quimica del Rey implementerade Beamex kalibreringsteknologi som förändrade spelet.

Läs mer om hur Peñoles digitaliserade kalibreringen med CMX och MC6 [ENG] >

Bläddra bland alla våra kundberättelser

Vad våra kunder säger

Vi är glada över att ha hittat Beamex, en partner som har en professionell kalibreringsmjukvara som vi kunnat integrera med vår IT plattform Siemens Lifecycle Management Suite.

Kathrin Kolberg, Head of Sales and Marketing, Services for Process Automation, Siemens AG

Endast en korrekt kalibrering garanterar en riktig och noggrann mätning. Vi kalibrerar processinstrument med portabla kalibratorer, bänkar, CMX-mjukvara och standardiserade kalibreringsprocedurer för fältkalibrering och/eller verkstadskalibrering. Kalibreringen har blivit effektiv, tillförlitlig och ett enkelt sätt att minska kostnader och rutiner.

Salvador Mendez, Engineering Automation projects coordinator, Nestlé México

Läkemedelsindustrin är strikt reglerad, så det är ett spännande steg att gå över till papperslös kalibreringshantering i molnet. Beamex CMX-kalibreringsmjukvara säkerställer att vi följer alla relevanta GxP-bestämmelser och eliminerar risken för fel som kan ske vid manuellt jobb, samtidigt som vi arbetar i molnet med Azure och får tillgång till ny teknik och förbättrad prestanda vilket ytterligare förbättrar användarupplevelsen.

Don Brady, Tech Engineering Product Manager, GlaxoSmithKline Ltd, Irland

Effektivisering av kalibreringsprocessen har inneburit enorma tidsbesparingar, förbättrad effektivitet, bättre underhåll och produktivitet, men framför allt har det hjälpt oss att uppnå våra affärsprinciper och fortsätta leverera högklassiga produkter.

Roberto Lopez, Supervisor of Instrumentation Department, Peñoles Quimica del Rey, Mexiko

Tack vare Beamex lösning kan vi automatisera våra processer och den gör det möjligt för våra tekniker att arbeta mer effektivt. Det här bidrar inte bara till att minska risken för fel, utan även till en papperslös och snabbare kalibreringsprocess och att våra kunder får sina kalibreringscertifikat genast då jobbet är klart.

Richard O’ Meara, Contracts Manager, Douglas Calibration Services, Jones Engineering Group, Irland

Beamex har blivit vår enda kontaktpunkt för alla våra kalibreringsbehov. Detta har effektiverat hela vår kalibreringsprocess och hjälper oss att övervaka och upprätthålla regelefterlevnaden på plats.

Paul O’Sullivan, Engineering Planner, Zoetis, Irland

Kundberättelse om kalibreringshantering – övergången från en pappersbaserad till en digital process

Läs om hur Lonza Biologics upplevde stora fördelar när de övergick från en pappersbaserad process till en digital lösning genom att integrera sitt SAP-system med Beamex CMX-kalibreringsmjukvara.

Beamex hjälper kunder att välja rätt teknologi och tjänster för deras unika verksamheter.

Lita på vår expertis

Vi hjälper våra kunder att utvärdera och välja rätt teknologi och tjänster för deras unika verksamheter. Vi förstår branschspecifika regler och bästa praxis, och våra lösningar utvecklas för att möta förändrade affärs- och regleringsmiljöer. Vi hjälper dig att kontinuerligt analysera, förbättra, hantera och utföra.

Beamex har nästan 50 års erfarenhet av att utveckla och leverera kalibreringsteknologi och expertis. Våra världsledande experter och ackrediterade kalibreringslaboratorier finns här för att stödja dig.

Läs mer om Beamex kalibreringslösningar

Ka­libre­rings­han­te­ring

Våra ka­libre­rings­mjuk­va­ror hjälper dig att di­gi­ta­li­se­ra och au­to­ma­ti­se­ra dina ka­libre­rings­pro­ces­ser.

Läs mer >

Beamex MC6-T temperature calibrator

Fält­ka­libre­ring

Upptäck Beamex portfölj med avancerad fält­ka­libre­rings­tek­no­lo­gi.


Läs mer >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Verk­stads­ka­libre­ring

Bekanta dig med Beamex sortiment av in­dust­ri­el­la lösningar för verk­stads­ka­libre­ring.

Läs mer >

Tjänster

Få all nytta ur Beamex teknologi med hjälp av ex­pert­tjäns­ter, ka­libre­rings- och re­pa­ra­tions­tjäns­ter.

Läs mer >

Tillsammans kan vi hitta den optimala kalibreringslösningen för din verksamhet.

Utforska mer relaterat innehåll