Skip to content
Menu

Experttjänster

Experterna på Beamex stöder dig under lösningens hela livscykel.

Din partner för enastående kalibrering

Din partner för enastående kalibrering

Teknologi i sig utgör inte något bättre sätt att utföra och hantera dina kalibreringar om den inte anpassas efter dina specifika behov. För att maximera avkastningen på dina investeringar och minimera riskerna relaterade till val och implementering av teknologi, är det avgörande att välja rätt partner.

Beamex team av erfarna, världsledande specialister vägleder dig under lösningens hela livscykel, från definition till daglig användning, och hjälper dig att få ut det mesta av Beamex kalibreringsteknologi. Vår expertis bygger på att vi har kunskap om bestämmelser och bästa praxis inom branschen, och vi hjälper dig att implementera och kontinuerligt förbättra ditt kalibreringsprogram.

Upplev ett bättre sätt att förbättra din kalibreringsprocess

Experterna på Beamex ger dig råd genom att utvärdera din nuvarande kalibreringsprocess och identifiera utrymme för förbättringar för att hjälpa dig att bli effektivare.

Med utgångspunkt i din industriella miljö och unika verksamhet, definierar vi den perfekta kalibreringstekniken och implementeringstjänsterna för dina behov.

Beamex levererar mer än bara teknik. Våra experter ser till att tekniken ger en bättre process, ända från design till migrering och validering.

För att säkerställa en smidig implementering vägleder vi ert team så att er nya kalibreringslösning blir en integrerad del av er dagliga verksamhet.

Upplev ett bättre sätt att förbättra din kalibreringsprocess

Omfattande leveranstjänster

Systemdesign

Beamex kalibreringsteknik möjliggör varaktiga, skalbara och mycket konfigurerbara lösningar för processindustrins olika utmaningar.

Våra experter ger ert team en övergripande förståelse för er lösning och dess möjligheter. Sedan designar och dokumenterar vi hur lösningen ska konfigureras för att optimera era processer och uppfylla era unika krav.

Datamigrering

Högklassiga data från din instrumenteringsutrustning utgör grunden när man automatiserar och digitaliserar kalibreringar.

Vi vägleder dig hur man samlar in, harmoniserar och kompletterar dina befintliga instrumenteringsdata så att de uppfyller dina nya krav. Vår datamigreringstjänst säkerställer att din instrumentdatabas är redo för kalibrering.

Systemintegration

Experterna på Beamex hjälper dig att definiera processflödet i de integrerade systemen. Beamex Business Bridge är vår konfigurerbara lösning för integrering med underhållshanterings-system som SAP eller IBM Maximo.

För att data ska kunna flöda smidigt från ett system till ett annat, måste båda systemen anpassas och vi hjälper dig att definiera och dokumentera din integration.

Systemvalidering

I reglerade branscher behöver man ofta validera systemet för att kunna ta fram dokumenterade bevis för att kalibreringssystemet har installerats korrekt (IQ), fungerar som avsett (OQ) och uppfyller dina behov (PQ).

Vi kan hjälpa dig att skapa en detaljerad och exakt valideringsplan och genom att utföra valideringen på ett tillförlitligt sätt.

Implementeringstjänster som maximerar fördelarna under livscykeln

SOP-utveckling

Särskilt i reglerade branscher måste kalibreringsprocessen dokumenteras noggrant. Beamex specialister erbjuder kartläggning av processer från början till slut och utvecklar era standardiserade tillvägagångssätt (SOP) för att se till att era processer är systematiserade, uppfyller kraven och att ansvarsområdena är definierade.

Utbildningstjänster

Vi utbildar era slutanvändare med hjälp av en skräddarsydd utbildning i enlighet med er verksamhetsmiljö. Med vårt koncept Utbilda utbildare, (eller Train the trainer), utbildar Beamex experter era ämnesexperter så att ni har rätt utbildningskapacitet på plats.

Hypercare

Våra erfarna specialister säkerställer att implementeringen av Beamex teknik går smidigt, ända tills er nya lösning blir en integrerad del av er dagliga verksamhet. Vi hjälper er i varje steg på vägen och löser alla eventuella problem omedelbart.

Systemmodifiering

När ert regelverk och er driftsmiljö förändras, genomför Beamex experter de nödvändiga systemändringarna för att säkerställa att er kalibreringslösning utvecklas under hela dess livscykel.

Onboarding

Beamex-teamet bestående av erfarna specialister guidar dig genom hela lösningens livscykel, från inledande introduktion till daglig verksamhet, med hjälp av vår beprövade onboarding-modell.

Tillhandahållande av lösningar och implementeringstjänster finns tillgängliga både för CMX och LOGiCAL, och den grundläggande onboardingen följer samma väg – systemintroduktion, design, datamigration, utbildning och hypercare.

Vi arbetar nära ditt team för att se till att du får ut mesta möjliga av Beamex kalibreringsteknologi.

Få en flygande start med Beamex kalibreringsmjukvara

Beamex experter finns här för att visa dig CMX och LOGiCAL i praktiken. Vi kan ge dig råd om vilken lösning som är den rätta och passar din unika miljö och presentera vårt omfattande implementeringsupplägg för dig.

Beamex kalibreringsworkshop i Houston

Workshop, klassrums- och online-utbildningstjänster.

En utbildning med Beamex kalibreringsexperter säkerställer att du har de färdigheter som krävs för att kunna dra full nytta av din kalibreringslösning. Du kan lära dig mera om kalibreringsprocesser och -lösningar och bli mer produktiv.

Beamex utbildningstjänster sträcker sig från praktiska workshops och föreläsningar i klassrum till webbutbildning och e-lärande. Våra internationella partner kan erbjuda utbildning på ditt eget språk. Förutom standardiserade kurser erbjuder vi även skräddarsydd utbildning utifrån era specifika behov.

Få mer information och priser på Beamex utbildningstjänster >

Beamex stödtjänster

Vårt engagerade team är alltid redo att hjälpa dig i varje steg på vägen. Beamex stödtjänster har som mål att erbjuda den bästa möjliga kundupplevelsen för Beamex kunder över hela världen.

Vi är stolta över vår smidiga och utmärkta service och strävar efter att lösa ärendena så snabbt som möjligt. Beamex supportportal på webben är det snabbaste och enklaste sättet för våra kunder att kontakta oss för att få hjälp när som helst, var som helst i världen.

Läs hur National Grid UK arbetade med experterna på Beamex >

Beamex stödtjänster
Beamex MC6-T

Serviceavtal för mjukvara

En kalibreringslösning är en långsiktig investering och ett serviceavtal för mjukvaran (SAM) hjälper dig att maximera avkastningen på investeringen. För Beamex CMX-kunder hjälper ett Beamex SAM till att hålla CMX-kalibreringsmjukvaran och verksamheten i gång på ett tillförlitligt sätt, med tillgång till de senaste innovationerna och uppdateringarna.

Våra Beamex SAM-kunder får prioriterad service. Beamex stöd-, expert-, kundnöjdhets- och försäljningstjänster har ett nära samarbete för att tillhandahålla full service under hela livscykeln för alla intressenter. Vi är din partner för enastående kalibrering.

Vad våra kunder säger

Du kan alltid nå någon på Beamex om det uppstår problem och om du behöver råd. Det är något du inte kan ta för givet. Jag är fullkomligt nöjd med utrustningen och servicen från Beamex.

Christian Backfisch, Head of Service Department, Tratz GmbH, Tyskland

Beamex har blivit vår enda kontaktpunkt för alla våra kalibreringsbehov. Detta har effektiverat hela vår kalibreringsprocess och hjälper oss att övervaka och upprätthålla regelefterlevnaden på plats.

Paul O’Sullivan, Engineering Planner, Zoetis, Irland

Trots utmaningarna och behovet av att anpassa sig till nya arbetssätt gick allt mycket smidigt. Beamex-teamet var verkligen hjälpsamma och stöttande från första dagen i projektet.

Nikita Anosov, Project Manager & Scrum Master, National Grid, Storbritannien

Läs fler relaterade artiklar och berättelser