Skip to content
Menu

Olje- och gasindustri

Automatiserad kalibreringsteknologi och kalibreringstjänster hjälper olje- och gasindustrin att upprätthålla säkerheten, säkerställa regelefterlevnaden och få tillgång till fördelarna med digitalisering.

Effektivitet, säkerhet och hållbarhet - Beamex kalibreringslösningar

Effektivitet, säkerhet och hållbarhet

Att upprätthålla höga säkerhetsstandarder och säkerställa regelefterlevnad har högsta prioritet inom olje- och gasindustrin, tätt följt av att optimera effektiviteten. Att göra detta kräver rätt resurser, kunskap, verktyg och stöd.

En modern, automatiserad kalibreringslösning hjälper experter som är verksamma inom olje- och gasindustrin att följa reglerna och uppfylla dokumentationskraven samtidigt som den bidrar till att upprätthålla den högsta säkerhetsnivån.

Hitta  ett bättre sätt att förädla värdefulla resurser

Många av världens ledande olje- och gasföretag förlitar sig på Beamex ekosystem för kalibrering. Våra lösningar är alla utformade för att hjälpa kunderna att uppnå sina kalibreringsrelaterade mål i linje med bestämmelser som ATEX.

Under nästan 50 år har våra kalibreringslösningar utvecklats genom att kombinera vår erfarenhet med den feedback som vi erhållit genom ett nära samarbete med kunder inom olje- och gasindustrin.

Beamex CMX kalibreringsmjukvara och Beamex MC6 processkalibrator

Trender och insikter från industrin

Vad innebär operational excellence eller verk­sam­hets­op­ti­me­ring, och hur kan kalibrering bidra till att åstadkomma det?

I den här artikeln behandlar vi hur konceptet utvecklats, vad det betyder i praktiken och hur det tillämpas inom pro­cess­in­du­strin. Vi beskriver också hur kalibrering kan spela en roll för att möjliggöra operational excellence eller verk­sam­hets­op­ti­me­ring i dina pro­cess­an­lägg­ning­ar.

Läs artikeln [ENG] >

Au­to­ma­ti­se­ra ekosystemet för ka­libre­rings­han­te­ring

Även om pennan kan vara mäktigare än svärdet, utgör penna och papper vid kalibrering inom pro­cess­in­du­strin en svag punkt som är i desperat behov av åtgärder. Att au­to­ma­ti­se­ra ditt ekosystem för kalibrering sparar tid, minskar risken för fel och gör det möjligt för din or­ga­ni­sa­tion att använda ka­libre­rings­da­ta som en fördel i verk­sam­he­ten.

Läs artikeln [ENG] >

Beamex MC6-T temperature calibrator

Att hantera problemet med mänskliga fel vid inmatning av ka­libre­rings­da­ta


Trots att det är en långsam och ar­bets­krä­van­de process med hög risk för mänskliga fel används fortfarande manuell inmatning i in­dust­ri­el­la processer.
Läs artikeln >

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Kalibrering i ett riskområde

Många saker behöver beaktas innan man går in i ett riskområde (Ex) för att utföra kalibreringar. Det finns också olika nivåer av riskområden och olika nivåer av kalibreringsutrustning.

Denna artikel behandlar grundläggande faktorer, teori och historia och presenterar olika metoder för att göra kalibreringsutrustningen lämplig för ett Ex-område.

Utför du kalibreringar? Utforska allt vårt ”hur man kalibrerar” -innehåll och hitta bättre sätt att kalibrera

Nöjda kunder berättar

4000

Timmar sparade på kalibreringar årligen

National Grid, Storbritannien

Läs deras berättelse >

1

Helautomatisk och papperslös kalibreringsprocess

Eni Norge AS, Norge

Läs deras berättelse >

50%

Mer effektiva kalibreringsprocedurer

Peñoles Quimica del Rey, Mexiko

Läs deras berättelse >

Det här säger våra kunder inom olje- och gasindustrin

Med Beamex-lösningen har vi tack vare automatiseringen minskat antalet skeden som krävs för en kalibrering och kan spara 15 minuter per enhet. Det låter kanske inte så mycket i sig, men sammanlagt innebär det en tidsbesparing på över 4000 timmar per år.

James Jepson, Control & Instrumentation Systems Officer, National Grid, Storbritannien

Genom att använda Beamex-lösningen, har vi tack vare automatiseringen, kunnat minska antalet skeden som krävs för att utföra en kalibrering och sparar därmed 15 minuter per enhet. Det låter kanske inte så mycket i sig, men sammanlagt innebär det en tidsbesparing på över 4000 timmar per år – och en ekonomisk besparing som uppgår till miljontals pund, vilket är häpnadsväckande.

James Jepson, Control & Instrumentation Systems Officer, National Grid, Storbritannien

Beamex kalibreringslösningar

Ka­libre­rings­han­te­ring

Våra ka­libre­rings­mjuk­va­ror hjälper dig att di­gi­ta­li­se­ra och au­to­ma­ti­se­ra dina ka­libre­rings­pro­ces­ser.

Läs mer >

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Fält­ka­libre­ring

Upptäck Beamex portfölj med avancerad fält­ka­libre­rings­tek­no­lo­gi.


Läs mer >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Verk­stads­ka­libre­ring

Bekanta dig med Beamex sortiment av in­dust­ri­el­la lösningar för verk­stads­ka­libre­ring.

Läs mer >

Mobile calibration with Beamex bMobile

Tjänster

Få all nytta ur Beamex teknologi med hjälp av ex­pert­tjäns­ter, ka­libre­rings- och re­pa­ra­tions­tjäns­ter.

Läs mer >

Tillsammans kan vi hitta den ideala kalibreringslösningen för din verksamhet.

Beamex MC6 avancerad multifunktionell fältkalibrator och kommunikator

Överföring och distribution av gas

Användning av kalibreringsutrustning med hög noggrannhet på gasflödesinstrument, som till exempel strypflänsar, är avgörande för att ge korrekta avläsningar vid ansvarsöverföring och för att säkerställa regelefterlevnad. Beamex avancerade och högprecisa fältkalibratorer och kommunikatorer är bärbara och lämpliga för olika kalibreringar av differentiellt tryckflöde.

Redo för riskområden

Vi erbjuder egensäkra fältkalibratorer och -kommunikatorer som kan användas i farliga Ex-områden, där explosiva gaser kan förekomma.

Våra egensäkra kalibratorer är ATEX-, IECEx- och Nordamerika-certifierade för zon 0, zon 1 och zon 2 (division 1/2).

Egensäker kalibrator och kommunikator - Beamex MC6-Ex

Läs mer relaterat innehåll