Skip to content
Menu
Beamex CENTRiCAL calibration bench

Beamex MC6-WS

Avancerad verkstadskalibrator och kommunikator

Beamex / Produkter / Beamex MC6-WS

Ett bättre sätt för verkstadskalibrering

Beamex MC6-WS är en panelmonterad verkstadskalibrator och kommunikator med hög noggrannhet som kombinerar avancerad funktionalitet med användbarhet. Den erbjuder kalibreringsmöjligheter för tryck, temperatur och olika elektriska signaler och kan användas som multi-busskommunikator för fältbussinstrument. Kalibreringar kan utföras automatiskt, data samlas in digitalt vid källan och kalibreringsresultaten lagras på ett säkert sätt.

MC6-WS är hjärtat i Beamex CENTRiCAL-lösning för verkstadskalibrering.

En mångsidig verkstadskalibrator

MC6-WS är en mångsidig panelmonterad kalibrator och hjärtat i Beamex CENTRICAL-lösningen för verkstadskalibrering.

Hög noggrannhet

MC6-WS är en tillförlitlig och stabil kalibrator med oöverträffad noggrannhet. Som standard levereras varje MC6 med ett spårbart, ackrediterat kalibreringscertifikat som bevis på dess noggrannhet.

Avancerad funktionalitet

MC6-WS är en multifunktionell kalibrator och multi-buss kommunikator med kalibreringsmöjligheter för tryck, temperatur och olika elektriska signaler. MC6-WS har många användbara egenskaper som stöder din kalibreringsprocess och den kan till och med utföra helt automatiska kalibreringar. Den erbjuder också mångsidiga funktioner utöver traditionell kalibrering.

Förbättrad användbarhet

MC6-WS erbjuder flera intuitiva användargränssnittslägen som är optimerade för olika användningsfall och tillgängliga på flera språk. Kalibratorn guidar dig steg för steg i ditt kalibreringsarbete.

Fältkommunikator

MC6-WS innehåller en fältkommunikator med multi-buss för protokollen HART, FOUNDATION Fieldbus och Profibus PA för att kalibrera, konfigurera och trimma dina smarta instrument. Alla tre protokollen kan aktiveras samtidigt.

Digitalt dataflöde

MC6-WS är en dokumenterande kalibrator som kommunicerar med Beamex-kalibreringsmjukvara, vilket möjliggör en helt digitaliserad kalibreringsprocess.

Beamex MC6-WS verkstadskalibrator installerad i Beamex CENTRiCAL kalibreringsbänk

Mät-, genererings- och simuleringsfunktioner

 • Tryckmätning (panelmonterade/externa tryckmoduler)
 • Spänningsmätning (±1 V och −1…60 VDC)
 • Strömmätning (±100 mA) (intern eller extern matning)
 • Frekvensmätning (0…50 kHz)
 • Pulsräkning (0…10 Mpulse)
 • Brytarlägesavkänning (torr/våt brytare)
 • Inbyggd 24 VDC kretsförsörjning (låg impedans, HART-impedans eller FF/PA-impedans)
 • Spänningsgenerering (±1 V och −3… 24 VDC)
 • Strömgenerering (0…55 mA) (aktiv/passiv, dvs. intern eller extern matning)
 • Resistansmätning, två samtidiga kanaler (0… 4 kΩ)
 • Resistanssimulering (0…4 kΩ)
 • RTD-mätning, två samtidiga kanaler
 • RTD-simulering
 • TC-mätning, två samtidiga kanaler (universalkoppling/minikoppling)
 • TC-simulering
 • Frekvensgenerering (0…50 kHz)
 • Pulskögenerering (0… 10 Mpulse)
 • HART-kommunikator
 • FOUNDATION Fieldbus-kommunikator
 • Profibus PA-kommunikator

(Vissa funktioner är valfria)

Allmänna specifikationer

FEATUREVALUE
Display5.7” Diagonal 640 x 480 TFT LCD module
Touch panel5-wire resistive touch screen
KeyboardMembrane keyboard
BacklightLED backlight, adjustable brightness
Weight5.5. kg (12 lb)
Dimensions250 mm x 200 mm x 305 mm (W x H x D) (9.84 in x 7.87 in x 12.01 in)
Operating temperature−10…45 °C (14…113 °F)
Storage temperature−20…60 °C (−4…140 °F)
Specifications valid−10…45 °C, unless other mentioned
Humidity0…80% R.H. non condensing
Warmup timeSpecifications valid after a 5 minute warmup period.
Max. input voltage30 V AC, 60 V DC
Display update rate3 readings/second
Safety Directive 2014/35/EU, EN 61010-1:2010 + A1:2019 + AC:2019-04
EMC Directive 2014/30/EU, EN IEC 61326-1:2021
RoHS compliance ROHS II Directive 2011/65/EU, EN IEC 63000:2018
VibrationIEC 60068-2-64. Random, 2 g, 5…500 Hz
Max altitude3,000 m (9,842 ft)
Warranty3 years

Här hittar du bruksanvisningar, broschyrer, olika typer av skriftlig försäkran med mera:

Se alla bruksanvisningar och broschyrer på alla språk >

Ett bättre sätt för verkstadskalibrering

MC6-WS är en kalibrator med hög noggrannhet som garanterar exakta mätningar och liten kalibreringsmätosäkerhet. Varje MC6-WS är kalibrerad i Beamex ackrediterade kalibreringslaboratorium, vilket garanterar att dina verkstadskalibreringar är spårbara.

Den dokumenterar alla dina kalibreringar utan att du behöver skriva in något manuellt eller använda penna och papper och den utför automatisk felberäkning och analys av godkända/underkända resultat.

Använd MC6-WS tillsammans med en Beamex POC8-tryckregulator, Beamex ePG-elektrisk tryckpump eller stödda temperaturtorrblock för helt automatiska tryck- och temperaturkalibreringar.

MC6-WS är huvudkalibratorn i Beamex CENTRiCAL-lösningen för verkstadskalibrering.

Beamex MC6-WS verkstadskalibrator
Beamex MC6-WS verkstadskalibrator

Digitalt dataflöde

MC6-WS är en dokumenterande kalibrator som digitalt samlar in data vid källan och garanterar ett säkert dataflöde mellan kalibratorn och kalibreringsmjukvaran Beamex LOGiCAL eller CMX.

Det sömlösa dataflödet mellan produkterna ger effektivitet och data av hög kvalitet.

Använd kalibreringsmjukvara för att hantera vad, hur och när du ska kalibrera och utför kalibreringen med MC6-WS enligt din förkonfigurerade kalibreringsprocedur – till och med helt automatiskt. Upprätthåll en fullständig kalibreringshistorik i LOGiCAL eller CMX.

Den här lösningen ger exakta mätningar och spårbara, tillförlitliga och återanvändbara data som kan användas för analys, rapportering och kalibreringscertifikat.

Kommunikatoregenskapen möjliggör digital kommunikation med smarta fältinstrument.

Designad för hållbarhet

Hållbarhet är en kärnkomponent i Beamex designfilosofi. Vi vill att du ska kunna fortsätta använda dina kalibratorer under många år, så därför är de utformade för att ha en lång livslängd och vara så enkla som möjligt att reparera, underhålla och uppgradera.

Våra världsledande experter kan hjälpa dig att få ut det mesta av din kalibrator under hela dess livscykel med hjälp av kalibrerings- och reparationstjänster, utbildning och kalibreringsrådgivning. 

Vi utvecklar ständigt våra produkter för att uppfylla dina skiftande behov. Programvaru-uppdateringar ger nya egenskaper eller prestandaförbättringar, och du kan också uppgradera dina befintliga produkter med nya moduler eller mjukvarufunktioner. Tillbehör finns snabbt och enkelt tillgängliga i Beamex webbshop.

Läs mer om hållbar design.

Designad för hållbarhet

Användargränssnittslägen

En kalibrator bör ha avancerade funktioner men ändå vara enkel att använda. Därför erbjuder MC6-WS flera användargränssnittslägen som är optimerade för olika användningsändamål.  Om du till exempel bara vill mäta något snabbt och enkelt använder du Mätarläget. Om du vill utföra automatiska kalibreringar använder du läget Dokumenterande kalibrator.

Beamex MC6-WS användargränssnittsläge

Dokumenterande kalibrator

Det dokumenterande kalibratorläget är utformat för dokumenterad och automatisk kalibrering av processinstrument.

I dagens processanläggningar måste kalibreringar ofta dokumenteras. Utan en dokumenterande kalibrator är man tvungen att göra dokumentationen manuellt, vilket tar mycket dyrbar tid och innebär risk för fel.

Med det dokumenterande kalibratorläget styrs kalibreringsprocessen och kalibratorn kan automatiskt ställa in kalibreringspunkterna och dokumentera resultaten.

Det dokumenterande kalibratorläget fungerar också tillsammans med kalibreringsmjukvaran.

Beamex MC6-WS användargränssnittsläge

Kalibrator

Kalibratorläget är utformat för att kalibrera olika processinstrument. Det gör att du kan mäta eller simulera två signaler åt gången.

Ofta behöver du kontrollera och kalibrera processinstrument, som vanligtvis har en ingång och en utgång. Det betyder att du antingen behöver ha två enheter, eller en enhet som kan göra två saker samtidigt.

Kalibratorläget är optimerat för denna typ av användning.

Beamex MC6-WS användargränssnittsläge

Datalogger

Dataloggern är utformad för att logga upp till nio mätningar samtidigt.

Inom industrin finns det ofta behov av att mäta signaler under en viss period och spara resultaten för senare analys. Detta kan vara relaterat till felsökning, övervakning eller kalibrering.

Resultaten i dataloggern kan visas i numerisk eller grafisk form, och resultaten kan överföras till en dator för vidare analys.

Dataloggerläget är optimerat för denna typ av användning.

Beamex MC6-WS användargränssnittsläge

Kommunikator

Kommunikatorläget är utformat för att kommunicera med Fieldbus-instrument.

I dagens processanläggningar används smart instrumentering i allt högre grad. Därför behöver tekniker använda kommunikatorer eller konfigurationsmjukvara. Största delen av denna instrumentering är HART, FOUNDATION Fieldbus eller Profibus PA.

Kommunikatorläget är optimerat för att kommunikatorn ska användas till att kalibrera, konfigurera och trimma dina smarta instrument.

Beamex MC6-WS användargränssnittsläge

Mätare

Mätarläget är utformat för snabb och enkel mätning av signaler.

Vissa multifunktionella kalibratorer är långsamma och svåra att använda, så därför används enkla multimätare för snabba mätningar.

Mätarläget är optimerat för enkel mätning, vilket innebär att en och samma kalibrator kan användas för alla typer av mätningar.

Relaterade produkter och tjänster

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Verk­stads­ka­libre­ring

Beamex CENTRiCAL erbjuder en mångsidig lösning för verk­stads­ka­libre­ring.

Läs mer >

Ka­libre­rings­mjuk­va­ra

Ka­libre­rings­mjuk­va­ra möjliggör ett au­to­ma­ti­se­rat digitalt dataflöde, när den används tillsammans med Beamex do­ku­men­te­ran­de ka­libra­to­rer.

Läs mer >

Beamex POC8 automatic pressure controller

Tryckre­gu­la­tor

Beamex POC8-automatiska tryckre­gu­la­tor erbjuder en automatisk lösning för tryck­ka­libre­ring.

Läs mer >

Tjänster

Håll din kalibrator fungerande och spårbar under hela dess livscykel med hjälp av ka­libre­rings- och ser­vice­pla­ner.

Läs mer >

Läs mer relaterat innehåll