Skip to content
Menu

Beamex Business Bridge

Integrera kalibrering med system för tillgångshantering

Beamex / Kalibreringsmjukvara / Beamex CMX / Beamex Business Bridge

Anslut för effektivitet

Beamex Business Bridge är en kommersiell, standardiserad men konfigurerbar lösning för integrering av Beamex CMX-kalibreringsmjukvaran till ett underhållssystem, såsom SAP eller IBM Maximo.

Tack vare en integration kan du minimera dubbelarbete och eliminera skrivfel, eftersom data bara behöver matas in och hållas uppdaterade på ett ställe.

Med Beamex Business Bridge kan du skapa ett helt och hållet digitalt flöde av kalibreringsdata i hela din verksamhet.

Beamex Business Bridge
Beamex Business Bridge

Så här fungerar det

När du skapar en arbetsorder för kalibrering i ditt underhållssystem, skickas den automatiskt till CMX-kalibreringsmjukvaran via Beamex Business Bridge.

Kalibreringen utförs med CMX och resultaten lagras i din kalibreringsdatabas. När kalibreringen är klar, skickas en bekräftelse och en sammanfattning tillbaka till ditt underhållssystem för att arbetsordern ska kunna stängas.

Inga papper behöver skrivas ut och inget arbete göras manuellt, eftersom all data flödar digitalt. Det innebär att man undviker fel som kan ske i manuella processer och avsevärt ökar effektiviteten.

Varför integrera kalibrering med system för tillgångshantering?

Fatta bättre beslut

När digitala ka­libre­rings­da­ta överförs mellan systemen på ett säkert sätt hjälper det dig att optimera era processer. Genom att cent­ra­li­se­ra data blir det enkelt att hämta, granska och analysera in­for­ma­tio­nen och att fatta beslut baserade på data.

Bli effektivare – slutför arbetsorder snabbare

En integration med hjälp av Business Bridge eliminerar manuell da­tain­mat­ning, samtidigt som au­to­ma­ti­se­ring av dataflödet gör slut på dub­belar­be­te och sparar tid.

Förbättra da­tain­tegri­te­ten

Sluta mata in data manuellt i flera system. Ett helt och hållet digitalt flöde av spårbara och till­för­lit­li­ga ka­libre­rings­da­ta i hela din verksamhet förbättrar da­tain­tegri­te­ten och sä­ker­stäl­ler re­gel­ef­ter­lev­na­den.

Den viktigaste nyttan totalt sett är att Salt River Project har kunnat spara ungefär 30 minuter per kalibrering med hjälp av ett automatiserat tillvägagångssätt. Kalibreringsjobb som normalt skulle ta en till två månader att utföra i samband med en översyn av en enhet, kan nu göras på några få veckor, och tid är pengar.

Jody Damron, Business Analyst, Salt River Project, USA

Automatisering av arbetsorder

Lär dig mer om automatisering av arbetsorder, integration till underhållssystem och affärsfördelarna med dessa.

Har du frågor om integreringen av kalibrerings- och underhållssystem?

Lär dig mer om Beamex kalibreringslösningar

Ka­libre­rings­han­te­ring

Våra ka­libre­rings­mjuk­va­ror hjälper dig att di­gi­ta­li­se­ra och au­to­ma­ti­se­ra dina ka­libre­rings­pro­ces­ser.

Läs mer >

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Fält­ka­libre­ring

Utforska Beamex portfölj med avancerad fält­ka­libre­rings­tek­nik.


Läs mer >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Verk­stads­ka­libre­ring

Bekanta dig med Beamex sortiment av in­dust­ri­el­la lösningar för verk­stads­ka­libre­ring.

Läs mer >

Mobile calibration with Beamex bMobile

Tjänster

Få all nytta ur Beamex teknologi med hjälp av ex­pert­tjäns­ter, ka­libre­rings- och re­pa­ra­tions­tjäns­ter.

Läs mer >

Utforska mer innehåll