Skip to content
Menu

Utforska allt om kalibrering

Välkommen till Beamex innehållshubb. Här hittar du en mängd informativa dokument, media och material som kan ge dig nya insikter i kalibrering. Klicka på + för att filtrera och välj det du är intresserad av.

Vitbok

juni 28, 2023

Mä­to­sä­ker­het vid kalibrering för icke-matematiker

I denna vitbok behandlar vi grunderna i mä­to­sä­ker­het vid mätning och kalibrering.

Vitbok

mars 28, 2023

Fördelarna med automatisk kalibrering – Fel i manuell inmatning av data

Det är allmänt accepterat att den typiska fel­fre­kven­sen vid manuell da­tain­mat­ning är cirka 1 %. Vad betyder 1% i praktiken i ka­libre­rings­pro­ce­du­rer, och hur kan man göra den mindre, eller till och med bli av med den?

Vitbok

februari 8, 2023

Grunderna i tryck­ka­libre­ring – Tryc­ken­he­ter och tryckenhets-omvandling

Det finns många olika tryc­ken­he­ter i bruk runt om i världen och ibland kan det vara mycket förvirrande och kan också orsaka farliga miss­för­stånd. I den här artikeln kommer vi att diskutera grunderna för olika tryc­ken­he­ter och olika tryc­ken­hets­fa­mil­jer.

Vitbok

januari 25, 2023

Pt100 Temperatur-sensor- Användbar information

Pt100 tem­pe­ra­tur­sen­so­rer­na är mycket vanliga i pro­cess­in­du­strin. Den här artikeln behandlar många användbara och praktiska saker som är nyttiga att veta om PT100 sensorer.