Skip to content
Menu

Tryckenhetsomvandlare

Omvandla enkelt ett värde från en tryckenhet till en annan

Temperaturenhetsomvandlare >

Tryckenhetsomvandlare

Använd tryckenhetsomvandlaren här nedanför för att omvandla ett värde från en tryckenhet till en annan tryckenhet. Ange först det numeriska tryckvärdet i fältet ”Värde” (Value) och tryckenheten i fältet ”Enhet” (Unit). Använd decimalpunkt (inte kommatecken). Klicka sen på knappen ”Omvandla” (Convert) för att se resultaten i tabellen nedan. Om du vill se det fullständiga namnet på en enhet, håller du muspekaren över enheten i tabellen.

Värde Enhet
at
atm
bar
cmH₂0
cmH₂O@4°C
cmH₂O@60°F
cmH₂O@68°F
cmHg
ftH₂0
ftH₂O@4°C
ftH₂O@60°F
ftH₂O@68°F
gf/cm²
hPa
inH₂O
inH₂0@4°C
inH₂0@60°F
inH₂0@68°F
inHg
iwc
Värde Enhet
inHg@0°C
kgf/cm²
kgf/m²
kp/cm²
kPa
lbf/ft²
mbar
mH₂O
mHg
mmH₂O
mmH₂0@4°C
mmH₂0@60°F
mmH₂0@68°F
mmHg
mmHg@0°C
MPa
ozf/in²
Pa
psi
torr

Tryck och tryckenheter

Det används många olika tryckenheter runt om i världen, vilket ibland kan vara mycket förvirrande och till och med orsaka farliga situationer.

Tryck

Storheten tryck definieras som kraft per area- eller ytenhet, p= F/A, där kraften är vinkelrät mot ytan. Kraft kan presenteras som Massa x Gravitation. Eftersom det finns många olika enheter som används för massa och många olika för area är antalet kombinationer av dessa stort, och det orsakar en väldig mängd olika tryckenheter.

SI-systemet (Internationella enhetssystemet) / Metriska systemet

Grundenheten för tryck i SI-systemet är Pascal (Pa), som uttrycks i Newton per kvadratmeter. Eftersom Newton är kgm/s2, kan Pascal presenteras som följande formel:

1 Pa = N / m2 = kg / m x s2

Pascal är en mycket liten tryckenhet. Som ett exempel kan nämnas att det normala atmosfäriska absoluttrycket är 101325 Pa.

Det finns olika kombinationer av enheter för massa och enheter för area. I SI-systemet kan vi få följande tryckenheter: kgf/m2, gf/m2, kgf/cm2, gf/cm2, kgf/mm2, gf/mm2.

Även om ”Bar” inte officiellt ingår i SI-systemet, används det fortfarande ofta i vissa länder. Eftersom 1 bar är 100 kPa är det enkelt att omvandla bar till SI-enheter.

Engelska tryckenheter (imperial)

I de länder där man använder det engelska enhetssystemet används andra enheter för massa och area och det skapar en annorlunda uppsättning tryckenheter, t.ex.: lbf/ft2, psi, ozf/in2, iwc, inH2O, ftH2O.

Tryckenheter baserade på vätskepelare

Tryckenheter baserade på vätskepelare grundar sig på det hydrostatiska trycket som orsakas av vätskepelare. Förr i tiden användes ofta U-rör med vätskepelare för att mäta tryck. De mest använda vätskorna i U-rör är vatten och kvicksilver. Det finns många tryckenheter i användning som baseras på vätskepelare, t.ex: mmH2O, cmH2O, mH2O, mmHg, cmHg, mHg, iwc, inH2O, ftH2O, inHg, mmH2O@4°C, mmH2O@60°F, mmH2O@68°F, cmH2O@4°C, cmH2O@60°F, cmH2O@68°F, inH2O@60°F, inH2O@68°F, inH2O@4°C, ftH2O@60°F, ftH2O@68°F, ftH2O@4°C.

Atmosfäriska tryckenheter

Särskilda tryckenheter har specificerats för att mäta atmosfärstryck, till exempel standardatmosfär (atm) som definieras som 101325 Pa och teknisk atmosfär (at) som är något annorlunda och definieras som ett kilogram kraft per kvadratcentimeter. Och visst finns det också många andra tryckenheter som inte ingår i den här enhetsomvandlaren, men de vanligaste torde vara med.

Läs fler artiklar om tryck