Skip to content
Menu

Beamex CMX

Kalibreringsmjukvara

Allt-i-ett-kalibreringslösning

Beamex CMX-kalibreringsmjukvara hjälper dig att hantera dina instrumenteringstillgångar på ett säkert sätt och att planera och utföra kalibreringar effektivt, även i en strikt reglerad bransch.  Alla kalibreringsresultat lagras permanent så att en fullständig kalibreringshistorik upprätthålls, och data är lättillgängliga för såväl analys och rapportering som för generering av kalibreringscertifikat.

Instrumenthantering

CMX innehåller mångsidiga verktyg för att lägga till instrument. Ordna dina instrument hierarkiskt enligt anläggningens struktur och använd de fördefinierade funktionsmallarna för att skapa kalibreringsprocedurer som vägleder hur och när instrumenten ska kalibreras.

Rollbaserad åtkomstkontroll

Du kan införa autentisering och kräva lösenord av användarna. När behörigheterna baserar sig på användargrupper säkerställer man att endast auktoriserade användare har tillgång till systemet och kan utföra definierade aktiviteter.

Referenshantering

Hantera dina referenser med hjälp av kalibreringsintervall och specifikationer för mätosäkerhet för att säkerställa att en giltig referens används. CMX lägger automatiskt till specifikationerna för Beamex-kalibratorer.

Digitalt dataflöde

CMX kommunicerar problemfritt med Beamex dokumenterande kalibratorer och kalibreringsapplikationen Beamex bMobile, vilket gör att du kan utföra och dokumentera kalibreringarna automatiskt.

Vägledd kalibreringsprocess

CMX och stödda mobila lösningar vägleder dina medarbetare genom hela kalibreringsprocessen och säkerställer att alla kalibreringar utförs enligt de fördefinierade procedurerna och metoderna.

Mätosäkerhetsberäkning

CMX beräknar den kombinerade, utvidgade mätosäkerheten för varje kalibreringspunkt i dina kalibreringsresultat.

Fullständig kalibreringshistorik

Kalibreringsdata lagras permanent och är tillgängliga för såväl analys, rapportering och revisioner som för generering av kalibreringscertifikat.

Beamex CMX kalibreringsmjukvara

Regelefterlevnad

Med hjälp av CMX kan du spåra alla ändringar som görs i din kalibreringsdatabas. CMX uppfyller kraven i 21 CFR del 11 och andra relevanta bestämmelser för elektroniska register, elektroniska signaturer och dataintegritet.

Kontroll över kalibreringen

Den patenterade Beamex Mobile Security Plus-teknologin säkerställer integriteten hos kalibreringsdata även när kalibreringarna utförs offline med mobila lösningar som stöds. CMX kan styra hela kalibreringsprocessen. Användarna autentiseras både i CMX och när de använder mobila lösningar som stöds, och alla avvikelser från den definierade processen kontrolleras.

Automatisering av arbetsorder

Med hjälp av Beamex Business Bridge kan CMX även integreras till ett underhållssystem (ERP eller CMMS). Kalibreringarna kan schemaläggas som en del av den övergripande underhållsplaneringen i ditt ERP- eller CMMS-system och arbetsorder för kalibrering kan hanteras och stängas i CMX.

Underhållsinspektioner

CMX stödjer planering, schemaläggning, utförande och digital dokumentation av olika aktiviteter i samband med underhållsinspektioner. Inspektionerna planeras i CMX och utförs med hjälp av kalibreringsapplikationen Beamex bMobile.

Kalibrering av våginstrument

Funktionaliteten för att kalibrera våginstrument är baserad på internationella riktlinjer och standarder från EURAMET, OIML och NIST. Den omfattar excentricitetstester, repeterbarhetstester, vägningstester och minimivägningstester. Kalibreringen kan utföras med CMX eller kalibreringsapplikationen Beamex bMobile.

Avancerad instrumenthantering

Med Data Loader kan du snabbt och enkelt lägga till eller redigera ett stort antal instrument i din CMX-databas, vilket sparar tid, minskar risken för skrivfel och främjar högklassiga och harmoniserade data. Med Business Bridge kan informationen om anläggningsstrukturen och identifierade instrument också synkroniseras från dina underhållssystem (ERP eller CMMS).

Många konfigurationsmöjligheter

CMX kan konfigureras utgående från dina behov, inklusive användargrupper och behörigheter, installation, inställningar och en mängd valfria funktioner. Du kan också designa skräddarsydda rapporter och kalibreringscertifikat, samt konfigurera användargränssnittet så att det passar dina behov.

CMX finns tillgängligt med olika slags licenser och installationsalternativ för att passa alla, från små bolag till stora företag med verksamhet på flera platser. CMX kan levereras som en lokal eller molnbaserad installation.

CMX Professional

CMX Professional är en mycket konfigurerbar lösning som kan skräddarsys för att passa ett brett spektrum av behov. Standardfunktionaliteten omfattar alla CMX huvudegenskaper, och dessutom finns även valfria avancerade egenskaper tillgängliga. CMX Professional finns som arbetsstation eller flytande serverinstallation.

CMX Enterprise

CMX Enterprise är en allt-i-ett-kalibreringslösning för stora företag med verksamhet på flera platser. Den innehåller alla CMX huvudegenskaper och avancerade egenskaper som standard och är även anpassad för de mest högreglerade branscherna. CMX Enterprise är en flytande serverinstallation som erbjuder maximal flexibilitet och produktivitet.

Molninstallation

CMX Professional eller Enterprise kan också användas i molntjänster såsom Microsoft Azure. Detta innebär en enklare IT-hantering och gör att lösningen kan skalas effektivt till nya platser och är tillgänglig från vilken plats som helst.

Hitta relaterade resurser

Se alla bruksanvisningar och broschyrer på alla språk >

Ett bättre sätt att kalibrera

CMX hjälper dig att såväl hantera dina instrumenteringstillgångar på ett säkert sätt som effektivt planera och utföra allt kalibreringsarbete, även i strängt reglerade branscher.

CMX ger vägledning steg för steg genom hela kalibreringsprocessen, också vid kalibrering i fält, för att säkerställa att din process är spårbar, konsekvent och repeterbar varje gång.

CMX lagrar kalibreringsresultaten med beräknade mätosäkerheter permanent, vilket ger dig tillgång till en fullständig spårbar kalibreringshistorik. Genom att standardisera och automatisera kalibreringsprocessen minskar du riskerna och förbättrar effektiviteten.

Beamex CMX kalibreringsmjukvara med CMX analytics dashboard
Kalibreringsmjukvara - Beamex CMX molninstallation

Digitalt dataflöde

Använd CMX tillsammans med Beamex dokumenterande kalibratorer eller kalibreringsapplikationen bMobile för att samla in data digitalt vid mätkällan och lagra kalibreringsresultaten på ett säkert sätt, även offline ute i fält.

Med hjälp av Beamex Business Bridge kan CMX integreras till ledande underhållssystem, såsom SAP eller IBM Maximo för att minimera dubbelt arbete och risken för mänskliga misstag. Kalibreringarna kan schemaläggas som en del av den övergripande underhållsplaneringen i ditt ERP- eller CMMS-system och arbetsorder för kalibrering kan hanteras och stängas i CMX.

Du kan skapa ett fullständigt digitalt flöde av högklassiga, tillförlitliga kalibreringsdata i hela din verksamhet.

Kundberättelser om CMX

1 år

Återbetalningstid för investering i en kalibreringslösning

AstraZeneca Ab, Sverige

Läs deras berättelse >

50 %

Mer effektiva kalibreringsprocedurer

Peñoles Quimica del Rey, Mexiko

Läs deras berättelse >

4000

Timmar sparade på kalibreringar per år

National Grid, Storbritannien

Läs deras berättelse >

Passar för strängt reglerade branscher

Dataintegritet och effektiv förändringshantering är av avgörande betydelse i strikt reglerade branscher, såsom läkemedelsindustrin. Kalibreringsdata av hög kvalitet är avgörande för att säkerställa slutproduktens kvalitet, regelefterlevnad och i sista hand patientsäkerheten.

Med hjälp av CMX kan du spåra alla ändringar som görs i din kalibreringsdatabas. CMX uppfyller kraven i 21 CFR del 11 och andra relevanta bestämmelser för elektroniska register, elektroniska signaturer och dataintegritet.

Bekanta dig med Beamex användargrupp för läkemedelsindustrin bestående av Novartis, GlaxoSmithKline, Boehringer-Ingelheim, AstraZeneca med flera >

Beamex CMX kalibreringsmjukvara för reglerade branscher
Beamex CMX kalibreringsmjukvara

Arbeta smartare med dataaktiverade beslut

Den tillförlitliga, spårbara och återanvändbara kalibreringsinformationen i din CMX-databas är ditt företags mest värdefulla kalibreringstillgång – och du kan utnyttja den för att driva kontinuerlig förbättring.

CMX hjälper dig att optimera kalibreringsintervallen, minska kostnaderna genom att eliminera onödiga kalibreringar och du kan identifiera potentiellt problematiska trender innan de leder till ett fel som skulle kunna påverka produktionen.

Tack vare en lättanvänd visuell sammanfattning av dina kalibreringsnyckeltal gör CMX Analytics Dashboard att du får ännu mer nytta av dina kalibreringsdata, så att du ytterligare kan optimera dina kalibreringar.

Få en flygande start med Beamex CMX-kalibreringsmjukvara

Se hur CMX hanterar dina instrumenteringstillgångar på ett säkert sätt och hjälper dig att planera och utföra kalibreringar. Beamex experter lär dig mera om CMX avancerade egenskaper och våra omfattande implementeringsprojekt.

En livscykellösning som utvecklas över tid

Våra skräddarsydda, kunskapsbaserade experttjänster stödjer dig i varje skede av lösningens livscykel och säkerställer att du uppfyller regelverket och får ut det mesta av CMX. Våra experter utvärderar din nuvarande process och identifierar vad som kan förbättras. Vi hjälper dig att definiera och implementera din lösning och vi ser till att ibruktagningen är smidig och att omfattande stöd är tillgängligt när lösningen börjar användas.

Ett serviceavtal för Beamex mjukvara håller i gång CMX och din verksamhet på ett tillförlitligt sätt. Du får tillgång till de senaste innovationerna och prestandaförbättringarna, så att din mjukvara utvecklas i samma takt som din verksamhet.

Beamex CMX analytics dashboard

Vad våra kunder säger

Med Beamex-lösningen har vi tack vare automatiseringen minskat antalet skeden som krävs för en kalibrering och kan spara 15 minuter per enhet. Det låter kanske inte så mycket i sig, men sammanlagt innebär det en tidsbesparing på över 4000 timmar per år.

James Jepson, Control & Instrumentation Systems Officer, National Grid, Storbritannien
Beamex industrial picture with calibration software being used

Det var ett utmärkt beslut att världens modernaste bryggeri valde det bästa kalibreringssystemet, Beamex CMX-kalibreringsmjukvara och Beamex multifunktionella kalibratorer.

Armando Rivero Rubalcaba, Head of Instrumentation, Heineken, Spanien

CMX tillhandahåller en tillförlitlig kalibreringsdatabas med historikfunktioner, och är därför ett utmärkt verktyg för att effektivera kalibreringarna. Naturligtvis var det också en enorm förbättring för oss när vi kunde övergå till papperslös kalibreringsdokumentation med CMX. CMX är lätt att använda och underhålla, och produktsupporten från leverantören är förstklassig.

Orion, Finland

Läkemedelsindustrin är strikt reglerad, så det är ett spännande steg att gå över till papperslös kalibreringshantering i molnet. Beamex CMX-kalibreringsmjukvara säkerställer att vi följer alla relevanta GxP-bestämmelser och eliminerar risken för fel som kan ske vid manuellt jobb, samtidigt som vi arbetar i molnet med Azure och får tillgång till ny teknik och förbättrad prestanda vilket ytterligare förbättrar användarupplevelsen.

Don Brady, Tech Engineering Product Manager, GlaxoSmithKline Ltd, Irland

Varför välja CMX?

Som tekniker

Får du enkel och vägledande kalibrering.

Får du automatiska aviseringar och instruktioner för att utföra kalibreringar.

Lagrar du alla kalibreringsresultat snabbt och enkelt.

Kan du utföra underhållsinspektioner på fältet.

Som chef

Kan du lita på att kalibreringsprocessen är effektiv och väldokumenterad.

Kan du minska tiden som krävs för kalibrering.

Förkortar du tiden som produktionen står stilla.

Minskar du totalkostnaden för kalibrering.

Minimerar du risken för bristande efterlevnad av regler

Kvalitet och regelefterlevnad

Inga fler mänskliga misstag.

Säkerställ regelefterlevnaden av t.ex. ISO 9001, FDA, GMP/GAMP, 21 CFR del 11.

Skapa, hantera och lagra kalibreringsdata på ett säkert sätt i en elektronisk databas.

Analysera om du behöver öka eller minska kalibreringsfrekvensen.

Avancerade CMX-tillämpningar

Phamaceutical Industry

Un­der­hålls­in­spek­tio­ner

Alla pro­cess­an­lägg­ning­ar behöver utföra olika regelbundna in­spek­tio­ner och att arbeta med penna och papper gör processen ar­betsin­ten­siv och det är lätt hänt att det sker misstag. CMX hjälper dig att planera, schemalägga, utföra och digitalt dokumentera aktiviteter i anslutning till un­der­hålls­in­spek­tio­ner.

In­spek­tio­ner­na planeras i CMX och utförs med hjälp av bMobile-ap­pli­ka­tio­nen, med data som samlas in digitalt vid mätkällan. En elektronisk signatur kan användas för att säkerställa da­tain­tegri­te­ten. När allt är klart, syn­kro­ni­se­ras resultaten tillbaka till CMX för analys och rap­por­te­ring.

Titta på videon om un­der­hålls­in­spek­tio­ner och bMobile >

Kalibrering av vå­g­in­stru­ment

CMX innehåller mångsidiga funktioner för kalibrering av vå­g­in­stru­ment, baserad på standarder från EURAMET, OIML och NIST. Med CMX kan du utföra ex­cent­ri­ci­tets­tes­ter, re­pe­ter­bar­hets­tes­ter, väg­nings­tes­ter och mi­ni­mi­vikts­tes­ter.

Ka­libre­ring­ar­na kan göras i CMX eller offline med bMobile-ap­pli­ka­tio­nen. De valfria sä­ker­hets­funk­tio­ner­na sä­ker­stäl­ler da­tain­tegri­te­ten, vilket gör CMX till en ideal lösning för strikt reglerade branscher.

Se hur man kalibrerar vå­g­in­stru­ment >

Relaterade produkter

Do­ku­men­te­ran­de ka­libra­to­rer

Hantera dina ka­libre­ring­ar med CMX och kalibrera med Beamex mycket noggranna do­ku­men­te­ran­de ka­libra­to­rer som samlar in data digitalt vid mätkällan.

Läs mer >

Calibration Software - Beamex bMobile calibration application

bMobile-ap­pli­ka­tio­nen

Ka­libre­rings­ap­pli­ka­tio­nen Beamex bMobile är en intuitiv mul­tiplatt­forms­lös­ning som vägleder utförande och do­ku­men­ta­tion av fält­ka­libre­ring­ar offline.

Läs mer >

Beamex CMX calibration software analytics dashboard

CMX Analytics Dashboard

Beamex CMX Analytics Dashboard ger en lättanvänd visuell översikt över dina ka­libre­rings­re­la­te­ra­de nyckeltal.

Läs mer >

Business Bridge

Beamex Business Bridge är en kommersiell, stan­dar­di­se­rad men kon­fi­gu­rer­bar lösning för integrering av CMX till ett un­der­hålls­sy­stem (CMMS eller ERP).

Läs mer >

Relaterade tjänster

Ex­pert­tjäns­ter

Våra världs­le­dan­de experter finns här för att hjälpa dig att få ut det mesta av CMX. Vi är din partner för enastående kalibrering.

Läs mer >

Ser­vice­av­tal för mjukvara

Ett ser­vice­av­tal för en mjukvara (SAM) ger dig tillgång till de senaste in­no­va­tio­ner­na och upp­da­te­ring­ar­na så att din mjukvara kan utvecklas i samma takt som din verksamhet.

Läs mer >

Stöd­tjäns­ter

Spe­ci­a­lis­ter­na på Beamex är redo att stödja dig varje steg på vägen, oavsett vilket problem du än står inför med dina Beamex-produkter.

Läs mer >

Ut­bild­nings­tjäns­ter

Få maximal nytta av dina Beamex-produkter, utöka din kunskap och lär dig bästa praxis med hjälp av våra omfattande ut­bild­nings­tjäns­ter.

Läs mer >

Utforska mer relaterat innehåll