Skip to content
Menu
Beamex MC6-T temperature calibrator

Företag som erbjuder kalibreringstjänster

Säkerställ kvaliteten på tjänsterna och kundernas regelefterlevnad med en modern, helautomatiserad och papperslös kalibreringslösning som sparar tid och pengar utan att göra avkall på kvaliteten och integriteten hos resultaten.

Håll kunderna nöjda med konsekvent högkvalitativ serviceHåll kunderna nöjda med konsekvent högkvalitativ service - Beamex kalibreringslösningar för processindustri

Håll kunderna nöjda med konsekvent högkvalitativ service

För professionella kalibreringsföretag som stöder processindustrin är effektivitet, säkerhet och innovation hörnstenarna i ett framgångsrikt utbud av tjänster. Lönsamma och långsiktiga kundrelationer är beroende av förmågan att gång på gång leverera tjänster och lösningar av hög kvalitet – till rätt pris.

Beamex har en lång historia som den föredragna partnern för tjänsteleverantörer av alla storlekar – från entreprenörsföretag med en handfull anställda till ledande multinationella organisationer som sysselsätter tusentals tekniker.

Hitta ett bättre sätt att betjäna dina kunder

Kalibreringsföretagen förlitar sig på att våra moderna, helautomatiserade och papperslösa kalibreringslösningar säkerställer kundernas regelefterlevnad och sparar tid och pengar utan att göra avkall på kvaliteten och integriteten hos resultaten.

Våra kalibreringslösningar är alla utformade för att hjälpa kunderna att uppnå sina kalibreringsrelaterade mål. Vi har utvecklat våra lösningar under nästan 50 år genom att kombinera vår egen erfarenhet med den feedback som vi erhållit genom ett nära samarbete med branschpartner.

Hitta ett bättre sätt att betjäna dina kunder - Beamex kalibreringslösningar för processindustri

Insikter från kalibreringsbranschen

Det logiska valet för ka­libre­rings­fö­re­ta­gen

Hur kan ka­libre­rings­fö­re­ta­gen på bästa sätt leverera tjänster och lösningar i anslutning till mä­t­in­stru­ment­ut­rust­ning för pro­cess­in­du­strins kunder? Med avtal baserade på upp­skatt­ning­ar och tekniker som måste arbeta effektivt, påverkar varje extra arbetstimme resultatet.


Läs artikeln [ENG] >

Så här kan ditt ka­libre­rings­fö­re­tag ligga steget före kon­kur­ren­ter­na!

För att förbli kon­kur­rens­kraf­ti­ga måste ka­libre­rings­fö­re­ta­gen som utför ka­libre­ring­ar åt kunder inom pro­cess­in­du­strin tygla kostnaderna samtidigt som de fortfarande sä­ker­stäl­ler kvaliteten. Beamex au­to­ma­ti­se­ra­de ka­libre­rings­lös­ning kan vara till hjälp. 

Läs artikeln [ENG] >

Hur kan ka­libre­rings­fö­re­ta­gen hantera de olika ut­ma­ning­ar­na som de ställs inför

Ka­libre­rings­fö­re­ta­gen möts av en mängd utmaningar, allt från att uppfylla de skiftande behoven hos de olika kunderna inom pro­cess­in­du­strin till att säkerställa att varje avtal är lönsamt.Läs artikeln [ENG] >

Beamex Logical calibration software

Hur automatiserad kalibrering kan hjälpa kalibreringsföretag att bli mer konkurrenskraftiga

Hur kan kalibreringsföretagen förbli lönsamma på en marknad med fri konkurrens samtidigt som de betjänar en lång rad kunder med komplexa behov?

Upptäck hur en automatiserad kalibreringslösning hjälper till att minska tiden som spenderas på kalibrering samtidigt som kostnaderna kontrolleras och kvaliteten säkerställs.

Utför du kalibreringar? Utforska allt vårt ”hur man kalibrerar” -innehåll och hitta bättre sätt att kalibrera

Nöjda kunder berättar

4000

Timmar sparade på kalibreringar per år

National Grid, Storbritannien

Läs deras berättelse >

2/3

Tidsinbesparing med en automatiserad kalibreringslösning

Endress+Hauser, Kanada

Läs deras berättelse >

50%

Mindre tid behövs per kalibrering

Tratz Gastec GmbH, Tyskland

Läs deras berättelse >

Det här säger kalibreringsföretags kunder

Beamex Logical calibration software

Tack vare Beamex LOGiCAL har vi kunnat gå över till helt digitala kalibreringscertifikat, vilket har gjort våra fältservicetekniker ungefär 30 till 40 % effektivare. Automatiseringen av vår kalibreringsprocess har också bidragit till att minska risken för fel.

Richard O’ Meara Contracts Manager, Douglas Calibration Services, Jones Engineering Group, Irland

Tack vare Beamex lösning kan vi automatisera våra processer och den gör det möjligt för våra tekniker att arbeta mer effektivt. Det här bidrar inte bara till att minska risken för fel, utan även till en papperslös och snabbare kalibreringsprocess och att våra kunder får sina kalibreringscertifikat genast då jobbet är klart.

Richard O’ Meara, Contracts Manager, Douglas Calibration Services, Jones Engineering Group, Irland

Vi har sparat upp till 30 % av den tid vi spenderat på kalibreringar. Tack vare att vi automatiserat kalibreringsrutinerna, kan våra tekniker fokusera på andra uppgifter samtidigt som de följer procedurerna och säkerställer integriteten hos resultaten. Teknikerna är mer avslappnade och kunderna tryggare, i synnerhet eftersom processen är helt och hållet digitaliserad och det inte finns någon risk för fel under datainsamlingen.

Laurent Flachard, Lifecycle Field Leader, Emerson, Frankrike

Beamex kalibreringslösningar

Beamex Logical calibration software

Ka­libre­rings­han­te­ring

Våra ka­libre­rings­mjuk­va­ror hjälper dig att di­gi­ta­li­se­ra och au­to­ma­ti­se­ra dina ka­libre­rings­pro­ces­ser.

Läs mer >

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Fält­ka­libre­ring

Upptäck Beamex portfölj med avancerad fält­ka­libre­rings­tek­nik.


Läs mer >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Verk­stads­ka­libre­ring

Bekanta dig med Beamex sortiment av in­dust­ri­el­la lösningar för verk­stads­ka­libre­ring.

Läs mer >

Mobile calibration with Beamex bMobile

Tjänster

Få all nytta ur Beamex teknologi med hjälp av ex­pert­tjäns­ter, ka­libre­rings- och re­pa­ra­tions­tjäns­ter.

Läs mer >

Tillsammans kan vi hitta den ideala kalibreringslösningen för din verksamhet.

Beamex LOGiCAL kalibreringsmjukvara

Kalibreringsmjukvara som tjänst

Beamex LOGiCAL eliminerar behovet av manuell datainmatning. Kalibreringsprocesserna blir snabbare och mer tillförlitliga – och du minskar kostnaden för varje kalibrering.

LOGiCAL är en prisvärd, molnbaserad lösning som är idealisk för kalibreringsföretag. Man behöver ingen dyr IT-infrastruktur och LOGiCAL gör det enkelt att arbeta på flera platser och för flera slutkunder.

Läs mer relaterat innehåll