Skip to content
Menu
Beamex MC6-T temperature calibrator

Temperaturkalibratorer

Se vårt utbud av temperaturkalibratorer nedan.

Prata med våra experter och hitta den bästa lösningen för dina behov.

Beamex MC6-T temperaturkalibrator

Beamex MC6-T är ett extremt mångsidigt portabelt automatiskt temperaturkalibreringssystem. Det kombinerar ett toppmodernt temperaturtorrblock med Beamex MC6 multifunktionsprocesskalibrator och kommunikatorteknik.

Beamex MC6-T temperaturkalibrator

Beamex FB temperaturkalibrator

Beamex FB är ett industriellt temperaturblock tillverkat för fältanvändning. Det är litet och lätt nog att bära runt på anläggningen.

Du kan använda FB på egen hand eller kombinera med Beamex MC6-kalibrator för automatisk och papperslös kalibrering.

Beamex FB temperaturkalibrator

Beamex MB temperaturkalibrator

Beamex MB är ett metrologiskt temperaturtorrblock som ger utmärkt noggrannhet samtidigt som det förblir bärbart för fältanvändning.

Du kan använda MB på egen hand eller kombinera med Beamex MC6-kalibrator för automatisk och papperslös kalibrering.

Beamex MB temperaturkalibrator

Beamex RPRT referenstemperatursonder

Beamex RPRT smarta referenssonder är referenstemperatursonder med hög tillförlitlighet och inbyggt minne för lagring av de enskilda sondkoefficienterna. Den har utmärkt kvalitet och långsiktig stabilitet.

Beamex RPRT sonder kan användas med Beamex temperaturblock och MC6-kalibratorer.

Beamex RPRT referenstemperatursonder

Beamex MC6

Beamex MC6 är en multifunktionell processkalibrator som erbjuder många funktioner för temperaturkalibrering, såsom RTD och termoelementmätning och -simulering, med dubbla mätkanaler för båda.

Den kan också styra temperaturblock, vilket möjliggör en helautomatisk kalibrering av olika temperaturinstrument.

Beamex MC6 som temperaturkalibrator

Beamex MC6-Ex

MC6-Ex är en egensäker multifunktionell processkalibrator som erbjuder en hel del funktioner för temperaturkalibrering, såsom RTD och termoelementmätning och -simulering, med dubbla mätkanaler för båda.

Den kan också styra temperaturblock, vilket möjliggör en helautomatisk kalibrering av olika temperaturinstrument.

Beamex MC6-Ex som temperaturkalibrator

Beamex MC6-WS

MC6-WS är en panelmonterad version av den bärbara MC6-kalibratorn och erbjuder samma funktionalitet för temperaturkalibreringar.

MC6-WS kan installeras i Beamex CENTRiCAL kalibreringsbänk. Kombinera MC6-WS med CMX-kalibreringsmjukvara för en papperslös kalibreringsprocess.

Beamex MC6-WS panelmonterad kalibrator

Beamex CENTRiCAL kalibreringsbänk

Beamex CENTRiCAL kalibreringsbänk är en modulär test- och kalibreringsbänk för verkstäder och laboratorier.

Den kan utrustas med MC6-WS kalibratorn och även med moduler avsedda för temperaturkalibreringar.

Beamex CENTRiCAL kalibreringsbänk

Calibration Essentials:
Temperature eBook

Denna bok förklarar strategier och taktiker för kalibrering av temperaturinstrument på 53 detaljerade sidor.

Frågor och svar

En temperaturkalibrator är vanligtvis en produkt som innehåller en värmekälla (och/eller kylning) som kan styras in i önskad temperatur. Du sätter in den temperatursensor som ska kalibreras och en spårbar exakt referenssensor i värmekällan och jämför avläsningarna vid olika temperaturer.

Tyvärr finns det ingen internationell standard som specificerar vad en temperaturkalibrator är. Därför ser vi att ordet ”temperaturkalibrator” används i olika sammanhang.

En temperaturkalibrator kan också vara elektriska enheter som kan mäta och/eller simulera temperatursensorsignaler och som inte innehåller någon värmekälla. Dessa sensorsignaler är vanligtvis resistans (för RTD-sensorer) eller spänning (för termoelement). Temperaturkalibratorn känner till sensorns formler så att den kan konvertera och visa dessa signaler i temperaturenheten för bekväm användning.

I vissa fall kan även relativt enkla enheter, såsom temperaturindikator, kallas temperaturkalibratorer.

Ett temperaturtorrblock (eller en torr brunn) är en produkt som kan värma och/eller kyla ett metallblock där lämpliga hål har borrats för att sätta i temperatursensorer. Hålen måste sitta tätt för att säkerställa korrekt temperaturöverföring. Om hålet är för stort kommer det att finnas luft mellan blocket och sensorn, vilket orsakar mätfel. Hålen i blocket är ”torra”, så det finns ingen vätska inuti hålen. Vanligtvis används utbytbara insatser i torrblock för olika typer av sensorer.

Fördelarna med ett torrblock är att de vanligtvis är bärbara (små och lätta), snabba att använda och de blir inte smutsiga eftersom inga vätskor används.

Ett temperaturbad är en värmekälla som innehåller vätska (vatten, olja, etanol). Vätskan värms/kyls till önskad temperatur och de sensorer som ska kalibreras kan föras in i vätskan. Vätskan rörs vanligtvis om för bästa homogenitet.

Fördelarna med ett bad är att du kan sätta in olika former av sensorer i det, flera på en gång, och homogeniteten är mycket bra. Nackdelen är att ett bad normalt är ganska stort och tungt, temperaturen förändras långsamt och det kan vara smutsigt att arbeta med olika vätskor.

Temperatursensorer/sonder är instrument som används för att mäta temperaturen. De har vanligtvis en elektrisk utgång som är proportionell mot den temperatur de mäter.

För att kalibrera en temperatursensor/sond måste du sänka ner den i en exakt känd temperatur och jämföra utsignalen med den nominella utsignalen. Det går inte att simulera temperaturen, den måste skapas med en temperaturkälla.

Denna kalibrering inkluderar därför en dokumenterad jämförelse av sensorutgången till exakt temperatur.

Temperatursensorer kan vanligtvis inte justeras/trimmas, men du kan använda korrigeringskoefficienter för att kompensera för det upptäckta felet.

En temperatursändare är ett instrument som mäter temperaturen med hjälp av en temperatursensor och ger en signal som är proportionell mot ingångstemperaturen. Vid processinstrumentering är utsignalen ofta en 4 till 20 mA strömsignal.

För att kalibrera (kontrollera noggrannheten) en temperatursändare kan du simulera temperatursensorns signal som ingång till sändaren och samtidigt mäta utsignalen som sändaren genererar. Sedan jämför du in- och utsignalerna och ser om sändaren fungerar korrekt.

Se länken nedan för en video om hur du kalibrerar en temperatursändare:

Hur man kalibrerar RTD-temperatursändare >

Utforska mer innehåll