Skip to content
Menu

Fältkommunikatorer

Se vårt utbud av fältkommunikatorer nedan.

Prata med våra experter och hitta den bästa lösningen för dina behov.

En fältkommunikator är en bärbar enhet som används för att konfigurera, diagnostisera och felsöka fältenheter inom processindustrin.

Tack vare den kan teknikerna kommunicera med fältenheter med hjälp av olika protokoll som HART, FOUNDATION Fieldbus och Profibus. Fältkommunikatorerna har ett användarvänligt gränssnitt för snabb åtkomst till enhetsinformation, konfigurationsändringar och feldiagnos i realtid. De är nödvändiga för ett effektivt underhåll och optimering av fältenheter, vilket förbättrar processprestandan och minskar driftskostnaderna.

Det krävs en exakt processkalibrator för att kalibrera eller justera fältenheter. Genom att integrera en fältkommunikator med en processkalibrator, får man båda funktionerna i en och samma enhet. Integrationen förenklar teknikernas arbetsflöde, sparar tid och säkerställer exakt kalibrering av digitala kommunikationsanpassade enheter i industriella miljöer.

Den kombinerade fältkommunikatorn och processkalibratorn erbjuder en bekväm lösning för enhetskonfiguration, felsökning och kalibrering. Teknikerna kan sömlöst utföra kalibrerings- och kommunikationsuppgifter med en enda enhet, vilket effektiverar deras arbete och maximerar produktiviteten.

Att integrera en fältkommunikator och en processkalibrator i en enda enhet förenklar arbetsflödet, minskar utrustningen man behöver bära och säkerställer exakta kalibreringar i industriella miljöer. Integrationen optimerar effektiviteten, sparar tid och förbättrar den totala driftsprestandan.

Beamex MC6 som fältkommunikator

MC6 är en fältkalibrator och multibuss fältkommunikator, allt i en lättburen enhet.

Den stöder HART, FOUNDATION Fieldbus H1 och Profibus PA-protokoll. MC6 är modulär så att du kan ha alla tre protokollen eller bara ett, och även lägga till mer senare om det behövs. Den innehåller också en inbyggd kretsförsörjning som är kompatibel med alla protokoll, tillsammans med den impedans som krävs – vilket innebär att du inte behöver extra tillbehör eller impedans.

Beamex MC6 som fältkommunikator

Beamex MC6-Ex som fältkommunikator

MC6-Ex är en egensäker fältkalibrator och multibuss fältkommunikator, allt i en lättburen enhet.

Den stöder HART, FOUNDATION Fieldbus H1 och Profibus PA-protokoll. MC6-Ex är anpassningsbar så att du kan ha alla tre protokollen eller bara ett, och även lägga till mer senare om det behövs. Den innehåller också en inbyggd kretsförsörjning som är kompatibel med alla protokoll, tillsammans med den impedans som krävs – vilket innebär att du inte behöver extra tillbehör.

Beamex MC6-Ex som fältkommunikator

Beamex MC6-T som fältkommunikator

Beamex MC6-T är ett extremt mångsidigt portabelt automatiskt temperaturkalibreringssystem. Det kombinerar ett toppmodernt temperaturtorrblock med Beamex MC6 multifunktionell processkalibrator och kommunikatorteknik.

Det stöder HART, FOUNDATION Fieldbus H1 och Profibus PA-protokoll.

Beamex MC6-T som fältkommunikator

Beamex MC6-WS som fältkommunikator

MC6-WS är en kalibrator och kommunikator kombinerad i en panelmonterad enhet som kan installeras i CENTRiCAL kalibreringsbänk.

MC6-WS stöder HART, FOUNDATION Fieldbus H1 och Profibus PA-protokoll. Den är modulär, så du kan ha alla tre protokoll, välja de du behöver eller lägga till fler i ett senare skede. Den innehåller också en inbyggd kretsförsörjning som är kompatibel med alla protokoll, tillsammans med den impedans som krävs. Så du behöver inga extra tillbehör eller impedans.

Beamex MC6-WS som fältkommunikator

Utforska mer innehåll