Skip to content
Menu

Utforska allt om kalibrering

Välkommen till Beamex innehållshubb. Här hittar du en mängd informativa dokument, media och material som kan ge dig nya insikter i kalibrering. Klicka på + för att filtrera och välj det du är intresserad av.

Blogginlägg

maj 23, 2023

Mä­to­sä­ker­het vid kalibrering för icke-matematiker

I denna blogg behandlar vi grunderna i mä­to­sä­ker­het vid mätning och kalibrering. Den är inte skriven för matematiker eller experter på metrologi, utan snarare för dig som planerar och utför praktiska mätningar och ka­libre­ring­ar i in­dust­ri­el­la tillämp­ning­ar.

Blogginlägg

mars 29, 2023

Pt100 tem­pe­ra­tur­sen­sor

Pt100 tem­pe­ra­tur­sen­so­rer är mycket vanliga inom pro­cess­in­du­strin. Den här artikeln behandlar många användbara och praktiska saker som är nyttiga att veta om PT100 sensorer.

Blogginlägg

mars 28, 2023

Tryc­ken­he­ter och tryckenhets­omvandling

Det finns många olika tryc­ken­he­ter i bruk runt om i världen, vilket ibland kan vara mycket förvirrande och till och med orsaka farliga miss­för­stånd. I den här artikeln kommer vi att diskutera grunderna för olika tryc­ken­he­ter och olika tryc­ken­hets­fa­mil­jer.

Blogginlägg

mars 23, 2023

Manuella fel vid inmatning av data

Många företag använder fortfarande ofta manuell inmatning i sina in­dust­ri­el­la processer, trots att det är allmänt känt och accepterat att manuell inmatning är en långsam och ar­bets­krä­van­de process.