Skip to content
Menu

Utforska allt om kalibrering

Välkommen till Beamex innehållshubb. Här hittar du en mängd informativa dokument, media och material som kan ge dig nya insikter i kalibrering. Klicka på + för att filtrera och välj det du är intresserad av.

Blogginlägg

maj 21, 2024

Kom­pen­sa­tion för ter­mo­e­le­men­tets kalla lödställe/re­fe­rens­punkt

I den här bloggposten kommer jag att ta en snabb titt på ter­mo­e­le­ment och särskilt på det kalla lödstället och de olika kom­pen­sa­tions­me­to­der­na för det kalla lödstället.

Blogginlägg

april 25, 2024

Metrologisk spårbarhet vid kalibrering – Är du spårbar?

Vid kalibrering är metrologisk spårbarhet en grund­läg­gan­de faktor. Om de ka­libre­ring­ar man utför på en anläggning inte är spårbara, vet man inte om de är korrekta eller ej, och då är det egentligen onödigt att utföra dem.

Blogginlägg

februari 27, 2024

Tem­pe­ra­tu­ren­he­ter och tem­pe­ra­tu­ren­hets­om­vand­ling

I detta blogginlägg kommer jag att diskutera temperatur, tem­pe­ra­turska­lor, tem­pe­ra­tu­ren­he­ter och tem­pe­ra­tu­ren­hets­om­vand­ling­ar.

Blogginlägg

februari 12, 2024

Kalibrering av manometrar – 20 saker man bör tänka på

Manometrar är mycket vanliga instrument inom pro­cess­in­du­strin. Precis som med alla mä­t­in­stru­ment måste ma­no­met­rar­na kalibreras med jämna mellanrum för att säkerställa att de är korrekta.

Blogginlägg

december 21, 2023

Kalibrering av tem­pe­ra­tur­sen­so­rer

Tem­pe­ra­tur­mät­ning är en av de vanligaste mätningarna inom pro­cess­in­du­strin. Varje tem­pe­ra­tur­mät­nings­slinga har en tem­pe­ra­tur­sen­sor som första komponent i slingan. Det betyder att allt börjar med en tem­pe­ra­tur­sen­sor. Tem­pe­ra­tur­sen­sorn spelar en avgörande roll för nog­grann­he­ten i hela tem­pe­ra­tur­mät­nings­s­ling­an.

Blogginlägg

maj 23, 2023

Mä­to­sä­ker­het vid kalibrering för icke-matematiker

I denna blogg behandlar vi grunderna i mä­to­sä­ker­het vid mätning och kalibrering. Den är inte skriven för matematiker eller experter på metrologi, utan snarare för dig som planerar och utför praktiska mätningar och ka­libre­ring­ar i in­dust­ri­el­la tillämp­ning­ar.

Blogginlägg

mars 29, 2023

Pt100 tem­pe­ra­tur­sen­sor

Pt100 tem­pe­ra­tur­sen­so­rer är mycket vanliga inom pro­cess­in­du­strin. Den här artikeln behandlar många användbara och praktiska saker som är nyttiga att veta om PT100 sensorer.

Blogginlägg

mars 28, 2023

Tryc­ken­he­ter och tryckenhets­omvandling

Det finns många olika tryc­ken­he­ter i bruk runt om i världen, vilket ibland kan vara mycket förvirrande och till och med orsaka farliga miss­för­stånd. I den här artikeln kommer vi att diskutera grunderna för olika tryc­ken­he­ter och olika tryc­ken­hets­fa­mil­jer.

Blogginlägg

mars 23, 2023

Manuella fel vid inmatning av data

Många företag använder fortfarande ofta manuell inmatning i sina in­dust­ri­el­la processer, trots att det är allmänt känt och accepterat att manuell inmatning är en långsam och ar­bets­krä­van­de process.