Skip to content
Menu
Beamex expert services

Beamex tjänster

Läs mer om våra expert-, utbildnings- och stödtjänster, laboratorier, omkalibrering och reparationer samt serviceplaner.

Tjänster för kalibreringslösningar

Beamex Services

Ex­pert­tjäns­ter

Beamex skräd­dar­syd­da, kun­skaps­ba­se­ra­de ex­pert­tjäns­ter stöder dig i varje skede av lösningens livscykel.


Läs mer >

Beamex expert services

Ut­bild­nings­tjäns­ter

Beamex erbjuder ut­bild­nings­tjäns­ter från praktiska workshops och fö­re­läs­ning­ar i klassrum till online-utbildning och e-lärande.

Läs mer >

Beamex SSA-avtal

Ett Beamex ser­vice­av­tal för mjukvara (SSA) håller i gång din verksamhet på ett till­för­lit­ligt sätt, med de senaste in­no­va­tio­ner­na och upp­da­te­ring­ar­na.

Läs mer >

Sup­port­por­tal

Vår on­li­ne­por­tal är det snabbaste och enklaste sättet för våra kunder att kontakta oss för att få hjälp när som helst och var som helst i världen.

Gå till sup­port­por­ta­len >

Utrustningstjänster

Beamex la­bo­ra­to­ri­er

I våra ac­kre­di­te­ra­de ka­libre­rings­la­bo­ra­to­ri­er i Finland och USA erbjuder vi spårbara ka­libre­ring­ar och re­pa­ra­tio­ner.

Läs mer >

Ka­libre­rings­cer­ti­fi­kat

Använd vårt on­li­ne­verk­tyg för att begära en PDF-kopia av ditt ka­libre­rings­cer­ti­fi­kat från våra Beamex-la­bo­ra­to­ri­er.

Läs mer >

Ser­vice­pla­ner

Upprätthåll nog­grann­he­ten och till­för­lit­lig­he­ten hos din Beamex-ka­libre­rings­ut­rust­ning under hela dess livslängd.

Läs mer >

Our values | Beamex

Ser­vice­por­tal

Beamex kunder kan enkelt boka om­ka­libre­ring­ar, re­pa­ra­tio­ner och begära offerter på service i vårt on­li­ne­sy­stem.

Öppna ser­vice­por­ta­len >

Fler tjänster

Beamex webshop

Beamex Webbshop

Få enkel åtkomst till Beamex-tillbehör och reservdelar i Beamex webbshop.

Besök Beamex webbshop >

Beamex calibrators

Ned­ladd­ningscen­ter

Ladda ner pro­gram­upp­da­te­ring­ar för dina Beamex-produkter.

Ned­ladd­ningscen­ter >

Informativt material

Utforska Beamex in­ne­hålls­hubb, fylld med lärorikt och informativt material.

Bläddra igenom alla resurser >