Skip to content
Menu

Kalibreringsmjukvara

Lär dig mer om kalibreringshantering och kalibreringsmjukvara.

Låt våra experter hjälpa dig att hitta den perfekta kalibreringsmjukvaran för dig.

Kalibreringsmjukvara är ett datorbaserat verktyg utformat för att effektivisera och automatisera kalibreringsprocessen för mätinstrument. Den erbjuder en centraliserad plattform för hantering av kalibreringsaktiviteter, inklusive schemaläggning, spårning och dokumentation av kalibreringsprocedurer.

Kalibreringsmjukvaran integreras ofta med olika instrument och mätutrustning, vilket gör det möjligt för tekniker att utföra kalibreringar mer effektivt och noggrant. Den hjälper organisationer att säkerställa efterlevnad med branschstandarder, förbättra produktiviteten och säkerställa spårbarhet av kalibreringsregister.

Med hjälp av mjukvara kan du automatisera dokumentationen och därmed spara tid, minska riskerna och snabbt analysera data för att kunna fatta bättre beslut.

Kalibreringsdata är din mest värdefulla tillgång och med kalibreringsmjukvara kan du säkerställa kvaliteten och integriteten hos de data som dina beslut grundar sig på.

Att sköta dokumentationen manuellt med papper och penna kräver mycket arbete och det är lätt hänt att det sker fel vilket gör arbetet med analysen till en mardröm.

Varför använda kalibreringsmjukvara? >

Förr i tiden använde man papper och penna för att dokumentera kalibreringsresultaten. Sedan kom olika elektroniska system med i bilden, såsom kalkylprogram och databaser. Men, kalibreringsdata skrevs fortfarande in för hand.

Småningom fick underhållssystemen en funktion där det blev möjligt att lagra kalibreringsdata. Men trots det var automatiseringsnivån fortfarande väldigt låg och analysen av kalibreringsdata obefintlig.

Det avgörande steget var att börja använda särskild kalibreringsmjukvara, gjord för ändamålet. Mjukvaran utgör den mest automatiska lösningen och gör det möjligt att enkelt analysera kalibreringsdata och fatta beslut baserade på data.

Utvecklingen av kalibreringsdokumentationen >

Du kanske använder kalibreringsfunktionerna i ditt underhållssystem. Då krävs det mycket arbete och det är lätt hänt att det sker fel när data matas in för hand, vilket gör att kvaliteten och integriteten hos kalibreringsdata inte är på den nivå som den borde vara. Dessutom erbjuder systemet ofta minimal automatisering och kommunicerar vanligtvis inte med dina dokumenterande kalibratorer.

En kalibreringsmjukvara avsedd för ändamålet gör allt det som krävs för en högklassig kalibreringsprocess. Det är trots allt det mjukvaran är till för.

Digitalt flöde av kalibreringsdata >

Jämför mjukvaruprodukter för kalibrering

Vi erbjuder två mjukvarulösningar för kalibreringshantering, LOGiCAL och CMX. Båda är gjorda för att hjälpa dig att hantera instrumentdata, planera och utföra kalibreringar, lagra kalibreringshistorik och tillhandahålla data för analys, rapportering och kalibreringscertifikat.

LOGiCAL och CMX kommunicerar med Beamex dokumenterande kalibratorer och med kalibreringsapplikationen bMobile, vilket möjliggör ett helt digitalt dataflöde och vägleder utförande och dokumentation av kalibreringar.

Det finns några viktiga skillnader mellan LOGiCAL och CMX. Beamex experter hjälper dig gärna att välja den lösning som är rätt för dig. Nedan följer en jämförelse och vill du veta mer kan du klicka på länkarna.

LOGiCAL-ka­libre­rings­mjuk­va­ra

– Skalbar och kost­nads­ef­fek­tiv
– Förbättrad ar­bets­livs­kva­li­tet för mobila medarbetare
– En plattform för samarbete

Läs mer om LOGiCAL >

CMX-ka­libre­rings­mjuk­va­ra

– In­stal­la­tion lokalt eller i molnet
– Passar för strängt reglerade branscher
– Avancerade tillämp­ning­ar stöds

Läs mer om CMX >

Relaterade produkter och tjänster

Calibration Software - Beamex bMobile calibration application

Beamex bMobile

Använd ka­libre­rings­ap­pli­ka­tio­nen Beamex bMobile när du behöver få vägledning vid utförande och do­ku­men­ta­tion av fält­ka­libre­ring­ar med ka­libre­rings­mjuk­va­ra.

Läs mer >

Do­ku­men­te­ran­de ka­libra­to­rer

Använd Beamex mycket noggranna do­ku­men­te­ran­de ka­libra­to­rer när du behöver få vägledning vid utförande och automatisk do­ku­men­ta­tion av ka­libre­ring­ar med ka­libre­rings­mjuk­va­ra.

Läs mer >

Tjänster

Vårt utbud av ex­pert­tjäns­ter stöder dig i varje skede av lösningens livscykel, ända från definition av lösningen till bästa praxis för daglig användning.


Läs mer >

Utforska mer innehåll

Låt våra experter hjälpa dig att hitta den perfekta kalibreringsmjukvaran för dig.