Låt våra experter visa dig hur du kan dra nytta av Beamex-lösningen.

Beamex CMX-kalibreringsmjukvara

Beamex CMX-kalibreringshanteringsmjukvara hjälper till att planera, hantera, analysera och dokumentera allt kalibreringsarbete och alla kalibreringstillgångar på ett säkert och effektivt sätt, även i en strikt reglerad bransch. 

Jobba helt papperslöst med Beamex CMX-mjukvara. Anslut med dokumenterande kalibratorer och mobila enheter för elektronisk dataöverföring. Integrera CMX i ditt underhållshanteringssystem för att automatisera överföringen av arbetsordrar och bekräftelser. 

Beamex CMX uppfyller kraven i olika bestämmelser, såsom 21 CFR Part 11 och andra relevanta bestämmelser för elektroniska register, elektroniska signaturer och dataintegritet. 

Läs mer om CMX >> 

Calibration software - Beamex CMX Calibration Software

Beamex LOGiCAL kalibreringsmjukvara

Beamex LOGiCAL är en abonnemangsbaserad kalibreringsmjukvara. 

Manuell dokumentation av kalibreringsresultat med hjälp av penna och papper tar tid och är inte effektiv. Dessutom förekommer ofta skrivfel i manuell dokumentation. Genom att använda LOGiCAL med Beamex dokumenterande kalibratorer kan du elektroniskt och papperslöst dokumentera dina kalibreringsresultat, vilket sparar dig från att slösa värdefull tid och göra dyrbara fel. 

LOGiCAL kommunicerar med Beamex dokumenterande kalibratorer och telefoner/surfplattor med Beamex mobilapplikation. 

Läs mer om LOGiCAL >> 

Calibration Software - Cloud-based calibration software Beamex LOGiCAL

Beamex bMobile kalibreringsapplikation

Beamex bMobile är en mobilapplikation för att utföra och dokumentera kalibreringar av processinstrument, underhållsrelaterade inspektioner och kalibreringar av vågar. 

Många anläggningar i processindustrin använder fortfarande papper och penna för att dokumentera sina kalibreringar och inspektioner, vilket gör det till en ineffektiv och felbenägen process. 

Beamex bMobile fungerar tillsammans med Beamex LOGiCAL och Beamex CMX-kalibreringshanteringsmjukvara. Skicka arbetsordrar från mjukvaran, dokumentera ditt arbete med bMobile och skicka slutligen resultaten tillbaka till mjukvaran. 

Läs mer om bMobile >> 

Beamex CMX calibration management software and bMobile mobile application

Frågor och svar

Kalibreringsmjukvara är ett verktyg som hjälper företag att hantera sin kalibreringsprocess. 

Detta inkluderar lagring av kalibreringstillgångar, definition och dokumentation av kalibreringsprocesser och procedurer, utförande av kalibrering, lagring och analys av kalibreringsdata. 

Kalibreringsprogrammet hjälper till att automatisera kalibreringsprocessen. 

Vissa kalibreringsprogram kan kommunicera med kalibratorer, vilket automatiserar datainmatningsprocessen och gör den effektivare och mindre felbenägen. 

Vissa kalibreringsprogram kan installeras på plats och vissa är molnbaserade och används genom abonnemang (SaaS). 

Vissa kalibreringsprogram kan också integreras med underhållshanteringssystem, för ett papperslöst flöde av arbetsordrar och kvittens på utfört arbete. 

De största fördelarna med att använda en kalibreringsmjukvara är bland annat bättre planering och beslutsfattande, enklare organisation, effektivare utförande, automatiserad kalibrering och dokumentation, bättre analys av kalibreringsdata, kostnadsminskning, kvalitetsförbättringar och ökad effektivitet. 

Genom att använda kalibreringsmjukvara och göra kalibreringsprocessen papperslös blir du av med högar av pappersarbete och sparar mycket tid och pengar, samtidigt som du förbättrar kvaliteten på kalibreringsdata och effektiviteten i kalibreringsprocessen. 

Kalibreringsmjukvaran gör det enklare att uppfylla myndighetskrav och kvalitetssystemkrav. 

Läs mer om varför du ska använda kalibreringsmjukvara (på engelska): https://blog.beamex.com/why-use-calibration-software

Hur kalibreringsmjukvara kan hjälpa dig att fatta bättre beslut (ENG)

How can we help?
Close