Skip to content

Menu

Strategiamme

Tutustu strategiaamme ja pyrkimykseemme olla paras kalibrointiteknologian kumppani.

Kaikki perustuu mittaukseen | Beamex

Kaikki perustuu mittaukseen

Monet itsestäänselvyyksinä pitämämme arkipäiväiset asiat, kuten ruokaostosten tekeminen, auton tankkaaminen, kodinkoneiden käyttäminen tai lääkkeiden ottaminen, perustuvat mittaamiseen.

Mittauksilla varmistetaan elintarvikkeiden, polttoaineen ja energian oikeat määrät samoin kuin lääkkeiden turvallisuus. Ne ovat välttämättömiä yhteiskunnan toimivuuden kannalta ja luovat perustan turvallisemmalle ja kestävämmälle yritystoiminnalle. 

Kalibrointi on avainasemassa

Kalibrointi on avainasemassa, kun halutaan varmistaa tarkat mittaukset sekä parantaa tehokkuutta, vaatimustenmukaisuutta ja turvallisuutta minimoiden samalla päästöt, jätteet ja riskit.

Beamex edistää älykkäämpää liiketoimintaa auttamalla varmistamaan mittausdatan luotettavuuden ja vähentämään mittausvirheitä. Näin tuemme kestävää kasvua ja autamme luomaan turvallisemman ja vakaamman maailman.

Beamex MC6-T lämpötilakalibraattori

Strategiamme

Strategiamme | Beamex

Pyrkimyksemme

Beamex on erittäin arvostettu kalibrointiteknologia-alan yritys, joka haluaa olla paras kumppani asiakkailleen ja sidosryhmilleen. Olemme korkean teknologian markkinajohtaja, joka erottautuu kilpailijoistaan ja luo asiakasarvoa innovaatioiden kautta.

Tarjoamme tuotteita ja palveluita, jotka yhdessä ja erikseen tarjoavat asiakkaillemme vertaansa vailla olevia liiketoiminnallisia ja operatiivisia etuja.

Pyrkimyksemme
Tavoitteemme | Beamex

Tavoitteemme

Tavoitteenamme on tehdä maailmasta turvallisempi ja vakaampi paikka tarkkojen ja jäljitettävien mittausten avulla, jotka auttavat yrityksiä virtaviivaistamaan prosessejaan ja vähentämään ympäristökuormitustaan.

Kattava kalibrointiekosysteemimme auttaa luomaan turvallisemman ja vakaamman maailman ja edistämään älykkäämpää ja kestävämpää liiketoimintaa varmistamalla luotettavan ja jäljitettävän mittausdatan.

Sisäinen voimamme

Beamexin sisäinen voima tekee meistä sen, mitä olemme. Se koostuu kahdesta toisiinsa kietoutuneesta säikeestä, jotka tukevat toisiaan:

Sitoutuneisuus ja rehellisyys – Olemme sitoutuneita asiakkaisiimme, toisiimme ja yhteiskuntaan. Olemme rehellinen kumppani asiakkaillemme. Työskentelemme luotettavasti, läpinäkyvästi ja kestävästi.

Pyrkimys parempaan tapaan – Olemme alan edelläkävijöitä jatkuvan teknologisen kehityksen ja laadukkaan tarjontamme ansiosta. Pyrimme aina löytämään paremman tavan kalibroida.

Sisäinen voimamme | Beamex
Beamex kalibrointilaboratorio

Arvomme

Uskomme kolmeen perusarvoon – avoimuus, tarkkuus ja työnilo. Perusarvomme ovat läsnä kaikessa mitä teemme – aina siitä, kuinka kohtelemme asiakkaitamme siihen, kuinka kohtelemme toisiamme työpaikalla.

Avoimuus muutokselle ja innovaatiolle – Olemme rehellisiä, läpinäkyviä, ennakkoluulottomia ja aina valmiita kehittymään.

Työnilo energisessä ja palkitsevassa ympäristössä – Olemme ystävällisiä ja helposti lähestyttäviä ihmisiä ja tulemme toimeen kaikkien kanssa.

Tarkkuus kaikessa mitä teemme – Rakennamme luottamusta olemalla tarkkoja ja täsmällisiä.

Me Beamexillä uskomme parempaan tapaan

Beamex MC6-T temperature calibrator

Parempi tapa kalibroida


In­tui­tii­vi­set käyt­tä­jä­ko­ke­muk­set ja maa­il­man­luo­kan asia­kas­pal­ve­lu tekevät ka­libroin­nis­ta helppoa kaikille.

Beamexin eko­sys­tee­miä kehitetään jatkuvasti uusimpien tek­no­lo­gioi­den avulla. Pätevän ja omis­tau­tu­neen tiimimme asian­tun­ti­ja­pal­ve­lut ja tuki tarjoavat käyttäjälle miel­lyt­tä­vän kokemuksen jokaisella kerralla.

Parempi tapa hallita lii­ke­toi­min­taa

Tee älykkäämpiä päätöksiä parhaan elin­kaa­ri­kump­pa­ni­si kanssa. Tuotteemme auttavat sinua optimoimaan ja au­to­ma­ti­soi­maan prosessisi, vähentämään virheitä ja
eli­mi­noi­maan riskit.

Autamme sinua hyö­dyn­tä­mään ka­libroin­ti­da­taa­si te­hok­kaam­min, esimerkiksi yh­dis­tä­mäl­lä ka­libroin­nin muihin lii­ke­toi­min­tapro­ses­sei­hi­si laitoksen käy­tet­tä­vyy­den ja ka­pa­si­tee­tin li­sää­mi­sek­si.

Parempi tapa kestävään tu­le­vai­suu­teen

Paranna laatua ja au­di­toi­ta­vuut­ta. Varmista sää­dös­ten­mu­kai­suus luotettavan ja jäl­ji­tet­tä­vän mit­taus­da­tan avulla.

Laadukkaat ja luotettavat ratkaisumme yhdessä maa­il­man­laa­jui­ses­ti johtavan asian­tun­te­muk­sem­me kanssa auttavat sinua toimimaan tu­le­vai­suu­den kannalta kestävästi ja optimoimaan prosessisi tehokkuuden pa­ran­ta­mi­sek­si sekä jätteiden ja päästöjen vä­hen­tä­mi­sek­si.

Lue lisää Beamexin kalibrointiratkaisuista

Ka­libroin­nin hallinta  

Katso, kuinka Beamexin ka­libroin­nin­hal­lin­taoh­jel­mis­to voi auttaa di­gi­ta­li­soi­maan ja au­to­ma­ti­soi­maan ka­libroin­tipro­ses­se­ja­si. 

Lue lisää > 

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Kent­tä­ka­libroin­ti  


Tutustu Beamexin edistyneen kent­tä­ka­libroin­ti­tek­no­lo­gian valikoimaan.

Lue lisää > 

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Kor­jaa­mo­ka­libroin­ti   


Tutustu Beamexin teollisten kor­jaa­mo­ka­libroin­ti­rat­kai­su­jen valikoimaan. 


Lue lisää > 

Huolto  

Hyödynnä Beamex-teknologiaa op­ti­maa­li­ses­ti asian­tun­ti­ja­ver­kos­tom­me sekä kalibrointi- ja kor­jaus­pal­ve­lui­dem­me avulla.

Lue lisää > 

Aiheeseen liittyviä artikkeleita ja asiakastarinoita