Skip to content

Menu

Kemikaaliteollisuus

Varmista turvallisuus ja säädöstenmukaisuus ja hyödynnä digitalisaation edut automatisoidun kalibroinnin ratkaisujen ja palvelujen avulla

Kestävä prosessiturvallisuuden hallinta

Kestävä prosessiturvallisuuden hallinta

Kemikaaliteollisuuden pääprioriteettina on varmistaa korkeimpien turvallisuusstandardien ylläpitäminen ja kaikkien sovellettavien säädösten noudattaminen. Tämän ohella tärkeää on myös tehokkuuden optimointi, joka edellyttää oikeanlaisia resursseja, tietoa, työkaluja ja tukea.

Kemikaaliteollisuuden ammattilaiset tarvitsevat modernin, automatisoidun kalibrointiratkaisun, joka auttaa täyttämään säädöstenmukaisuuden ja dokumentoinnin vaatimukset ja ylläpitämään korkeinta turvallisuustasoa.

Parempi tapa kalibroida kemikaaliteollisuudessa

Monet maailman johtavat kemikaaliteollisuuden yritykset luottavat Beamexin kalibrointiteknologiaan. Ratkaisumme auttavat asiakkaitamme saavuttamaan kalibrointiin liittyvät tavoitteensa muun muassa FDA- ja ATEX-määräysten mukaisesti.

Olemme kehittäneet kalibrointiratkaisujamme jo lähes 50 vuoden ajan yhdistämällä oman kokemuksemme palautteeseen, jota olemme saaneet tiiviissä yhteistyössä toimialakumppaniemme kanssa.

Parempi tapa kalibroida kemikaaliteollisuudessa

Kemikaaliteollisuuden näkymiä

Phamaceutical Industry

Hie­no­ke­mi­kaa­lien turvallinen ja luotettava tuotanto

Hie­no­ke­mi­kaa­li­teol­li­suu­den pääprio­ri­teet­ti­na on terveys, tur­val­li­suus ja ympäristö (HSE). Hie­no­ke­mi­kaa­lien tuotantoon liittyy kuitenkin erilaisia tur­val­li­suu­den tasoja.

Lue artikkeli [ENG] >

Tur­val­li­suus ja kestävä kehitys hie­no­ke­mi­kaa­li­teol­li­suu­des­sa

Hie­no­ke­mi­kaa­li­teol­li­suu­den avain­te­ki­jöi­tä pääprio­ri­tee­tin eli tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­sen lisäksi ovat kestävä kehitys ja tehokkuus.


Lue artikkeli [ENG] >

Kuinka au­to­ma­ti­soi­tu kalibrointi tehostaa tuotantoa

Hie­no­ke­mi­kaa­lien valmistus perustuu tyy­pil­li­ses­ti korkean ja­los­tusar­von tuotteiden pie­ne­rä­tuo­tan­toon. Yrityksen kil­pai­lu­ky­vyn kannalta avai­na­se­mas­sa ovat prosessien tehokkuus ja jätteiden minimointi, joita voidaan parantaa entisestään di­gi­ta­li­saa­tion avulla.

Lue artikkeli [ENG] >

Turvallisuuden varmistaminen ja tehokkuuden parantaminen kemikaaliteollisuudessa

Kemikaalien valmistuksessa on ensisijaisen tärkeää ylläpitää korkeita turvallisuusstandardeja ja varmistaa samalla säädösten noudattaminen. Tämän ohella yritysten on optimoitava tehokkuutensa menestyäkseen kilpailluilla markkinoilla.

Kemikaalialan ammattilaiset voivat hyötyä modernista, automatisoidusta kalibrointiratkaisustamme, joka auttaa täyttämään säädöstenmukaisuuden ja dokumentoinnin vaatimukset ja varmistamaan laitoksen turvallisuuden.

Suoritatko kalibrointeja? Selaa ”Kuinka kalibroida” -sisältöämme ja löydä parempia tapoja kalibroida

Asiakkaiden menestystarinoita

1 vuosi

investoinnin takaisinmaksuaika

AstraZeneca Ab, Ruotsi

Lue asiakastarina [ENG] >

50%

parannus kalibrointiprosessien tehokkuudessa

Peñoles Quimica del Rey, Meksiko

Lue asiakastarina [ENG] >

4000

säästettyä kalibrointituntia vuosittain

National Grid, Iso-Britannia

Lue asiakastarina [ENG] >

Mitä mieltä asiakkaamme ovat

Kalibrointiprosessien virtaviivaistaminen on tuonut valtavia ajansäästöjä, parantanut toiminnan ja kunnossapidon tehokkuutta sekä lisännyt tuottavuutta, mutta ennen kaikkea se on auttanut meitä saavuttamaan liiketoimintatavoitteemme ja mahdollistamaan korkealaatuisten tuotteidemme jatkuvan toimittamisen.

Roberto Lopez, Supervisor of Instrumentation Department, Peñoles Quimica del Rey, Meksiko

Beamex-ratkaisun tuoman automatisaation ansiosta olemme onnistuneet vähentämään kalibrointien suorittamiseen tarvittavien vaiheiden määrää ja lyhentämään kalibrointiaikaa jopa 15 minuuttia laitetta kohden. Vaikka tämä ei ehkä kuulosta paljolta, niin aikaa säästyy yli 4 000 tuntia vuodessa – puhumattakaan siitä, että taloudellisia säästöjä kertyy hämmästyttävä määrä, jopa useita miljoonia.

 

James Jepson, Control & Instrumentation Systems Officer, National Grid, Iso-Britannia

Kaikkein merkittävimpänä vaikutuksena on ollut se, että automatisoidun prosessin ansiosta Salt River Project on onnistunut säästämään noin 30 minuuttia kalibrointia kohden. Kalibrointityöt, jotka tavallisesti kestäisivät kuukaudesta kahteen laitoksen perushuollon aikana, voidaan nyt suorittaa parissa viikossa – ja aikahan on rahaa!

Jody Damron, Business Analyst, Salt River Project, Yhdysvallat
Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Kalibrointi räjähdysvaarallisella alueella

Kalibroinnin suorittaminen räjähdysvaarallisella (Ex) alueella edellyttää monien eri tekijöiden huomioon ottamista. Räjähdysvaaralliset alueet ja kalibrointilaitteet on luokiteltu eri tasoihin.

Tässä artikkelissa luodaan ensin katsaus joihinkin peruskäsitteisiin, teoriaan ja historiaan, minkä jälkeen tarkastellaan erilaisia suojaustekniikoita, joiden ansiosta kalibrointilaitteet soveltuvat käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla.

Beamex-kalibrointiratkaisut

Ka­libroin­nin hallinta

Katso, kuinka Beamexin ka­libroin­nin­hal­lin­taoh­jel­mis­to voi auttaa di­gi­ta­li­soi­maan ja au­to­ma­ti­soi­maan ka­libroin­tipro­ses­se­ja­si.

Lue lisää >

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Kent­tä­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin edistyneen kent­tä­ka­libroin­ti­tek­no­lo­gian valikoimaan.

Lue lisää >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Kor­jaa­mo­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin kor­jaa­mo­ka­libroin­ti­rat­kai­su­jen valikoimaan.


Lue lisää >

Mobile calibration with Beamex bMobile

Palvelut

Hyödynnä Beamex-teknologiaa op­ti­maa­li­ses­ti asian­tun­ti­ja­ver­kos­tom­me sekä kalibrointi- ja kor­jaus­pal­ve­lui­dem­me avulla.

Lue lisää >

Yhdessä voimme löytää sopivan kalibrointiratkaisun yrityksesi tarpeisiin

Katso muuta kemikaaliteollisuuteen liittyvää sisältöämme