Vi använder en 6-stegsmodell som grund för alla mjukvaruprojekt för att säkerställa att förväntade fördelar uppnås och att projektet håller sig inom budgeten.

Med detta mjukvaruintegreringsprojekt kunde vi se en betydande avkastning på investeringen under den första översynen av enheten. Det är ovanligt, eftersom ROI på mjukvaruprojekt vanligtvis inte finns i början.

Jody Damron, affärsanalytiker, kommittéordförande vid ISA (International Society of Automation), USA
Vet du vilka de sex vanligaste fallgroparna i implementeringen av kalibreringssystemet är? Ladda ner och läs.
How can we help?
Close