Skip to content

Menu
Beamex MC6-T temperature calibrator

Kalibrointia suorittavat kunnossapitoyritykset

Varmista laadukas kunnossapito ja asiakastyytyväisyys nykyaikaisella, täysin automatisoidulla ja paperittomalla kalibrointiratkaisulla, joka säästää aikaa ja rahaa tulosten laadusta ja tarkkuudesta tinkimättä.

Varmista asiakastyytyväisyys jatkuvasti korkealaatuisella palvelulla

Varmista asiakastyytyväisyys jatkuvasti korkealaatuisella palvelulla

Prosessiteollisuudessa toimiville kunnossapitoyrityksille tehokkuus, turvallisuus ja innovaatio ovat onnistuneen palvelun kulmakiviä. Kannattavat, pitkäaikaiset asiakassuhteet perustuvat korkealaatuisten palveluiden ja ratkaisujen toimittamiseen kerta toisensa jälkeen – ja aina oikeaan hintaan.

Beamex on jo pitkään toiminut luotettavana kumppanina kaikenkokoisille kunnossapitoyrityksille – aina muutaman henkilön pienyrityksistä useita tuhansia teknikkoja työllistäviin monikansallisiin suuryrityksiin.

Parempi tapa palvella asiakkaita

Kunnossapitoyritykset luottavat nykyaikaisiin, täysin automatisoituihin ja paperittomiin kalibrointiratkaisuihimme, jotka auttavat heitä varmistamaan asiakastyytyväisyyden ja säästävät aikaa ja rahaa tulosten laadusta ja tarkkuudesta tinkimättä.

Kalibrointiratkaisumme auttavat asiakkaitamme saavuttamaan kalibrointiin liittyvät tavoitteensa. Olemme kehittäneet ratkaisujamme jo lähes 50 vuoden ajan yhdistämällä oman kokemuksemme palautteeseen, jota olemme saaneet tiiviissä yhteistyössä toimialakumppaniemme kanssa.

Parempi tapa palvella asiakkaita

Kunnossapitoalan näkymiä

Looginen valinta kun­nos­sa­pi­to­y­ri­tyk­sil­le

Mikä on kannattavin tapa toimittaa mit­ta­lait­tei­den ka­libroin­ti­pal­ve­lui­ta ja -ratkaisuja pro­ses­si­teol­li­suu­den asiakkaille? Kun sopimukset tehdään kus­tan­nusar­vion pohjalta ja teknikoilta vaaditaan yhä te­hok­kaam­paa työajan käyttöä, jokainen yli­mää­räi­nen työtunti vaikuttaa viivan alle jäävään katteeseen.

Lue artikkeli [ENG] >

Miten kun­nos­sa­pi­to­y­ri­tyk­set voivat varmistaa paikkansa kilpailun etulinjassa?

Kus­tan­nus­ten hallinta ja laadun varmistus ovat avain­te­ki­jöi­tä, jotka auttavat pro­ses­si­teol­li­suu­den kun­nos­sa­pi­to­y­ri­tyk­siä pysymään kil­pai­lu­ky­kyi­si­nä. Beamex tarjoaa tähän avuksi täysin au­to­ma­ti­soi­dun ka­libroin­ti­rat­kai­sun.

Lue artikkeli [ENG] >

Kuinka vastata kun­nos­sa­pi­to­y­ri­tys­ten kohtaamiin haasteisiin


Kun­nos­sa­pi­to­y­ri­tyk­set kohtaavat monenlaisia haasteita pyrkiessään vastaamaan pro­ses­si­teol­li­suu­den hyvin laajan asia­kas­kun­nan erilaisiin tarpeisiin tai var­mis­taak­seen jokaisen yksittäisen sopimuksen kan­nat­ta­vuu­den.


Lue artikkeli [ENG] >

Kuinka automatisoitu kalibrointi voi auttaa kunnossapitoyrityksiä parantamaan kilpailukykyään

Kuinka kunnossapitoyritykset voivat toimia kilpailluilla markkinoilla kannattavasti, kun on pystyttävä vastaamaan hyvin laajan asiakaskunnan erilaisiin tarpeisiin?

Tutustu, kuinka automatisoitu kalibrointiratkaisu auttaa vähentämään kalibrointiin kuluvaa aikaa, hallitsemaan kustannuksia ja varmistamaan laadun.

Suoritatko kalibrointeja? Selaa ”Kuinka kalibroida” -sisältöämme ja löydä parempia tapoja kalibroida

Asiakkaiden menestystarinoita

4 000

säästettyä kalibrointituntia vuosittain

National Grid, Iso-Britannia

Lue asiakastarina [ENG] >

2/3

ajansäästö automatisoidun kalibrointiratkaisun ansiosta

Endress+Hauser, Kanada

Lue asiakastarina [ENG] >

50%

nopeampi kalibrointi

Tratz Gastec GmbH, Saksa

Lue asiakastarina [ENG] >

Mitä mieltä kunnossapitoalan asiakkaamme ovat

Beamex Logical calibration software

Beamex LOGiCAL on mahdollistanut siirtymisen täysin paperittomiin kalibrointitodistuksiin, minkä ansiosta kenttähuoltoteknikkomme ovat noin 30–40 % tehokkaampia. Kalibrointiprosessimme automatisointi on myös auttanut vähentämään virheitä.

Richard O’ Meara Contracts Manager, Douglas Calibration Services, Jones Engineering Group, Irlanti

Olemme onnistuneet vähentämään kalibrointiin kuluvaa aikaa jopa 30 %. Kalibrointirutiinien automatisoinnin ansiosta teknikkomme voivat nyt keskittyä muihin tehtäviin menettelytapojen noudattamisen ja tulosten eheyden vaarantumatta. Teknikkojen kiire on vähentynyt ja asiakkaamme ovat luottavaisempia, varsinkin kun prosessi on täysin digitalisoitu eikä tiedonkeruun aikana esiinny virheiden riskiä.

Laurent Flachard, Lifecycle Field Leader, Emerson, Ranska

Beamex-ratkaisu on auttanut meitä automatisoimaan prosessejamme, ja teknikkomme voivat nyt työskennellä tehokkaammin. Sen lisäksi, että ratkaisu on auttanut meitä vähentämään virheitä, koko kalibrointiprosessi on nyt nopeampi ja täysin paperiton. Asiakkaamme saavat kalibrointitodistukset heti työn valmistuttua.

Richard O’ Meara, Contracts Manager, Douglas Calibration Services, Jones Engineering Group, Irlanti

Beamex-kalibrointiratkaisut

Beamex Logical calibration software

Ka­libroin­nin hallinta

Katso, kuinka Beamexin ka­libroin­nin­hal­lin­taoh­jel­mis­to voi auttaa di­gi­ta­li­soi­maan ja au­to­ma­ti­soi­maan ka­libroin­tipro­ses­se­ja­si.

Lue lisää >

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Kent­tä­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin edistyneen kent­tä­ka­libroin­ti­tek­no­lo­gian valikoimaan.

Lue lisää >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Kor­jaa­mo­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin kor­jaa­mo­ka­libroin­ti­rat­kai­su­jen valikoimaan.


Lue lisää >

Mobile calibration with Beamex bMobile

Palvelut

Hyödynnä Beamex-teknologiaa op­ti­maa­li­ses­ti asian­tun­ti­ja­ver­kos­tom­me sekä kalibrointi- ja kor­jaus­pal­ve­lui­dem­me avulla.

Lue lisää >

Yhdessä voimme löytää parhaan kalibrointiratkaisun yrityksesi tarpeisiin

Beamex LOGiCAL Kalibrointiohjelmistopalvelu

Kalibrointiohjelmistopalvelu

Beamexin LOGiCAL-ohjelmiston ansiosta sinun ei enää tarvitse syöttää tietoja manuaalisesti. Kalibrointi on nopeampaa ja luotettavampaa, jolloin säästät kalibroinnin kustannuksissa jokaisella kerralla.

LOGiCAL on edullinen pilvipohjainen ratkaisu, joka soveltuu erityisesti kunnossapitoyrityksille. Kalliita IT-järjestelmiä ei enää tarvita, sillä LOGiCALia voit käyttää missä tahansa ja kuinka monelle asiakkaalle tahansa.

Katso muuta sisältöämme kunnossapitoyrityksille