Integrering av tillgångshantering med kalibreringsmjukvara är möjlig med hjälp av Beamex CMX-kalibreringsmjukvara. Den kan enkelt integreras med mjukvara för tillgångshantering, inklusive CMMS eller ERP-system, såsom SAP, Maximo eller Emersons AMS Device Manager. Detta åstadkoms genom en standardiserad, men konfigurerbar lösning – Beamex Business Bridge. 

Detaljerade kalibreringsdata och spårbara kalibreringsposter lagras i CMX, medan anläggningshierarki och instrument skapas och underhålls i det överordnade systemet. När kalibreringsarbetet har utförts kan arbetsorderbekräftelser skickas till CMMS eller ERP. 

Denna standardiserade men konfigurerbara mjukvarulösning håller CMMS eller ERP informerade om det utförda arbetet medan CMX tillhandahåller en databas för att lagra viktig instrumentinformation. Instrumentinformationen krävs för att upprätthålla kvalitetskontroll och revisioner – och därmed förse organisationer med den bästa lösningen för tillgångshantering och kalibreringshantering. 

Mjukvarusystemintegration möjliggör elektronisk överföring av data, vilket sparar tid från manuell återinmatning av data. Denna automatisering skapar en miljö där arbetsordrar som skickas från CMMS- eller ERP-system kan utföras på kortare tid än traditionella processer. 

I CMMS eller ERP planeras kalibreringar och arbetsordrar överförs och fylls i automatiskt i Beamex CMX-kalibreringsmjukvara, med kalibreringsdatum och arbetsordernummer samt relaterad information. Från CMX skickas instrument som ska kalibreras till en dokumenterande kalibrator. Därefter utförs kalibreringar i fält eller verkstad. Därefter laddas kalibreringsresultaten upp till CMX igen där detaljerad kalibreringsspecifik information (As Found/As Left) lagras. En sammanfattning överförs tillbaka till CMMS eller ERP och arbetsordern stängs. 

Varför integrera kalibreringsdata med ditt tillgångshanteringssystem?

History trend Beamex CMX calibration software

Fatta effektiva beslut med hjälp av aggregerade data. 

Delade data möjliggör djupare affärsintegration och mångsidiga processer. 

Centralisera data för att göra det enkelt att hämta, inspektera och analysera. 

Beamex CMX calibration management software and bMobile mobile application

Integration minimerar datainmatningen. 

Att automatisera dataflödet sparar tid. 

Eliminera dubbeljobb genom automatisk informationsöverföring. 

 

Data Integrity with Beamex CMX calibration software

Rensa och validera informationen som passerar genom integrationen. 

Sluta mata in data manuellt i flera system. 

Revisioner blir en barnlek när du är trygg med dina data. 

 

Kundupplevelser

Med detta mjukvaruintegrationsprojekt kunde vi realisera en betydande avkastning på investeringen under den första översynen av enheten. Det är ovanligt, eftersom ROI på mjukvaruprojekt oftast är obefintlig i början. Den mest betydande effekten totalt sett är att Salt River Project har kunnat spara cirka 30 minuter per kalibrering med hjälp av ett automatiserat tillvägagångssätt. Detta motsvarar 2 300 timmar som sparats sedan startdatum.

Jody Damron, Salt River Project (elproduktion)
Kalibreringsprocessändring i 6 steg

Strömlinjeforma data för att fatta bättre beslut

Denna standardiserade men konfigurerbara mjukvarulösning informerar din CMMS eller ERP om det utförda arbetet medan CMX tillhandahåller en databas för att lagra viktig instrumentinformation. Instrumentinformationen är nödvändig för att upprätthålla kvalitetskontroll och revisioner – och därmed förse organisationer med den bästa lösningen för tillgångshantering och kalibreringshantering. 

Beamex CMX calibration software

Slutför arbetsordrar snabbare

Mjukvarusystemintegration möjliggör elektronisk överföring av data, vilket sparar tid från manuell återinmatning av data. Denna automatisering skapar en miljö där arbetsordrar som skickas från CMMS- eller ERP-system kan utföras på kortare tid. 

Beamex MC6 calibrator, FB temperature block and CMX calibration software

Minimera risken för fel och säkra dataintegriteten

Den sömlösa integrationen av IT-system mellan anläggningar och avlägsna platser sparar tid och minimerar risken för manuella fel vid återinmatning av data. Allteftersom allt går allt snabbare inom affärsverksamheten idag krävs mer realtidsdata och snabbare datainsamling. Masterdatahantering genom integration skapar tillförlitliga data, vilket i sin tur ger mervärde till de processer som använder data. 

Hur det fungerar

I CMMS eller ERP planeras kalibreringar och arbetsordrar överförs och fylls i automatiskt i Beamex CMX-kalibreringsmjukvara, med kalibreringsdatum och arbetsordernummer samt relaterad information. Från CMX skickas instrument som ska kalibreras till en dokumenterande kalibrator. Därefter utförs kalibreringar i fält eller verkstad. Därefter laddas kalibreringsresultaten upp till CMX igen där detaljerad kalibreringsspecifik information (As Found/As Left) lagras. En sammanfattning överförs tillbaka till CMMS eller ERP och arbetsordern stängs. 

How can we help?
Close