Skip to content

Menu

Työmääräimien automatisointi

Säästää aikaa ja parantaa data-analyysivalmiuksia.

Mitä työmääräysten automatisointi tarkoittaa?

Mitä työmääräimien automatisointi tarkoittaa?

Perinteisesti työmääräimet on luotu kunnossapidon hallintajärjestelmään, josta ne on voitu tulostaa ja antaa kalibroinnista vastaavalle henkilölle. Kun kalibrointi on suoritettu, kuittaus tehdään yleensä käsin kirjaamalla kunnossapidon hallintajärjestelmään.

Automaattisessa prosessissa työmääräimet siirtyvät puolestaan automaattisesti ja digitaalisesti kunnossapidon hallintajärjestelmästä kalibrointiohjelmistoon, joka hallinnoi kaikkia kalibroinnin vaiheita ja niiden toteutusta. Kalibroinnin jälkeen kalibrointiohjelmisto lähettää automaattisesti digitaalisen kuittauksen kunnossapidon hallintajärjestelmään.

Työmääräimien automatisointi poistaa kaikki manuaaliset paperipohjaiset vaiheet ja tieto kulkee järjestelmien välillä digitaalisesti. Automatisointi parantaa siten huomattavasti tehokkuutta ja varmistaa kalibrointitietojen korkean laadun ja eheyden.

Miksi kalibrointi- ja kunnossapitojärjestelmät kannattaa integroida?

Parantaa pää­tök­sen­te­koa

Jaettu data mah­dol­lis­taa lii­ke­toi­min­to­jen syvemmän in­tegroin­nin erilaisiin pro­ses­sei­hin. Tiedot on keskitetty yhteen paikkaan, joten niiden hakeminen, tarkastelu ja analysointi on helpompaa.

Nopeuttaa työ­mää­räys­ten käsittelyä

Integrointi vähentää tietojen syöttämisen minimiin au­to­ma­ti­soi­den tie­don­siir­ron ja säästäen aikaa. Au­to­maat­ti­nen tie­don­siir­to auttaa vähentämään pääl­lek­käi­siä työvaiheita.

Parantaa tietojen eheyttä

In­tegroi­duis­sa jär­jes­tel­mis­sä kulkeva tieto on yh­den­mu­kais­ta ja validoitua, eikä tietoja tarvitse enää syöttää ma­nu­aa­li­ses­ti useisiin eri jär­jes­tel­miin. Myös auditointi sujuu helposti, kun tiedot ovat luotettavia.

Kalibrointienhallinnan asiakastarina – siirtyminen paperipohjaisesta prosessista digitaaliseen ratkaisuun

Katso, millaisia etuja Lonza Biologics saavutti siirryttyään paperipohjaisesta prosessista digitaaliseen ratkaisuun integroimalla Beamex CMX -kalibrointienhallintaohjelmiston yrityksen omaan SAP-järjestelmään.

Helppo integrointi CMMS- ja ERP-järjestelmiin

Helppo integrointi CMMS- ja ERP-järjestelmiin

Beamexin CMX-kalibrointienhallintaohjelmiston integrointi yrityksessä käytössä olevaan kunnossapidon hallinnan (CMMS) tai toiminnanohjauksen (ERP) järjestelmään, kuten esimerkiksi SAP, Maximo tai Emersonin AMS Device Manager, voidaan toteuttaa helposti Beamexin standardoidulla, helposti konfiguroitavalla Beamex Business Bridge-sovelluksella.

Yksityiskohtaiset kalibrointitiedot ja jäljitettävät kalibrointitietueet tallennetaan CMX-ohjelmistoon, kun taas laitoshierarkia ja -instrumentit luodaan pääjärjestelmään, jossa niitä myös ylläpidetään. Kun kalibrointi on suoritettu, työmääräimen kuittaukset voidaan lähettää CMMS- tai ERP-järjestelmään.

Työmääräinten käsittely

CMMS- tai ERP-järjestelmä ajoittaa kalibroinnit ja lisää ne kunnossapidon kokonaissuunnitelmaan. Kalibroitaville laitteille luodaan työmääräimet (WO), jotka lähetetään Beamex CMX-ohjelmistoon Beamex Business Bridgen kautta. Työmääräin sisältää kalibroinnin määräpäivän, WO-numeron sekä muita tarpeellisia tietoja.

CMX kohdentaa työmääräimen kullekin laitteelle. CMX näyttää myös kalibroinnin määräpäivän ja WO-numeron. Kalibroinnit suoritetaan WO:n tietojen ja kalibrointiprosessien mukaisesti. Kalibrointitulokset tallennetaan ja työmääräin merkitään valmiiksi CMX:ssä.

Kalibrointiyhteenveto lähetetään takaisin CMMS- tai ERP-järjestelmään Business Bridgen kautta ja lopuksi työmääräin tallennetaan ja merkitään valmiiksi CMMS/ERP:ssä.

Työmääräysten käsittely

Asiakkaidemme kokemuksia

Beamexistä on tullut luottotoimittajamme kaikkien kalibrointitarpeidemme osalta. Se on virtaviivaistanut koko kalibrointiprosessimme ja auttaa meitä valvomaan ja ylläpitämään vaatimustenmukaisuutta paikan päällä.

Paul O’Sullivan, Engineering Planner, Zoetis, Irlanti

Beamexin kalibrointiratkaisut

Ka­libroin­nin hallinta

Katso, kuinka Beamexin ka­libroin­tien­hal­lin­taoh­jel­mis­to voi auttaa di­gi­ta­li­soi­maan ja au­to­ma­ti­soi­maan ka­libroin­tipro­ses­se­ja­si.

Lue lisää >

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Kent­tä­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin edistyneen kent­tä­ka­libroin­ti­tek­no­lo­gian valikoimaan.

Lue lisää >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Kor­jaa­mo­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin kor­jaa­mo­ka­libroin­ti­rat­kai­su­jen valikoimaan.


Lue lisää >

Mobile calibration with Beamex bMobile

Palvelut

Hyödynnä Beamex-teknologiaa op­ti­maa­li­ses­ti asian­tun­ti­ja­ver­kos­tom­me sekä kalibrointi- ja kor­jaus­pal­ve­lui­dem­me avulla.

Lue lisää >

Beamex - Kumppanisi huippulaadukkaaseen kalibrointiin

Kumppanisi huippulaadukkaaseen kalibrointiin

Autamme asiakkaitamme löytämään ja valitsemaan juuri heidän toimintaansa sopivat teknologiat ja palvelut. Tunnemme säädökset ja toimialakohtaiset parhaat käytännöt. Autamme asiakkaitamme analysoimaan, parantamaan ja hallitsemaan toimintaansa optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Beamexillä on lähes 50 vuoden kokemus ja asiantuntemus kalibrointiratkaisujen kehittämisestä ja toimittamisesta. Koko maailman kattava asiantuntijaverkostomme sekä akkreditoidut kalibrointilaboratoriomme ovat aina valmiina auttamaan sinua.

Anna asiantuntijamme auttaa sinua löytämään paras ohjelmistoratkaisu tarpeisiisi.

Muuta aiheeseen liittyvää