Skip to content
Menu

Villkor för Beamex utbildningar

Version: den 18 april 2023

Dessa tilläggsvillkor gäller för försäljning, tillhandahållande och leverans av Beamex Oy Ab:s utbildningar:

Anmälan till en utbildning är bindande. Vid anmälan ska man förse Beamex med nödvändig information om de personer som kommer att delta i utbildningen. Rätten att delta kan överlåtas till en annan person inom samma organisation, förutsatt att det sker innan utbildningen har påbörjats och att Beamex informeras om detta. I övrigt är rätten att delta i en utbildning personlig.

Deltagandet kan avbokas kostnadsfritt senast 2 veckor före utbildningens början. Avbokningar som görs efter detta debiteras fullt pris. Avbokningen måste  göras skriftligen, genom att skicka ett e-postmeddelande till: beamex.se@beamex.com.

Fullt pris debiteras också i det fall att deltagaren påbörjar utbildningen men inte slutför den.

Kursinnehållet beskrivs i tjänstebeskrivningen för respektive utbildning, men Beamex förbehåller sig rätten att göra ändringar i sitt kursutbud och i innehållet i utbildningen.

Utbildningen ordnas på en tid och plats som meddelats av Beamex. Beamex förbehåller sig rätten att inhibera utbildningen eller skjuta upp den av giltiga skäl. Beamex strävar efter att utan onödigt dröjsmål informera de som är anmälda till utbildningen ifall  den  inhiberas eller skjuts upp.

Om utbildningen ställs in helt eller tidpunkten för den ändras på ett sådant sätt att det inte är möjligt för den anmälda att delta i utbildningen vid den nya tidpunkten, återbetalas den deltagaravgift som eventuellt redan har betalats. Tjänsteleverantören ansvarar inte för andra kostnader i anslutning till deltagande i utbildningen, dess inhibering eller ändrade tidpunkt.

Utbildningsmaterialet är endast avsett för internt bruk av den person och organisation som deltar i utbildningen.

Om deltagandet i utbildningen kräver medförande av egen utrustning (t.ex. dator, surfplatta eller smarttelefon) eller programvara, försöker vi informera deltagarna i förväg. Den som är anmäld till utbildningen ansvarar på egen bekostnad för att ha de terminalenheter och den programvara som krävs för att delta i utbildningen.