Skip to content

Menu

Beamex Koulutusten Sopimusehdot

Päivitetty viimeksi  5.1.2024

Näitä lisäehtoja sovelletaan Beamex Oy Ab:n koulutusten myyntiin, tarjoamiseen ja toimittamiseen:

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautumisen yhteydessä tulee toimittaa Beamexille tarvittavat tiedot koulutukseen osallistuvista henkilöistä. Osallistumisoikeuden saa siirtää saman organisaation sisällä toiselle henkilölle edellyttäen, että se tapahtuu ennen koulutuksen alkua ja tästä tiedotetaan Beamexia. Muuten oikeus osallistua koulutukseen on henkilökohtainen.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta viimeistään 2 viikkoa ennen koulutusta, tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: myynti@beamex.com.

Täysi hinta veloitetaan myös silloin, jos osallistuja keskeyttää koulutuksen ennen sen päättymistä.

Koulutuksen keskeinen sisältö on kuvattu koulutuksen palvelukuvauksessa, mutta Beamexvaraa itselleen oikeuden tehdä muutoksia tarjoamiinsa koulutuksiin ja koulutusten sisältöihin.

Koulutus järjestetään ajankohtana ja paikassa, jonka Beamex on ilmoittanut. Beamex pidättää oikeuden peruuttaa koulutus tai siirtää sen ajankohtaa perustellusta syystä. Peruutuksesta tai siirtymisestä pyritään ilmoittamaan koulutukseen ilmoittautuneille ilman aiheetonta viivästystä.

Koulutuksen peruuntuessa kokonaan tai siirtyessä siten, että ilmoittautuneella ei ole mahdollista osallistua koulutukseen uutena ajankohtana, mahdollisesti jo maksettu osallistumismaksu palautetaan. Palveluntarjoaja ei vastaa muista koulutukseen osallistumisesta, sen peruuttamiseen tai ajankohdan siirtämiseen liittyvistä kustannuksista.

Koulutusmateriaalit on tarkoitettu vain koulutukseen osallistuvan henkilön ja organisaation omaan sisäiseen käyttöön.

Mikäli koulutukseen osallistuminen vaatii omia laitteita (esim. tietokone, tabletti tai älypuhelin) tai ohjelmistoja, pyritään näistä tiedottamaan etukäteen. Koulutukseen ilmoittautunut vastaa omin kustannuksin siitä, että sillä on koulutukseen osallistumisen edellyttämät päätelaitteet ja ohjelmistot.