Skip to content

Menu

Paineyksikkömuunnin

Muunna helposti eri paineyksiköstä toiseen

Lämpötilayksikkömuunnin >

Paineyksikkömuunnin

Syötä alla olevan paineyksikkömuuntimen ”Arvo” (Value)-kenttään paine ja valitse paineyksikkö ”Yksikkö” (Unit)-kentästä. Paina sitten ”Muunna” (Convert)-painiketta ja katso tulokset alla olevasta taulukosta. Käytä luvussa desimaalipistettä (ei pilkkua). Viemällä kursorin taulukossa olevan yksikön päälle näet paineyksikön koko nimen.

Value Unit
at
atm
bar
cmH₂0
cmH₂O@4°C
cmH₂O@60°F
cmH₂O@68°F
cmHg
ftH₂0
ftH₂O@4°C
ftH₂O@60°F
ftH₂O@68°F
gf/cm²
hPa
inH₂O
inH₂0@4°C
inH₂0@60°F
inH₂0@68°F
inHg
iwc
Value Unit
inHg@0°C
kgf/cm²
kgf/m²
kp/cm²
kPa
lbf/ft²
mbar
mH₂O
mHg
mmH₂O
mmH₂0@4°C
mmH₂0@60°F
mmH₂0@68°F
mmHg
mmHg@0°C
MPa
ozf/in²
Pa
psi
torr

Paine ja paineyksiköt

Maailmassa käytetään useita erilaisia paineyksiköitä, jotka saattavat aiheuttaa hämmennystä ja jopa vaaratilanteita.

Paine

Paine on suure, joka määritellään pintaa vasten kohtisuoraan vaikuttavan voiman F ja pinta-alan A osamääränä: p = F/A. Koska voima voidaan esittää yhtälöllä massa x painovoima, voidaan massasta ja pinta-alasta käyttää useita eri yksikköjä. Tämä kasvattaa myös erilaisten paineyksikköjen yhdistelmien määrän valtavaksi.

Kansainvälinen SI-järjestelmä / metrijärjestelmä

SI-järjestelmässä paineen perusyksikkö on pascal (Pa), joka vastaa yhden newtonin voimaa neliömetriä kohti. Koska newton (N) on kg⋅m/s2, voidaan pascal (Pa) esittää seuraavalla kaavalla:

1 Pa  =  N / m2  =  kg / m x s2

Pascal on varsin pieni yksikkö, ja esimerkiksi normaali absoluuttinen ilmanpaine on 101 325 Pa.

Massan ja pinta-alan yksiköiden yhdistelmiä on käytössä runsaasti. SI-järjestelmässä voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia yhdistelmiä: kgf/m2, gf/m2, kgf/cm2, gf/cm2, kgf/mm2, gf/mm2.

Vaikka baari (Bar) ei ole virallisesti SI-järjestelmän yksikkö, sitä käytetään edelleen yleisesti joillakin aloilla. Baari on helppo muuntaa SI-yksiköiksi, koska 1 baari on 100 kPa.

Brittiläinen (Imperial) paineyksikköjärjestelmä

Brittiläisessä yksikköjärjestelmässä massan ja pinta-alan yksiköistä käytetään poikkeavia nimityksiä ja siten myös mitä erilaisimpia paineyksikköjä, kuten lbf/ft2, psi, ozf/in2, iwc, inH2O, ftH2O.

Nestepatsaaseen perustuvat paineyksiköt

Nestepatsaspaineyksiköt perustuvat nestepatsaan hydrostaattiseen paineeseen. Nestepatsaita ja U-putkia käytettiin ennen muinoin hyvin yleisesti paineen mittaamiseen. U-putkissa tavallisimmin käytetyt nesteet ovat vesi ja elohopea. Nykyisin käytetään useita nestepatsasmenetelmällä laskettuja paineyksiköitä, kuten esimerkiksi mmH2O, cmH2O, mH2O, mmHg, cmHg, mHg, iwc, inH2O, ftH2O, inHg, mmH2O@4°C, mmH2O@60°F, mmH2O@68°F, cmH2O@4°C, cmH2O@60°F, cmH2O@68°F, inH2O@60°F, inH2O@68°F, inH2O@4°C, ftH2O@60°F, ftH2O@68°F, ftH2O@4°C.

Ilmakehän paineen yksiköt

Ilmakehän paineen mittaamiseen on määritelty erityisiä paineyksikköjä. Esimerkiksi normaalin ilmanpaineen (atm) arvoksi on määritelty 101 325 Pa, ja tekninen ilmakehä (at) puolestaan on määritelty hieman eri tavoin yhden kilogramman voimaksi neliösenttimetriä kohti. Maailmassa käytetään tietysti paljon muitakin paineyksiköitä, jotka eivät sisälly tähän paineyksikköjen muuntotyökaluun, mutta se kattaa kuitenkin yleisimmin käytetyt yksiköt.

Katso lisää paineeseen liittyviä artikkeleita