POC8 tryckregulator

POC8 är en automatisk tryckregulator som gör tryckkalibreringar mycket effektiva och enkla att utföra. Det finns en mängd olika tryckintervaller, från vakuum upp till 210 bar (3045 psi). 

Du kan använda POC8 som en fristående tryckregulator eller som en del av Beamex integrerade kalibreringslösning. Med panelmonteringssatsen kan POC8 installeras i Beamex CENTRiCAL kalibreringsbänk för en professionell verkstadslösning. 

Läs mer om POC8 tryckregulator >> 

Beamex POC8 automatic pressure controller

Beamex ePG elektrisk tryckpump och regulator

Beamex ePG är en bärbar, batteridriven elektrisk tryckpump för industriell tryckkalibrering i intervall från -0,85 bar (-12,3 psi) upp till 20 bar (300 psi). 

Den tillhandahåller ett riktigt enkelt sätt att generera tryck eller vakuum. 

Läs mer om Beamex ePG tryckpump >> 

Electric pressure pump Beamex ePG

Beamex PG kalibreringspumpar

PG kalibreringshandpumpar gör att du enkelt kan generera tryck för kalibreringar. PG-familjen innehåller pumpar avsedda för specifika ändamål, såsom vakuum, högt tryck, lågt tryck eller en kombination (tryck & vakuum). 

Läs mer om PG kalibreringspumpar >> 

Beamex PGM calibration pump

Beamex CENTRiCAL kalibreringsbänk

Beamex CENTRiCAL kalibreringsbänk är en modulär test- och kalibreringsbänk för verkstäder och laboratorier. 

Det finns olika sätt att kontrollera trycket med hjälp av CENTRiCAL bänken. Den panelmonterade versionen av POC8-tryckregulatorn kan installeras i bänken. Du kan även inkludera olika tryckreglerande moduler för olika tryckintervaller. 

Läs mer om CENTRiCAL kalibreringsbänk >>  

Beamex CENTRiCAL calibration bench
How can we help?
Close