MC6 som tryckkalibrator

MC6 kan tillverkas med upp till fyra interna tryckmoduler med hög noggrannhet och kan även användas med utbytbara externa tryckmoduler. Tack vare den modulära designen kan nya moduler eftermonteras. Lågtrycksmoduler är försedda med inbyggda avlastningsventiler för övertrycksskydd. Den kan också mäta gauge, vakuum och absolut tryck och kan kommunicera med en automatisk tryckregulator för helautomatisk tryckkalibrering. 

Läs mer om MC6 >> 

Beamex MC6 as a pressure calibrator

MC6-Ex som tryckkalibrator

MC6-Ex är en egensäker kalibrator som kan förses med upp till tre interna tryckmoduler med hög noggrannhet och den kan även användas med utbytbara externa tryckmoduler. Lågtrycksmoduler är försedda med inbyggda avlastningsventiler för övertrycksskydd. MC6-Ex kan mäta gauge, vakuum och absolut tryck och kan kommunicera med en automatisk tryckregulator för helautomatisk tryckkalibrering. 

Läs mer om MC6-Ex >> 

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex as a pressure calibrator

MC4 som tryckkalibrator

MC4 har plats för två interna tryckmoduler (en mätarmodul + barometrisk modul). Den kan även användas med externa utbytbara tryckmoduler. MC4 kan mäta gauge, vakuum och absoluttryck. 

Läs mer om MC4 >> 

Beamex MC4 documenting process calibrator

MC2 som tryckkalibrator

MC2 har plats för två interna tryckmoduler (en mätarmodul + barometrisk modul). Den kan även användas med externa utbytbara tryckmoduler. MC2 kan mäta gauge, vakuum och absoluttryck. 

Läs mer om MC2 >> 

Temperature calibrator - Beamex MC2-TE

Externa tryckmoduler (EXT)

Externa tryckmätningsmoduler är utbytbara med alla Beamex MC-kalibratorer. Olika tryckintervaller finns tillgängliga. De lägsta tryckintervallerna är försedda med avlastningsventiler för övertrycksskydd. 

Läs mer om externa tryckmoduler >> 

External pressure module Beamex EXT

Automatisk tryckregulator POC8

POC8 är en automatisk tryckregulator som gör tryckkalibreringarna mycket effektiva och enkla att utföra. 

Det finns en mängd olika tryckintervaller, från vakuum upp till 210 bar (3045 psi). 

Du kan använda POC8 som en fristående tryckregulator eller som en del av Beamex integrerade kalibreringslösning. Med panelmonteringssatsen kan POC8 installeras i Beamex CENTRiCAL kalibreringsbänk för en professionell verkstadslösning. 

Läs mer om POC8 >> 

Beamex POC8 automatic pressure controller

Beamex ePG elektrisk tryckpump och regulator

Beamex ePG är en bärbar, batteridriven elektrisk tryckpump för industriell tryckkalibrering i intervall från -0,85 bar (-12,3 psi) upp till 20 bar (300 psi). 

Den tillhandahåller ett riktigt enkelt sätt att generera tryck eller vakuum. 

Läs mer om Beamex ePG tryckpump >> 

Electric pressure pump Beamex ePG

PG-pumpar för tryckkalibrering

PG-kalibreringspumparna är behändiga verktyg för att generera tryck under kalibreringen. Det finns olika modeller för olika tryckintervaller, från lågtryckspumpar till högtryckspumpar. 

Läs mer om PG-pumparna >> 

Beamex PGM calibration pump

CENTRiCAL bänk för tryckkalibrering

CENTRiCAL kalibreringsbänk kan utformas med många olika moduler för tryckkalibrering. Detta inkluderar manuella och automatiska tryckgenereringsmoduler och tryckmätningsmoduler. 

Läs mer om CENTRiCAL >> 

Beamex CENTRiCAL Calibration Bench

MC6 Workstation för tryckkalibrering

MC6 Workstation är en bänkmodell av MC6-kalibratorn. Du kan installera upp till 10 högtrycksmoduler samtidigt på bänken som är ansluten till MC6 Workstation. Lågtrycksmodulerna är försedda med inbyggda avlastningsventiler. Externa tryckmoduler stöds också. 

Läs mer om MC6 Workstation >>  

Beamex CENTRiCAL calibration bench
How can we help?
Close