Varför du ska använda kalibreringsprogram (ENG)

Se Sarah förklara

Kundupplevelser

Genom att ta bort alla manuella steg i arbetsflödet, och eliminera allt papper från dataflödet, har anläggningen genomfört en dokumenterad tidsbesparing från 70 %, till och med upp till 75 % i vissa fall, på kalibrering av trycksändare och tryckbrytare.

Faran Rolingson, senior kontrollingenjör, Alabama Power
A documenting calibrator helps you go paperless

Spara tid

Traditionella, pappersbaserade kalibreringsprocesser kräver 7 steg från början till slut – vanligtvis en mycket tidskrävande process. 

Den papperslösa Beamex integrerade kalibreringslösningen minimerar de steg som krävs för att utföra och dokumentera kalibreringar till endast 4. 

Denna funktion sparar tid och maximerar effektiviteten utan att ge avkall på kvaliteten. 

Analysera resultat och gör processförbättringar

När du använder ett papperslöst dokumentationssystem sparar det tid, minimerar risken för fel och lagrar dina data på ett säkert sätt, samt ger dig möjlighet att analysera resultaten för att fastställa det optimala kalibreringsintervallet. Papperslösa poster ger en sökväg för analys av data efter kalibrering, vilket skulle vara praktiskt taget omöjligt med pappersposter. I Beamex CMX-kalibreringsmjukvara kan detta göras med hjälp av historiktrendfunktionen. 

Genom att analysera dina data får du den information du behöver för att fatta smarta beslut och ställa in de bästa kalibreringsintervallen. 

Beamex CMX calibration software - history trend

Minimera risken för fel och säkra dataintegriteten

När du använder ett traditionellt pappersbaserat eller manuellt datalagringssystem är dataintegriteten inte alltid tillförlitlig. Det finns många möjligheter till fel – inklusive transkriberingsmisstag, skrivfel, feltolkningar, läsbarhetsproblem med mera. Ibland kan användarna ändra resultatdata felaktigt på grund av arbetstryck eller brist på tid eller resurser. 

När processen blir papperslös elimineras risken för manuella inmatningsfel. 

Beamex CMX calibration software
How can we help?
Close