Skip to content

Menu

Elintarvikkeiden ja juomien jalostus

Beamex-kalibrointitekniikan ja asiantuntemuksen avulla varmistat tuottoisan, turvallisen ja säädöstenmukaisen elintarvikkeiden ja juomien valmistuksen.

Tehokkuus, turvallisuus ja tietojen eheys

Tehokkuus, turvallisuus ja tietojen eheys

Modernin, automatisoidun kalibrointiratkaisun avulla elintarvike- ja juomateollisuuden ammattilaiset voivat varmistaa alan säädösten ja dokumentointivaatimusten noudattamisen säilyttäen samalla korkeimman turvallisuustason.

Elintarvike- ja juomateollisuudessa turvallisuus ja säädöstenmukaisuus eivät ole neuvoteltavia asioita. Tämän ohella on tärkeää myös tehokkuuden optimointi, joka edellyttää oikeanlaisia resursseja, tietoja, työkaluja ja tukea.

Parempi tapa säädöstenmukaiseen tuotantoon

Monet maailman johtavat elintarvike- ja juomayhtiöt luottavat Beamexin kalibrointiekosysteemiin. Ratkaisumme auttavat asiakkaitamme saavuttamaan kalibrointiin liittyvät tavoitteensa muun muassa FDA-määräysten mukaisesti.

Olemme kehittäneet kalibrointiratkaisujamme jo lähes 50 vuoden ajan hyödyntämällä kokemusta, jota olemme saaneet yhteistyöstä elintarvike- ja juomayhtiöiden kanssa ympäri maailmaa.

Beamex MC6-T Monitoiminen lämpötilakalibraattori

Toimialan trendit ja näkymät

Mitä on ope­ra­tii­vi­nen huip­puo­saa­mi­nen ja miten kalibrointi voi auttaa sen saa­vut­ta­mi­ses­sa?


Tässä ar­tik­ke­lis­sa tar­kas­te­lem­me ope­ra­tii­vi­sen huip­puo­saa­mi­sen historiaa ja käytäntöä sekä sen erilaisia so­vel­lus­ta­po­ja pro­ses­si­teol­li­suu­des­sa. Selvitämme myös, millainen rooli ka­libroin­nil­la voi olla asiak­kai­dem­me ope­ra­tii­vi­sen huip­puo­saa­mi­sen te­hos­ta­mi­ses­sa.

Lue artikkeli [ENG] >

Ka­libroin­tie­ko­sys­tee­min au­to­ma­ti­saa­tio

Vaikka kynä saattaa olla miekkaa mahtavampi, pro­ses­si­teol­li­suu­des­sa kynä- ja pa­pe­ri­poh­jai­set ka­libroin­ti­jär­jes­tel­mät ovat heikko lenkki, joka kaipaa erityistä huomiota. Ka­libroin­tie­ko­sys­tee­min au­to­ma­ti­saa­tio säästää aikaa, vähentää virheiden mah­dol­li­suut­ta ja auttaa hyö­dyn­tä­mään ka­libroin­ti­da­taa yrityksen lii­ke­toi­min­nan te­hos­ta­mi­ses­sa.

Lue artikkeli [ENG] >

Kuinka ehkäistä in­hi­mil­lis­ten virheiden mah­dol­li­suus ka­libroin­ti­da­tan syöt­tä­mi­ses­sä

Manuaalinen tie­don­syöt­tö on edelleen hyvin yleistä teol­li­suuspro­ses­seis­sa, vaikka se on hidas ja työläs prosessi, johon liittyy huomattava in­hi­mil­li­sen virheen mah­dol­li­suus. Tässä ar­tik­ke­lis­sa tar­kas­te­lem­me teollisia ka­libroin­tipro­ses­se­ja ja niihin liittyvää manuaalista tie­don­syöt­töä.


Lue artikkeli [ENG] >

Tee enemmän vähemmällä ja nosta tuottoastetta automatisoidulla kalibrointiratkaisulla

Prosessilaitteiden kalibrointi on vain yksi monista kunnossapitoon liittyvistä toiminnoista prosessilaitoksessa. Kukaan ei halua tuhlata rajallisia resurssejaan tarpeettomien, aikaa vievien kalibrointien tekemiseen eikä käyttää hitaita ja tehottomia kalibrointimenetelmiä.

Suoritatko kalibrointeja? Selaa ”Kuinka kalibroida” -sisältöämme ja löydä parempia tapoja kalibroida

Asiakkaiden menestystarinoita

2 vuotta

investoinnin takaisinmaksuaika

Absolute Company, Ruotsi

Lue asiakastarina [ENG] >

1

integroitu ja automatisoitu kalibrointiratkaisu

Heineken, Espanja

Lue asiakastarina [ENG] >

50%

vähemmän aikaa ja resursseja kalibroinnin suorittamiseen

British Sugar, Iso-Britannia

Lue asiakastarina [ENG] >

Mitä mieltä elintarvike- ja juoma-alan asiakkaamme ovat

Beamex industrial picture with calibration software being used

On hämmästyttävää huomata, että anturi on itse asiassa oikeassa lämpötilassa ja stabiili ennen mittauksen aloittamista. Näin ei jää mitään sijaa arvailuille ja inhimillisille virheille. Myös rahaa säästyy, kun antureita ei tarvitse kalibroida liian usein, saati havaita niitä viallisiksi epästabiiliuden takia.

 

 

Armando Rivero Rubalcaba, Head of Instrumentation, Heineken, Espanja

Vain oikein suoritettu kalibrointi varmistaa virheettömän ja tarkan mittauksen. Käytämme prosessi-instrumenttiemme kalibrointiin kannettavia kalibraattoreita, kalibrointipenkkejä, CMX-ohjelmistoa ja standardoituja kalibrointimenetelmiä niin kenttä- kuin korjaamokalibroinnissa. Kalibrointi on tehokasta ja luotettavaa ja auttaa meitä vähentämään kustannuksia ja prosessivaiheita.

Salvador Mendez, Engineering Automation projects coordinator, Nestlé Meksiko
Beamex MC6-T temperature calibrator

Kaikki mitä sinun tulee tietää lämpötilan kalibroinnista

Katso kaikki lämpötilan kalibrointiin liittyvä sisältömme ja tietomme.

Beamex-kalibrointiratkaisut

Ka­libroin­nin hallinta

Katso, kuinka Beamexin ka­libroin­nin­hal­lin­taoh­jel­mis­to voi auttaa di­gi­ta­li­soi­maan ja au­to­ma­ti­soi­maan ka­libroin­tipro­ses­se­ja­si.

Lue lisää >

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Kent­tä­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin edistyneen kent­tä­ka­libroin­ti­tek­no­lo­gian valikoimaan.

Lue lisää >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Kor­jaa­mo­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin kor­jaa­mo­ka­libroin­ti­rat­kai­su­jen valikoimaan.


Lue lisää >

Mobile calibration with Beamex bMobile

Palvelut

Hyödynnä Beamex-teknologiaa op­ti­maa­li­ses­ti asian­tun­ti­ja­ver­kos­tom­me sekä kalibrointi- ja kor­jaus­pal­ve­lui­dem­me avulla.

Lue lisää >

Yhdessä voimme löytää parhaan kalibrointiratkaisun yrityksesi tarpeisiin

Katso muuta elintarvike- ja juomateollisuuteen liittyvää sisältöämme