Skip to content

Menu

Energiateollisuus

Kattavat kalibrointiratkaisumme ja asiantuntemuksemme auttavat energia-alan toimijoita parantamaan tuottavuuttaan ja varmistamaan turvallisuuden ja säädöstenmukaisuuden.

Tehokkuus, turvallisuus ja kestävä kehitys

Tehokkuus, turvallisuus ja kestävä kehitys

Energiateollisuuden pääprioriteettina on korkeimpien turvallisuusstandardien ylläpitäminen ja säädösten noudattaminen. Energia-alan toimijoilta odotetaan myös tehokkuuden optimointia, mikä voidaan saavuttaa oikeanlaisilla resursseilla, tiedolla, työkaluilla ja tuella.

Energiantuotannon ammattilaisille suunniteltu moderni, automatisoitu kalibrointiratkaisu auttaa täyttämään säädöstenmukaisuuden ja dokumentoinnin vaatimukset ja säilyttämään korkeimman turvallisuustason.

Parempi tapa tehostaa liiketoimintaa

Monet maailman johtavat energia-alan yhtiöt luottavat Beamexin kalibrointiekosysteemiin, joka auttaa heitä saavuttamaan kalibrointiin liittyvät tavoitteensa muun muassa EPA-päästömääräysten mukaisesti.

Olemme kehittäneet kalibrointiratkaisujamme jo lähes 50 vuoden ajan yhdistämällä oman kokemuksemme palautteeseen, jota olemme saaneet tiiviissä yhteistyössä tärkeiden energiateollisuuden kumppaniemme kanssa.

Parempi tapa tehostaa liiketoimintaa

Toimialan trendit ja näkymät

Beamex MC6-T temperature calibrator

Voi­ma­lai­tok­sen suo­ri­tus­te­hon pa­ran­ta­mi­nen ny­ky­ai­kai­sel­la ka­libroin­tipro­ses­sil­la


Kalibrointi on olennainen osa voi­ma­lai­tos­ten toimintaa, ja asian­mu­kai­nen ka­libroin­tipro­ses­si tarjoaa monenlaisia etuja. Tässä ar­tik­ke­lis­sa annetaan yleis­kat­saus voi­ma­lai­tos­ten ka­libroin­nin hallintaan.

Lue artikkeli [ENG] >

Ka­libroin­tie­ko­sys­tee­min au­to­ma­ti­saa­tio

Vaikka kynä saattaa olla miekkaa mahtavampi, pro­ses­si­teol­li­suu­des­sa kynä- ja pa­pe­ri­poh­jai­set ka­libroin­ti­jär­jes­tel­mät ovat heikko lenkki, joka kaipaa erityistä huomiota. Ka­libroin­tie­ko­sys­tee­min au­to­ma­ti­saa­tio säästää aikaa, vähentää virheiden mah­dol­li­suut­ta ja auttaa hyö­dyn­tä­mään ka­libroin­ti­da­taa yrityksen lii­ke­toi­min­nan te­hos­ta­mi­ses­sa.

Lue artikkeli [ENG] >

Kuinka ehkäistä in­hi­mil­lis­ten virheiden mah­dol­li­suus ka­libroin­ti­da­tan syöt­tä­mi­ses­sä


Manuaalinen tie­don­syöt­tö on edelleen hyvin yleistä teol­li­suuspro­ses­seis­sa, vaikka se on hidas ja työläs prosessi, johon liittyy huomattava in­hi­mil­li­sen virheen mah­dol­li­suus. Tässä ar­tik­ke­lis­sa tar­kas­te­lem­me teollisia ka­libroin­tipro­ses­se­ja ja niihin liittyvää manuaalista tie­don­syöt­töä.

Lue artikkeli [ENG] >

Tee enemmän vähemmällä ja nosta tuottoastetta automatisoidun kalibrointiratkaisun avulla

Prosessilaitteiden kalibrointi on vain yksi monista kunnossapitoon liittyvistä toiminnoista prosessilaitoksessa. Kukaan ei halua tuhlata rajallisia resurssejaan tarpeettomien, aikaa vievien kalibrointien tekemiseen, eikä käyttää hitaita ja tehottomia kalibrointimenetelmiä.

Suoritatko kalibrointeja? Selaa ”Kuinka kalibroida” -sisältöämme ja löydä parempia tapoja kalibroida

Asiakkaiden menestystarinoita

30

minuuttia nopeampi kalibrointi

Salt River Project, Yhdysvallat

Lue asiakastarina [ENG] >

1 vuosi

investoinnin takaisinmaksuaika

Silkeborg Varme, Tanska

Lue asiakastarina [ENG] >

50%

vähemmän aikaa ja resursseja kalibrointien suorittamiseen

Cornellin yliopisto, Yhdysvallat

Lue asiakastarina [ENG] >

Mitä mieltä energia-alan asiakkaamme ovat

Kaikkein merkittävimpänä vaikutuksena on ollut se, että automatisoidun prosessin ansiosta Salt River Project on onnistunut säästämään noin 30 minuuttia kalibrointia kohden. Kalibrointityöt, jotka tavallisesti kestäisivät kuukaudesta kahteen laitoksen perushuollon aikana, voidaan nyt suorittaa parissa viikossa – ja aikahan on rahaa!

Jody Damron, Business Analyst, Salt River Project, Yhdysvallat

Kuinka yritysanalyytikko yhdisti kalibroinnin ja varainhallinnan

Eräs Yhdysvaltojen suurimmista julkisista sähkölaitoksista päätti vähentää riskejä ja lisätä tehokkuutta integroimalla kalibrointi- ja varainhallintaohjelmistonsa. Automatisoidun prosessin ansiosta aikaa säästyy nyt noin 30 minuuttia kalibrointia kohden.

Beamex-kalibrointiratkaisut

Ka­libroin­nin hallinta

Katso, kuinka Beamexin ka­libroin­nin­hal­lin­taoh­jel­mis­to voi auttaa di­gi­ta­li­soi­maan ja au­to­ma­ti­soi­maan ka­libroin­tipro­ses­se­ja­si.

Lue lisää >

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Kent­tä­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin edistyneen kent­tä­ka­libroin­ti­tek­no­lo­gian valikoimaan.

Lue lisää >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Kor­jaa­mo­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin kor­jaa­mo­ka­libroin­ti­rat­kai­su­jen valikoimaan.


Lue lisää >

Mobile calibration with Beamex bMobile

Palvelut

Hyödynnä Beamex-teknologiaa op­ti­maa­li­ses­ti asian­tun­ti­ja­ver­kos­tom­me sekä kalibrointi- ja kor­jaus­pal­ve­lui­dem­me avulla.

Lue lisää >

Electric pressure pump Beamex ePG

Kaikki mitä sinun tulee tietää paineen kalibroinnista

Katso innovatiiviseen paineen kalibrointiin liittyvä sisältömme ja tietomme.

Yhdessä voimme löytää parhaan kalibrointiratkaisun yrityksesi tarpeisiin

Katso muuta sähkö- ja energia-alaan liittyvää sisältöämme