Kundupplevelse

Kalibrering är en kritisk del av vår process som kräver tillförlitlig och spårbar data. Beamex överbygger klyftan mellan instrumenteringen på plats och den dokumentation som behövs för att säkerställa säker hantering av ingredienser.

Dan Martin, ingenjör, el och automation, Nestlé

Uppfyllande av kvalitetskrav

I en perfekt värld skulle livsmedelsindustrin ha tillräckligt med hängivna, skickliga metrologiexperter som kunde koncentrera sig enbart på att utföra kalibreringsarbete. Verkligheten är dock den, att de flesta av oss inte lever i en sådan idealvärld.

En vanlig utmaning som många inom livsmedelsindustrin står inför idag, är bristen på experter med djup ämnesexpertis inom kalibreringsrelaterad metrologi. Vanligtvis är resurserna begränsade och kalibrering utgör bara en liten del av de flesta medarbetarnas övergripande ansvar.

Därför är det viktigt att använda en automatisk kalibreringslösning som hjälper till att effektivisera kalibreringsarbetet för att kunna utföra kalibreringarna snabbare och med färre resurser, utan att ge avkall på kvaliteten.

Kundupplevelse

Endast en korrekt kalibrering säkerställer en korrekt och exakt mätning. Vi kalibrerar processinstrument med bärbara kalibratorer, arbetsbänkar, CMX-mjukvara och kalibreringsprocedurer för fältkalibrering och/eller verkstadskalibrering. Vi kalibrerar bland annat tryck, temperatur, flöde, vågar, pH-mätare, metalldetektorer och ventiler. Kalibreringen har blivit effektiv, tillförlitlig och ett enkelt sätt att reducera kostnader och procedurer.

Salvador Mendez, projektkoordinator för automatiseringsteknik, Nestlé México

Hur man kalibrerar en trycktransmitter

Titta på videon (ENG)

Automatiserad kalibrering med en integrerad lösning

Beamex integrerade kalibreringslösning (ICS) är en kombination av mjukvara, hårdvara och kalibreringsexpertis som ger ett automatiskt och papperslöst flöde av kalibreringsdata. När du uppgraderar från ett traditionellt kalibreringssystem till ICS automatiserar du kalibreringsprocessen och eliminerar alla manuella steg där fel kan uppstå.  ICS minskar vanligtvis den tid som läggs på hela kalibreringsprocessen med 50 %. Samtidigt förbättras kvaliteten på kalibreringen och det går snabbt och enkelt att hämta data för revision. 

Mer om Beamex integrerade kalibreringslösning >>  

Hantera dina kalibreringar

Konfigurerbar mjukvara, som Beamex CMX-kalibreringsmjukvara, kan hjälpa dig att hantera, dela och ansluta din data med CMMS och ERP-system för att kunna skapa smidiga processer och arbetsflöden. Avancerade funktioner som automatisk generering av certifikat, elektronisk signatur och historisk trendanalys hjälper dig att förbereda dig inför revisioner och ger dig den information som du behöver för att fatta de bästa besluten för kalibreringsintervall.. 

Beamex Logical calibration software

För den mobila medarbetaren

Vi erbjuder verktyg för den mobila medarbetaren som innefattar kalibreringsreferenser för tryck, temperatur och elektriska signaler, Beamex MC6-familj med bärbara multifunktionella kalibratorer och Beamex bMobile-applikation för surfplattebaserad datainmatning. Denna utrustning kan användas i allt från rena utrymmen till de mest krävande industrimiljöer. Man kan både dokumentera och signera kalibreringsresultat ute på fältet. Beamex mobile security plus teknologi säkerställer att dessa bärbara enheter levererar den högsta nivån av dataintegritet, väl i linje med bestämmelser som FDA. 

Beamex CMX calibration management software and bMobile mobile application

Din samarbetspartner

Ibland är det viktigare att välja en bra partner med engagemang, konfiguration och leverans av en lösning till ditt företag än att välja en lösning. Beamex globala professionella serviceteam använder vår beprövade projektstrategi som inkluderar projektdefinition och projektomfattning, specifikation, överförande av data och lösningskonfiguration tillsammans med lösningstestning samt global support för introduktion på plats.

Om du som yrkesverksam inom underhåll av mat och dryck: 

  • Har problem att hantera revisionskritisk kalibreringsdata
  • Utmanas av effektiv planering eller organisering av kalibreringsvägar
  • Oroas av riskerna med schema och säkerhet för arbetsintensiv kalibrering

Ta kontakt med oss. Vi ger dig råd om den bästa lösningen för dina behov.

How can we help?
Close