NEW! Improve efficiency and compliance (ENG)

Vid läkemedelstillverkning är det viktigt att strikta säkerhetsriktlinjer och bestämmelser följs, samt att tillverkningsprocesserna är enhetliga och tillförlitliga. Detta garanterar produktens renhet och högsta möjliga kvalitet på slutprodukten, vilket är avgörande för att upprätthålla patientsäkerheten. 

Läkemedelstillverkarna kräver en omfattande kalibreringslösning som uppfyller strikta branschbestämmelser, samtidigt som den ger produktivitetsvinster och förbättrar dataintegriteten och kvalitetsstandarderna. Därför är många av världens ledande läkemedels- och life science-företag beroende av Beamex kalibreringslösningar. Våra lösningar – som alla är utformade för att hjälpa kunderna att uppnå sina kalibreringsrelaterade mål – har utvecklats under 40 år genom att kombinera vår egen erfarenhet med den feedback som erhållits genom nära samarbete med branschpartners. 

Kundberättelser (ENG)

300 hours

Reduction of time annually spent on calibration.

GlaxoSmithKline Ltd, Ireland

Read the story

1 year

Pay-off time for investment into Beamex calibration system.

AstraZeneca Ab, Sweden

Read the story

50%

Time and resources reduced to perform calibration.

Cornell University, USA

Read the story
Den bästa kalibreringslösningen för dina behov – Prata med en expert på kalibrering inom läkemedelsindustrin!

Vad våra kunder inom läkemedelsindustrin säger

Läkemedelsindustrin är strikt reglerad, så det är ett spännande steg att gå över till papperslös kalibreringshantering. Papperslös kalibreringshantering är en viktig del av den tekniska verksamheten vid våra tillverkningsanläggningar och möjliggör papperslös schemaläggning och registrering av instrumentkalibreringsdata för att säkerställa att vi arbetar på ett sätt som är förenligt med kraven. Beamex CMX-kalibreringsmjukvara säkerställer att vi följer alla relevanta GxP-bestämmelser och eliminerar risken för manuella fel, samtidigt som arbetet i molnet med Azure ger oss tillgång till ny teknik och förbättrad prestanda, vilket ytterligare förbättrar användarupplevelsen.

GlaxoSmithKline Ltd, Irland 

Tidigare utfördes kalibreringen främst med manuella och pappersbaserade processer. Certifikatet skrevs ut på ett papper, vilket signerades och förvarades i en pärm. Efter implementeringen av den nya kalibreringshanteringsprocessen sker hela processen digitalt, från mätning till signering och arkivering.

AstraZeneca, Sverige

Informationen finns lätt tillgänglig för att kunna fatta snabba beslut om instrumenteringens kalibreringsstatus. Beamex mobila elektroniska komponent gör det möjligt för teknikerna att fokusera på sitt arbete utan behöva krångla med papper och andra distraktioner. CMX-produkten på vår anläggning har i mer än 3 år visat sig vara både robust och tillförlitlig utan att kräva mycket underhåll. 

Boehringer Ingelheim, USA

CMX kan tillhandahålla en tillförlitlig kalibreringsdatabas med historikfunktioner och är därför ett utmärkt verktyg för att förbättra effektiviteten hos kalibreringsfunktionerna. Och naturligtvis var det en enorm förbättring när det blev möjligt att övergå till papperslös kalibreringsdokumentation med CMX. Den är enkel att använda och underhålla, och produktsupporten från leverantören är förstklassig. Den är mångsidig och kan anpassas för olika mått, även för vågar med USP och andra krav. 

Orion, Finland 

CMX möjliggör trend analys, det är lätt att se historiken och lätt för mina tekniker att använda. Revisorerna älskar det här programmet, så använder du det behöver de inte tveka att du kalibrerar rätt. 

Spårbarhet, granskningsbarhet, fantastisk funktionalitet när den används tillsammans med Beamex-kalibratorer och bra stöd för system på plats.

Sterling Pharma Solutions, Storbritannien

Framtida trender för kalibrering inom läkemedelsindustrin (ENG)

Biggest calibration challenges for pharmaceutical industry

How calibration is changing in the pharmaceutical industry

How digitalization is changing calibration for pharmaceutical companies

How new technologies changes calibration for pharmaceutical companies

Hantera dina kalibreringar

Beamex CMX-kalibreringsmjukvara har utvecklats med olika funktioner specialiserade för olika branshrelaterade ändamål. Den har även validerats för användning på en rad olika IT-arkitekturer. Allt från att lämpa sig för små företag till företagsomfattande, globala installationer med möjlighet att ansluta till och dela data med planeringssystem (ERP, CMMS). Detta för att kunna leverera smidiga processer och arbetsflöden. Mjukvaruinstallationer skyddas av omfattande serviceavtal, vilket gör det möjligt för oss att hjälpa dig att hantera dina framtida risker.

Beamex calibration solutions for the pharmaceutical industry

För den mobila medarbetaren

Vi erbjuder verktyg för den mobila medarbetaren som innefattar kalibreringsreferenser för tryck, temperatur och elektriska signaler, Beamex MC6-familj med bärbara multifunktionella kalibratorer och BeamexbMobile-applikation för surfplattebaserad datainmatning. Denna utrustning kan användas i allt från rena utrymmen till de mest krävande industrimiljöer. Man kan både dokumentera och signera kalibreringsresultat ute på fältet. Beamex mobile security plus teknologi säkerställer att dessa bärbara enheter levererar den högsta nivån av dataintegritet, väl i linje med bestämmelser som FDA och MHRA. 

Calibration Software - Beamex bMobile calibration application

Din samarbetspartner

Ibland är det viktigare att välja en bra partner med engagemang, konfiguration och leverans av en lösning till ditt företag än att välja en lösning. Beamex globala professionella serviceteam använder vår beprövade projektstrategi som inkluderar projektdefinition och projektomfattning, specifikation, överförande av data och lösningskonfiguration tillsammans med lösningstestning samt global support för introduktion på plats. 

Beamex calibration solutions for the pharmaceutical industry

Grupp för kunder inom läkemedelsbranschen

Under många år har Beamex sponsrat användargruppsträffar: det är en möjlighet för alla deltagare att få en inblick i olika arbetsmetoder där Beamex produkter och tjänster används samt utbyta spännande idéer för nya produkter och tjänster. Beamex är stolta över att vara värd för en läkemedelsanvändargrupp där branschledare delar med sig av sina erfarenheter och utmaningar. Detta bidrar väsentligt till utvecklingen av våra nya produkter samtidigt som användargruppen får högkvalitativ information om våra kommande produkter. 

Novartis, GlaxoSmithKline, Boehringer-Ingelheim, Astellas, AstraZeneca och Orion är några av de läkemedelsföretag som deltagit i dessa träffar. 

Beamex calibration solutions for the pharmaceutical industry
Ta kontakt med oss om du vill veta mer om läkemedelsanvändargruppens träffar eller är intresserad av att delta i nästa träff.

Varför Beamex?

Världens ledande läkemedels- och Life Science-företag litar på Beamex kalibreringslösningar. Våra lösningar har utvecklats i över 40 år genom att kombinera vår egen erfarenhet och feedback från nära samarbeten med våra kunder där vi har hjälpt dem att uppnå sina kalibreringsrelaterade mål, följa olika bestämmelser och att effektivera sin produktion. 

Många av dessa kunder har valt Beamex kalibreringsmjukvara, bärbara kalibratorer och omfattande lanserings- och supporttjänster för sina företagsomfattande lösningar. Kalibreringsdata har anslutits till och delats med deras globalt distribuerade ERP, underhållssystem eller instrument- och tillgångshantering för att uppnå papperslös kalibrering från början till slut, strömlinjeformade processer och verkligt mobilt arbete, samtidigt som dataintegriteten maximeras för att uppnå högsta möjliga nivå på efterlevnaden. 

Frågor och svar

För läkemedelsföretag är det naturligtvis mycket viktigt att lagstiftningen följs. En annan vanlig utmaning är dataintegritet, dvs. att producera kalibreringsdata utan några medieavbrott. Inom läkemedelsindustrin strävar man efter att ta bort pappersbaserade system för registrering och godkännande i kalibreringslösningar och att digitalisera hela kalibreringsprocessen. En annan vanlig utmaning inom läkemedelsindustrin är mobilitet, säkerhet och dataintegritet med mobila enheter. Dessutom anses implementeringen av en global standardiserad kalibreringslösning i flera anläggningar globalt, vara en utmaning för de flesta läkemedelsföretag. 

Den vanligaste trenden verkar vara att gå bort från pappersbaserade system och till digitaliserade kalibreringsprocesser. Integration av kalibreringssystem med andra system (såsom underhållshanteringssystem) verkar också vara en vanlig trend. Användningen av kalibreringsdata i andra system är en annan märkbar förändring, liksom strävan efter förbättrad mobilitet. 

För att nämna något av den nya teknik som ändrar kalibreringen för läkemedelsföretag: molnteknik, automatisk kalibrering, digitalisering som möjliggör papperslös kalibrering, mer produktivitet med effektivare kalibrering, användning av kalibreringsdata för analys, integration av system, ökad rörlighet, och naturligtvis effekterna av Industri 4.0. 

Läkemedelsindustrin rör sig definitivt mot fler digitala lösningar. Det gemensamma målet verkar vara förbättrad dataanalys, ökad mobilitet och bättre anslutningsmöjlighet system emellan. Detta utöver förväntningar på digitaliseringen om att förbättra dataintegriteten och utvecklingen av DCC-standarden (digitalt kalibreringscertifikat). 

How can we help?
Close