Vad underhållsexperterna inom elproduktion säger

Tiden är avgörande under ett strömavbrott och Beamex integrerade kalibreringslösning gör det möjligt för teknikerna att maximera mängden arbete som utförs på kortast möjliga tid, samtidigt som de effektivt utför viktiga uppgifter och hanterar arbetsflöden.

Faran, senior reglertekniker, Alabama Power

Med detta projekt för att integrera mjukvara kunde vi realisera en betydande avkastning på investeringen redan under den första granskningen av enheten. Det är ovanligt, eftersom ROI på mjukvaruprojekt oftast är obefintlig i början.

Jody, affärsanalytiker, Salt River Project

Det som brukade kräva tre eller fyra personer att göra tidigare, kan nu göras av en, kanske två personer. Beamex MC6 är som att ha en tekniker till i personalen. 

Kris, senior instrument- och reglertekniker, Cornell University Central Energy Plant

Hantering under strömavbrott

I en perfekt värld skulle kraftverken ha tillräckligt med hängivna, skickliga metrologiexperter som kunde koncentrera sig enbart på att utföra kalibreringsarbete. Verkligheten är dock den att de flesta av oss inte lever i denna idealvärld.

En vanlig utmaning som många kraftverk står inför idag är bristen på experter med djup ämnesexpertis inom kalibreringsrelaterad metrologi. Vanligtvis finns det endast begränsade resurser som kan sättas in för kalibreringsarbete under ett strömavbrott eftersom det finns en lång lista med andra uppgifter som samma arbetsstyrka måste utföra. Kalibrering är bara en liten del av de flesta arbetstagares övergripande ansvar.

Därför är det viktigt att använda en modern automatiserad kalibreringslösning som hjälper till att effektivisera kalibreringsarbetet för att kunna utföra kalibreringarna snabbare och med färre resurser.

Hur man förbättrar kraftverkets prestanda

Videor

En säker miljö på Alabama Power

Hur man kalibrerar en trycktransmitter

Hantera dina kalibreringar

Konfigurerbar mjukvara, som Beamex CMX-kalibreringsmjukvara, kan hjälpa dig att hantera, dela och ansluta dina data till CMMS och ERP-system för att leverera smidiga processer och arbetsflöden. Avancerade funktioner som automatisk generering av certifikat, elektronisk signatur och historisk trendanalys hjälper dig att förbereda dig inför revisioner och ger dig den information som du behöver för att fatta de bästa besluten för kalibreringsintervall.

Beamex Logical calibration software

För den mobila medarbetaren

Vi erbjuder verktyg för den mobila medarbetaren som innefattar kalibreringsreferenser för tryck, temperatur och elektriska signaler, Beamex MC6-familj med bärbara multifunktionella kalibratorer och Beamex bMobile-applikation för surfplattebaserad datainmatning. Denna utrustning kan användas i allt från rena utrymmen till de mest krävande industrimiljöer. Man kan både dokumentera och signera kalibreringsresultat ute på fältet. Beamex mobile security plus teknologi säkerställer att dessa bärbara enheter levererar den högsta nivån av dataintegritet, väl i linje med bestämmelser som EPA. 

Beamex CMX calibration management software and bMobile mobile application

Din samarbetspartner

Ibland är det viktigare att välja en bra partner med engagemang, konfiguration och leverans av en lösning till ditt företag än att välja en lösning. Beamex globala professionella serviceteam använder vår beprövade projektstrategi som inkluderar projektdefinition och projektomfattning, specifikation, överförande av data och lösningskonfiguration tillsammans med lösningstestning samt global support för introduktion på plats. 

Om du som verksam inom elunderhåll:

  • Belastas av manuell uppdatering i olika system för att stänga arbetsordrar för kalibrering
  • Har problem att hantera revisionskritisk kalibreringsdata
  • Om effektiv planering eller organisering av kalibreringsvägar för strömavbrott utgör en utmaning
  • Oroas av riskerna med schema och säkerhet för arbetsintensiv kalibrering

Ta kontakt med oss. Vi ger dig råd om den bästa lösningen för dina behov. 

How can we help?
Close