Temperaturkalibratorer

Våra temperaturtorrblock genererar exakta temperaturer som kan användas för tillämpningar som temperatursensorkalibrering. Vi erbjuder även elektriska temperaturkalibratorer som kan mäta och simulera olika temperatursensorer (RTD och termoelement). Referenstemperatursonder med hög noggrannhet finns också tillgängliga. 

How can we help?
Close