Beamex MC6-T multifunktionell temperaturkalibrator

Beamex MC6-T är ett extremt mångsidigt portabelt automatiskt temperaturkalibreringssystem. Det kombinerar ett toppmodernt temperaturtorrblock med Beamex MC6 multifunktionell processkalibrator och kommunikatorteknik. 

Läs mer om temperaturkalibratorn MC6-T >> 

Beamex MC6-T temperature calibrator

Beamex FB temperaturkalibrator

Beamex FB är ett industriellt temperaturblock tillverkat för fältanvändning. Det är litet och lätt nog att bära runt på anläggningen 

Du kan använda FB på egen hand eller kombinera med Beamex MC6-kalibratorn och CMX-kalibreringsprogrammet för automatisk och papperslös kalibrering. 

Läs mer om FB Temperaturblock >> 

Temperature calibrator - Beamex FB field temperature dry block calibrator

Beamex MB temperaturkalibrator

Beamex MB är ett metrologiskt temperaturtorrblock som ger utmärkt noggrannhet samtidigt som det förblir bärbart för fältanvändning. 

Du kan använda MB på egen hand eller kombinera med Beamex MC6-kalibrator och CMX-kalibreringsmjukvara för automatisk och papperslös kalibrering. 

Läs mer om MB temperaturblock >> 

Temperature calibrator - Beamex MB metrology temperature dry block

Beamex RPRT referenstemperatursonder

Beamex RPRT smarta referenssonder är referenstemperatursonder med hög tillförlitlighet och inbyggt minne för lagring av de enskilda sondkoefficienterna. Den har utmärkt kvalitet och långsiktig stabilitet. 

Beamex RPRT sonder kan användas med FB- och MB-temperaturblock och MC6-kalibratorn. 

Läs mer om RPRT smarta referenssonder >> 

Beamex RPRT smart temperature probe

Beamex MC6

MC6 är en multifunktionell processkalibrator som erbjuder många funktioner för temperaturkalibrering. 

Den erbjuder RTD och termoelementmätning och -simulering, med dubbla mätkanaler för båda. MC6 kan också styra temperaturblock, vilket möjliggör en helautomatisk kalibrering av olika temperaturinstrument. 

Kombinera MC6 med CMX-kalibreringsmjukvara för en papperslös kalibreringsprocess. 

Läs mer om MC6 >> 

Beamex MC6 as a pressure calibrator

Beamex MC6-Ex

MC6-Ex är en egensäker multifunktionell processkalibrator som erbjuder en hel del funktioner för temperaturkalibrering, såsom RTD och termoelementmätning och -simulering, med dubbla mätkanaler för båda. 

Den kan också styra temperaturblock, vilket möjliggör en helautomatisk kalibrering av olika temperaturinstrument. Kombinera MC6-Ex med CMX-kalibreringsmjukvara för en papperslös kalibreringsprocess. 

Läs mer om MC6-Ex >>  

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex as a pressure calibrator

Beamex MC4

MC4 är en dokumenterande processkalibrator som erbjuder många funktioner för temperaturkalibrering. 

Den erbjuder RTD- och termoelementmätning och simulering, samt kretsförsörjning och mA-mätning för temperatursändarkalibrering. MC4 är en dokumenterande kalibrator, så kombinera den med CMX-kalibreringsmjukvara för en papperslös kalibreringsprocess. 

Läs mer om MC4 >>  

Temperature calibrator - Beamex MC4 documenting process calibrator

Beamex MC2

MC2 är en handhållen processkalibrator som finns som en temperaturelektrisk (MC2-TE) version avsedd för temperaturkalibreringar. 

MC2 erbjuder mätning och simulering av RTD- och termoelementsensor. Den tillhandahåller även kretsförsörjning och mA-mätning för temperatursändare. 

Läs mer om MC2 >> 

Temperature calibrator - Beamex MC2-TE

Beamex MC6 Workstation

MC6 Workstation är en panelmonterad version av den bärbara MC6-kalibratorn och erbjuder samma funktionalitet för temperaturkalibreringar. 

MC6 Workstation kan installeras i Beamex CENTRiCAL kalibreringsbänk. 

Kombinera MC6 Workstation med CMX-kalibreringsmjukvara för en papperslös kalibreringsprocess. 

Läs mer om MC6 Workstation >>  

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Beamex CENTRiCAL kalibreringsbänk

CENTRiCAL kalibreringsbänken är en modulär test- och kalibreringsbänk för verkstäder och laboratorier. 

Den kan utrustas med MC6 Workstation-kalibratorn och även med moduler avsedda för temperaturkalibreringar. 

Läs mer om CENTRiCAL kalibreringsbänk >>  

Beamex CENTRiCAL Calibration Bench

Frågor och svar

En temperaturkalibrator är vanligtvis en produkt som innehåller en värmekälla (och/eller kylning) som kan styras in i önskad temperatur. Du sätter in den temperatursensor som ska kalibreras och en spårbar exakt referenssensor i värmekällan och jämför avläsningarna vid olika temperaturer. 

Tyvärr finns det ingen internationell standard som specificerar vad en temperaturkalibrator är. Därför ser vi att ordet ”temperaturkalibrator” används i olika sammanhang. 

En temperaturkalibrator kan också vara elektriska enheter som kan mäta och/eller simulera temperatursensorsignaler och som inte innehåller någon värmekälla. Dessa sensorsignaler är vanligtvis resistans (för RTD-sensorer) eller spänning (för termoelement). Temperaturkalibratorn känner till sensorns formler så att den kan konvertera och visa dessa signaler i temperaturenheten för bekväm användning. 

I vissa fall kan även relativt enkla enheter, såsom temperaturindikator, kallas temperaturkalibratorer. 

Ett temperaturtorrblock (eller en torr brunn) är en produkt som kan värma och/eller kyla ett metallblock där lämpliga hål har borrats för att sätta i temperatursensorer. Hålen måste sitta tätt för att säkerställa korrekt temperaturöverföring. Om hålet är för stort kommer det att finnas luft mellan blocket och sensorn, vilket orsakar mätfel. Hålen i blocket är ”torra”, så det finns ingen vätska inuti hålen. Vanligtvis används utbytbara insatser i torrblock för olika typer av sensorer. 

Fördelarna med ett torrblock är att de vanligtvis är bärbara (små och lätta), snabba att använda och de blir inte smutsiga eftersom inga vätskor används. 

Ett temperaturbad är en värmekälla som innehåller vätska (vatten, olja, etanol). Vätskan värms/kyls till önskad temperatur och de sensorer som ska kalibreras kan föras in i vätskan. Vätskan rörs vanligtvis om för bästa homogenitet. 

Fördelarna med ett bad är att du kan sätta in olika former av sensorer i det, flera på en gång, och homogeniteten är mycket bra. Nackdelen är att ett bad normalt är ganska stort och tungt, temperaturen förändras långsamt och det kan vara smutsigt att arbeta med olika vätskor. 

Temperatursensorer/sonder är instrument som används för att mäta temperaturen. De har vanligtvis en elektrisk utgång som är proportionell mot den temperatur de mäter. 

För att kalibrera en temperatursensor/sond måste du sänka ner den i en exakt känd temperatur och jämföra utsignalen med den nominella utsignalen. Det går inte att simulera temperaturen, den måste skapas med en temperaturkälla. 

Denna kalibrering inkluderar därför en dokumenterad jämförelse av sensorutgången till exakt temperatur. 

Temperatursensorer kan vanligtvis inte justeras/trimmas, men du kan använda korrigeringskoefficienter för att kompensera för det upptäckta felet. 

En temperatursändare är ett instrument som mäter temperaturen med hjälp av en temperatursensor och ger en signal som är proportionell mot ingångstemperaturen. Vid processinstrumentering är utsignalen ofta en 4 till 20 mA strömsignal. 

För att kalibrera (kontrollera noggrannheten) en temperatursändare kan du simulera temperatursensorns signal som ingång till sändaren och samtidigt mäta utsignalen som sändaren genererar. Sedan jämför du in- och utsignalerna och ser om sändaren fungerar korrekt. 

Se länken nedan för en video om hur du kalibrerar en temperatursändare: 

Hur man kalibrerar RTD-temperatursändare 

Temperaturkalibreringsvideor (ENG)

How to calibrate RTD temperature transmitters

How to calibrate a FOUNDATION Fieldbus temperature transmitter

Calibration and trim of a HART temperature transmitter

How to calibrate a temperature sensor and transmitter with a HART output

How to calibrate a duplex temperature sensor

How to calibrate a temperature switch automatically

How to calibrate two Pt100 sensors simultaneously and automatically

How to calibrate a sanitary temperature sensor automatically

How to calibrate a Pt100 temperature sensor automatically

How can we help?
Close