Beamex Serviceportal gör det enkelt att begära en kalibreringsoffert eller returnera en enhet med ett giltigt Beamex Care Plan-kontrakt.
Beamex Care Plan är ett enkelt sätt att bibehålla noggrannheten och tillförlitligheten hos din Beamex-mätutrustning under hela dess livslängd.

Videoklipp (ENG)

Beamex calibration and services

Beamex Accredited Calibration Laboratories

Beamex Care Plan

Lär dig hur du returnerar utrustning till Beamex för service eller kalibrering.

Innehåll i Beamex omkalibrering

 • Ackrediterad kalibrering och kalibreringscertifikat. 
 • Godkända/underkända resultat anges på kalibreringscertifikatet. Avvikelserna analyseras för din räkning. 
 • Om det finns avvikelser justeras även kalibratorn (as-found/as-left resultat).  
 • Kalibreringspunkterna är optimerade för Beamex-enheter, för att säkerställa att enheten är noggrant testad på alla relevanta intervaller. 
 • Avvikelser i noggrannhet kommer att uppmärksammas och motverkas med förebyggande justeringar för att säkerställa enhetens fortsatta noggrannhet. 
 • Med en automatisk omkalibreringsprocess blir vändningen snabbare och mindre utsatt för mänskliga fel. 
 • Handläggningstiden på Beamex-fabriken är normalt 4-8 dagar (i genomsnitt 6 dagar). 
 • Reparationskontroller säkerställer att trasiga enheter inte kalibreras om förrän de reparerats. 
 • Rengöring av enheten. 
 • Kostnadsfria uppdateringar av firmware och DD (enhetsbeskrivning). 
 • Eventuella garantiproblem som uppstår under omkalibrering kommer att hanteras. 
Begär att en pdf-kopia av ditt Beamex-kalibreringscertifikat e-postas till dig

Reparationer

Beamex erbjuder högkvalitativa reparations- och reservdelstjänster på vår anläggning i Pietarsaari, Finland, till kunder med Beamex kalibreringsutrustning. 

Begär en reparation >> 

How can we help?
Close