Skip to content

Menu

Öljy- ja kaasuteollisuus

Automatisoidun kalibroinnin laitteet ja palvelut auttavat öljy- ja kaasuteollisuuden toimijoita varmistamaan turvallisuuden ja säädöstenmukaisuuden sekä hyödyntämään digitalisaation edut.

Tehokkuus, turvallisuus ja kestävä kehitys

Tehokkuus, turvallisuus ja kestävä kehitys

Öljy- ja kaasuteollisuuden pääprioriteettina on korkeiden turvallisuusstandardien ylläpitäminen ja säädösten noudattaminen tehokkuuden optimointia unohtamatta. Tämän saavuttamiseen vaaditaan oikeanlaisia resursseja, tietoa, työkaluja ja tukea.

Öljy- ja kaasualan ammattilaisille suunniteltu moderni, automatisoitu kalibrointiratkaisu auttaa täyttämään säädöstenmukaisuuden ja dokumentoinnin vaatimukset sekä säilyttämään korkeimman turvallisuustason.

Parempi tapa prosessoida arvokkaita luonnonvaroja

Monet maailman johtavat öljy- ja kaasuyhtiöt luottavat Beamexin kalibrointiekosysteemiin. Ratkaisumme auttavat asiakkaitamme saavuttamaan kalibrointiin liittyvät tavoitteensa muun muassa ATEX-määräysten mukaisesti.

Olemme kehittäneet kalibrointiratkaisujamme jo lähes 50 vuoden ajan yhdistämällä oman kokemuksemme palautteeseen, jota olemme saaneet tiiviissä yhteistyössä öljy- ja kaasualan asiakkaidemme kanssa.

Beamex CMX kalibrointiohjelmisto ja MC6 kenttäkalibraattori

Toimialan trendit ja näkymät

Mitä on ope­ra­tii­vi­nen huip­puo­saa­mi­nen ja miten kalibrointi voi auttaa sen saa­vut­ta­mi­ses­sa?

Tässä ar­tik­ke­lis­sa tar­kas­te­lem­me ope­ra­tii­vi­sen huip­puo­saa­mi­sen historiaa ja käytäntöä sekä sen erilaisia so­vel­lus­ta­po­ja pro­ses­si­teol­li­suu­des­sa. Selvitämme myös, millainen rooli ka­libroin­nil­la voi olla asiak­kai­dem­me ope­ra­tii­vi­sen huip­puo­saa­mi­sen te­hos­ta­mi­ses­sa.


Lue artikkeli [ENG] >

Ka­libroin­tie­ko­sys­tee­min au­to­ma­ti­saa­tio

Vaikka kynä saattaa olla miekkaa mahtavampi, pro­ses­si­teol­li­suu­des­sa kynä- ja pa­pe­ri­poh­jai­set ka­libroin­ti­jär­jes­tel­mät ovat heikko lenkki, joka kaipaa erityistä huomiota. Ka­libroin­tie­ko­sys­tee­min au­to­ma­ti­saa­tio säästää aikaa, vähentää virheiden mah­dol­li­suut­ta ja auttaa hyö­dyn­tä­mään ka­libroin­ti­da­taa yrityksen lii­ke­toi­min­nan te­hos­ta­mi­ses­sa.

Lue artikkeli [ENG] >

Beamex MC6-T temperature calibrator

Kuinka ehkäistä in­hi­mil­lis­ten virheiden mah­dol­li­suus ka­libroin­ti­da­tan syöt­tä­mi­ses­sä

Manuaalinen tie­don­syöt­tö on edelleen hyvin yleistä teol­li­suuspro­ses­seis­sa, vaikka se on hidas ja työläs prosessi, johon liittyy huomattava in­hi­mil­li­sen virheen mah­dol­li­suus. Tässä ar­tik­ke­lis­sa tar­kas­te­lem­me teollisia ka­libroin­tipro­ses­se­ja ja niihin liittyvää manuaalista tie­don­syöt­töä.


Lue artikkeli [ENG] >

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Kalibrointi räjähdysvaarallisella alueella

Kalibroinnin suorittaminen räjähdysvaarallisella (Ex) alueella edellyttää monien eri tekijöiden huomioon ottamista. Räjähdysvaaralliset alueet ja kalibrointilaitteet on luokiteltu eri tasoihin.

Tässä artikkelissa luodaan ensin katsaus joihinkin peruskäsitteisiin, teoriaan ja historiaan, minkä jälkeen tarkastellaan erilaisia suojaustekniikoita, joiden ansiosta kalibrointilaitteet soveltuvat käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla.

Suoritatko kalibrointeja? Selaa ”Kuinka kalibroida” -sisältöämme ja löydä parempia tapoja kalibroida

Asiakkaiden menestystarinoita

4 000

säästettyä kalibrointituntia vuosittain

National Grid, Iso-Britannia

Lue asiakastarina [ENG] >

1

täysin automatisoitu ja paperiton kalibrointiprosessi

Eni Norge AS, Norway

Lue asiakastarina [ENG] >

50%

parannus kalibrointiprosessien tehokkuudessa

Peñoles Quimica del Rey, Mexico

Lue asiakastarina [ENG] >

Mitä mieltä öljy- ja kaasualan asiakkaamme ovat

Beamex-ratkaisun tuoman automatisaation ansiosta olemme onnistuneet vähentämään kalibrointien suorittamiseen tarvittavien vaiheiden määrää ja lyhentämään kalibrointiaikaa jopa 15 minuuttia laitetta kohden. Vaikka tämä ei ehkä kuulosta paljolta, niin aikaa säästyy yli 4 000 tuntia vuodessa.

James Jepson, Control & Instrumentation Systems Officer, National Grid, Iso-Britannia

Beamex-ratkaisun tuoman automatisaation ansiosta olemme onnistuneet vähentämään kalibrointien suorittamiseen tarvittavien vaiheiden määrää ja lyhentämään kalibrointiaikaa jopa 15 minuuttia laitetta kohden. Vaikka tämä ei ehkä kuulosta paljolta, niin aikaa säästyy yli 4 000 tuntia vuodessa – puhumattakaan siitä, että taloudellisia säästöjä kertyy hämmästyttävä määrä, jopa useita miljoonia.

 

James Jepson, Control & Instrumentation Systems Officer, National Grid, Iso-Britannia

Beamex-kalibrointiratkaisut

Ka­libroin­nin hallinta

Katso, kuinka Beamexin ka­libroin­nin­hal­lin­taoh­jel­mis­to voi auttaa di­gi­ta­li­soi­maan ja au­to­ma­ti­soi­maan ka­libroin­tipro­ses­se­ja­si.

Lue lisää >

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Kent­tä­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin edistyneen kent­tä­ka­libroin­ti­tek­no­lo­gian valikoimaan.

Lue lisää >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Kor­jaa­mo­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin kor­jaa­mo­ka­libroin­ti­rat­kai­su­jen valikoimaan.


Lue lisää >

Mobile calibration with Beamex bMobile

Palvelut

Hyödynnä Beamex-teknologiaa op­ti­maa­li­ses­ti asian­tun­ti­ja­ver­kos­tom­me sekä kalibrointi- ja kor­jaus­pal­ve­lui­dem­me avulla.

Lue lisää >

Yhdessä voimme löytää parhaan kalibrointiratkaisun yrityksesi tarpeisiin

Beamex MC6 Edistyksellinen kenttäkalibraattori ja kommunikaattori

Kaasun siirto ja jakelu

Kaasuvirtausinstrumenttien, kuten mittalaippojen, kalibrointi vaatii erittäin tarkkoja kalibrointilaitteita, jotta saadaan aina oikeat säilytyssiirron mittauslukemat ja varmistetaan säädösten noudattaminen.

Beamexin edistykselliset, erittäin tarkat kenttäkalibraattorit ja kommunikaattorit ovat kannettavia ja soveltuvat erilaisiin paine-eron virtauskalibrointeihin.

Valmiina räjähdysvaarallisille alueille

Luonnostaan vaarattomat kenttäkalibraattorimme ja kommunikaattorimme soveltuvat käytettäväksi räjähdysvaarallisilla Ex-alueilla, joilla saattaa esiintyä räjähtäviä kaasuja.

Luonnostaan vaarattomat kalibraattorimme ovat ATEX-, IECEx- ja Pohjois-Amerikan sertifiointien mukaisia ja niitä voidaan käyttää kaikilla Ex-alueilla (Zone 0, 1 ja 2, Division 1/2).

Beamex MC6-Ex Luonnostaan vaaraton edistyksellinen kenttäkalibraattori ja kommunikaattori

Katso muuta öljy- ja kaasualaan liittyvää sisältöämme