Skip to content

Menu

CMX Analytics Dashboard

Kalibrointidatan analytiikkatyökalu.

Beamex / Kalibrointiohjelmisto / Beamex CMX / CMX Analytics Dashboard

Ota kaikki hyöty irti kalibrointidatastasi!

Beamex CMX-kalibroinninhallintaohjelmiston sisältämä kalibrointidata on erittäin arvokasta. CMX Analytics Dashboard auttaa sinua hyödyntämään kalibrointidataasi vielä tehokkaammin, jotta voit optimoida kalibrointiprosessisi ja parantaa tuottavuuttasi.

Visuaalinen yhteenveto kalibroinnin KPI-mittareista

Beamex CMX Analytics Dashboard on helppokäyttöinen työkalu, joka esittää visuaalisen yhteenvedon kalibroinnin keskeisimmistä suorituskykyindikaattoreista, kuten epäonnistuneiden tai myöhästyneiden kalibrointien prosenttiosuuden, referenssistandardien käytön ja kalibraattorin käänteisen jäljitettävyyden.

Yleiskuva tiimisi työmäärästä

Saat yleiskuvan kalibrointitiimisi työmäärästä, jotta osaisit paremmin varautua ajankäyttöön tulevina viikkoina ja kuukausina ja suunnitella tarvittavat toimet yhdessä teknikkojesi kanssa. Tämä auttaa hyödyntämään resursseja tehokkaammin, säästämään kustannuksissa ja parantamaan tuottavuutta.

Edistynyt historiatrendi

Ota analytiikkatyökalun tulosten pohjalta käyttöön ennakoiva kunnossapito ja tarkastele instrumenttivalmistajan ja -mallin aiempia kunnossapitotietoja. Näiden historiatrendien perusteella voit esimerkiksi päätellä, suoriutuuko tietty anturityyppi paremmin kuin jokin toinen malli.

Kalibrointihistorian analyysi

Saat arvioita poikkeamista viimeisimpien kalibrointien ennusteen perusteella. Jos ennuste on hyvä ja trendi on reilusti toleranssirajojen sisällä, voit pidentää kalibrointiväliä esimerkiksi 6 kuukaudesta 12 kuukauteen – näin säästät aikaa ja rahaa.

Epävarmuuden vaikutus kalibrointeihin

Epävarmuusnäkymästä näet selkeästi, miten epävarmuus vaikuttaa kalibrointeihin. Kalibroitaessa voidaan esimerkiksi ohittaa jokin kalibrointipiste, mutta kun mittaustuloksiin lisätään epävarmuus, lopputuloksena saattaa olla epäonnistunut kalibrointi. Laskettu epävarmuussuhde (TUR) auttaa puolestaan varmistamaan, että referenssistandardisi on riittävän tarkka kalibrointia varten.

Ennustaa epäonnistuneiden kalibrointien riskin

Analysoi instrumenttien toiminnan historiatietoja ja ennustaa epäonnistuneiden kalibrointien riskin.

CMX Analytics Dashboard

Parantaa tehokkuutta

Kun sinulla on yleiskuva kalibrointitiimisi työmäärästä, pystyt paremmin varautumaan ajankäyttöön ja lisäämään näin tuottavuuttasi ja kustannussäästöjäsi.

Koko työhistoriaa analysoimalla saat selville, miten voit entisestään parantaa suorituskykyäsi.

Kalibrointidata-analyysit on myös helppo jakaa eri sidosryhmille päätöksenteon tueksi.

Parantaa tehokkuutta kalibrointiohjelmistolla
Kalibrointiohjelmisto

Varmistaa vaatimustenmukaisuuden

CMX Analytics Dashboard auttaa varmistamaan, että laitekalibroinnit suoritetaan ajallaan ja ettei tärkeitä kalibrointeja jää väliin. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun yrityksesi ei salli instrumenttien käyttöä, joiden kalibroinnin määräpäivä on umpeutunut.

Voit jäljittää, missä ja milloin kalibraattoria on käytetty, mikäli sen on havaittu olleen viallinen tai toleranssin ulkopuolella.

Lue lisää Beamexin kalibrointiratkaisuista

Ka­libroin­nin hallinta

Katso, kuinka Beamexin ka­libroin­nin­hal­lin­taoh­jel­mis­to voi auttaa di­gi­ta­li­soi­maan ja au­to­ma­ti­soi­maan ka­libroin­tipro­ses­se­ja­si.

Lue lisää >

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Kent­tä­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin edistyneen kent­tä­ka­libroin­ti­tek­no­lo­gian valikoimaan.

Lue lisää >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Kor­jaa­mo­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin kor­jaa­mo­ka­libroin­ti­rat­kai­su­jen valikoimaan.


Lue lisää >

Mobile calibration with Beamex bMobile

Palvelut

Hyödynnä Beamex-teknologiaa op­ti­maa­li­ses­ti asian­tun­ti­ja­ver­kos­tom­me sekä kalibrointi- ja kor­jaus­pal­ve­lui­dem­me avulla.

Lue lisää >

Muuta aiheeseen liittyvää