Skip to content

Menu

Beamex CMX

Kalibrointienhallintaohjelmisto

All-in-one-kalibrointiratkaisu

Beamex CMX -kalibrointienhallintaohjelmisto auttaa hallitsemaan instrumenttejasi turvallisesti ja suunnittelemaan ja suorittamaan kalibrointeja tehokkaasti, jopa erittäin säännellyillä toimialoilla. Ohjelmisto tallentaa kaikki kalibrointitulokset pysyvästi ja säilyttää koko kalibrointihistorian, joten tiedot ovat helposti saatavilla analysointia ja raportointia sekä kalibrointitodistusten luomista varten.

Instrumenttien hallinta

CMX tarjoaa monipuolisia työkaluja instrumenttien hallintaan. Voit järjestää instrumenttisi hierarkkisesti laitoksen rakenteen mukaan ja laatia valmiiden pohjien avulla kalibrointisuunnitelmia, jotka ilmoittavat automaattisesti, milloin ja miten instrumenttisi tulee kalibroida.

Roolipohjainen pääsynvalvonta

Voit ottaa käyttöön todennuksen, joka edellyttää käyttäjiltä salasanalla kirjautumista. Käyttäjäryhmille myönnetyillä käyttöoikeuksilla puolestaan varmistat, että ainoastaan valtuutetut käyttäjät pääsevät järjestelmään suorittamaan määritettyjä toimintoja.

Referenssien hallinta

Hallitse referenssilaitteiden kalibrointivälejä ja epävarmuusmäärityksiä sen varmistamiseksi, että kalibrointiin käytetään aina oikeaa referenssiä. CMX lisää automaattisesti Beamex-kalibraattoreiden tarkkuusmääritykset tietokantaasi.

Digitaalinen tiedonsiirto

CMX kommunikoi saumattomasti Beamexin dokumentoivien kalibraattoreiden ja Beamex bMobile -kalibrointisovelluksen kanssa, joten kalibrointi ja dokumentointi tapahtuu aina automaattisesti.

Ohjattu kalibrointiprosessi

CMX ja tuetut mobiiliratkaisut ohjaavat työntekijöitäsi koko kalibrointiprosessin läpi varmistaen, että kalibroinnit suoritetaan aina ennalta määritettyjen prosessien ja menetelmien mukaisesti.

Epävarmuuslaskenta

CMX laskee laajennetun kokonaisepävarmuuden kaikille kalibrointipisteille kalibrointituloksissasi.

Täydellinen kalibrointihistoria

Kalibrointidata tallennetaan pysyvästi ja sitä voidaan käyttää analysointiin, raportointiin, auditointiin ja kalibrointitodistusten luomiseen.

Beamex CMX kalibrointiohjelmisto

Säännöstenmukaisuuden hallinta

CMX:n avulla voit seurata kaikkia kalibrointitietokantaan tehtyjä muutoksia. CMX täyttää 21 CFR Part 11 -säännöksen sekä muiden asiaankuuluvien, sähköisiä tietueita ja allekirjoituksia sekä tietojen eheyttä koskevien säännösten vaatimukset.

Valvottua kalibroinnin hallintaa

Patentoitu Beamex Mobile Security Plus -teknologia varmistaa kalibrointitietojen eheyden jopa kalibroitaessa offline-tilassa tuettujen mobiiliratkaisujen avulla. CMX voi valvoa koko kalibrointiprosessia. Käyttäjät todennetaan sekä CMX:ssä että tuettuja mobiiliratkaisuja käytettäessä, ja poikkeamia määritellystä prosessista valvotaan.

Työmääräimien automatisointi

CMX voidaan liittää myös kunnossapidon hallintajärjestelmään (ERP tai CMMS) Beamex Business Bridgen avulla. Kalibroinnit voidaan ajoittaa osaksi ERP- tai CMMS-järjestelmän yleistä huoltoaikataulua, ja kalibrointityömääräykset voidaan käsitellä ja suorittaa CMX:n avulla.

Kunnossapitotarkastukset

CMX tukee kunnossapitotarkastusten suunnittelua, aikataulutusta, toteutusta ja digitaalista dokumentointia. Suunnittele tarkastukset CMX:ssä ja suorita ne Beamex bMobile -kalibrointisovelluksella.

Vaakojen kalibrointi

Vaakojen kalibrointitoiminnot perustuvat EURAMETin, OIML:n ja NIST:n kansainvälisiin ohjeisiin ja standardeihin, käsittäen epäkeskisyystestit, toistettavuustestit, punnitustestit ja pienimmän käyttökuorman testit. Kalibrointi voidaan suorittaa CMX:ssä tai Beamex bMobile -kalibrointisovelluksessa.

Edistyksellinen instrumenttien hallinta

Data Loader tarjoaa nopean ja helpon tavan lisätä tai muokata suuria instrumenttimääriä CMX-tietokannassa, mikä säästää aikaa, vähentää kirjoitusvirheiden riskiä ja parantaa datan laatua ja yhdenmukaisuutta. Business Bridgen avulla laitoksen rakenne ja instrumenttien tunnistetiedot voidaan synkronoida myös kunnossapidon hallintajärjestelmistä (ERP tai CMMS).

Konfiguroitavuus

CMX voidaan konfiguroida tarpeidesi pohjalta käsittämään monipuolisia toimintoja, kuten erilaisia käyttäjäryhmiä, käyttöoikeuksia ja henkilökohtaisia asetuksia. Voit myös laatia mukautettuja raportteja ja kalibrointitodistuksia sekä konfiguroida käyttöliittymän tarpeidesi mukaiseksi.

CMX on saatavana erilaisilla lisensseillä ja asennusvaihtoehdoilla, joten se soveltuu käytettäväksi kaiken kokoisissa yrityksissä. Se voidaan toimittaa paikallisesti asennettavana versiona tai pilvipohjaisena asennuksena.

CMX Professional

CMX Professional on monipuolisesti konfiguroitava ratkaisu, joka voidaan räätälöidä monenlaisiin käyttötarpeisiin. Vakiotoimintoihin sisältyvät kaikki CMX:n pääominaisuudet, ja saatavilla on myös valinnaisia lisäominaisuuksia. CMX Professional on saatavana työasemaversiona tai kelluvana palvelinversiona.

CMX Enterprise

CMX Enterprise on all-in-one-kalibrointiratkaisu suurille yrityksille, joilla on useita toimipisteitä. Se sisältää vakiona kaikki CMX:n pääominaisuudet ja edistykselliset ominaisuudet ja soveltuu myös erittäin säännellyille toimialoille. CMX Enterprise on ns. kelluva palvelinasennus, joka tarjoaa maksimaalista joustavuutta ja tuottavuutta.

Pilviasennus

CMX Professional ja Enterprise voidaan asentaa myös pilvipalveluun, kuten Microsoft Azure. Tämä helpottaa IT-hallintaa ja mahdollistaa ratkaisun tehokkaan käyttöönoton uusissa toimipaikoissa ja siihen pääsyn mistä tahansa.

Etsi aiheeseen liittyvää tietoa

Näytä kaikki käyttöoppaat ja esitteet kaikilla kielillä >

Parempi tapa kalibroida

CMX auttaa hallitsemaan instrumentteja turvallisesti sekä suunnittelemaan ja suorittamaan kaikki kalibroinnit tehokkaasti, jopa erittäin säännellyillä toimialoilla.

CMX ohjaa koko kalibrointiprosessia vaihe vaiheelta, myös kentällä kalibroitaessa. Näin prosessit ovat jäljitettäviä, yhdenmukaisia ja toistettavia jokaisella kerralla.

CMX tallentaa kalibrointitulokset ja epävarmuuslaskelmat pysyvästi, joten sinulla on aina käytettävissäsi koko jäljitettävä kalibrointihistoria. Standardisoitu ja automaattinen kalibrointiprosessi vähentää riskejä ja parantaa tehokkuutta.

Beamex CMX kalibrointiohjelmisto
Beamex CMX kalibrointiohjelmisto

Digitaalinen tiedonsiirto

CMX yhdessä Beamexin dokumentoivien kalibraattoreiden tai bMobile-kalibrointisovelluksen kanssa kerää dataa mittauskohteesta digitaalisesti ja tallentaa kalibrointitulokset turvallisesti, jopa offline-tilassa kentällä.

Beamex Business Bridgen avulla CMX voidaan yhdistää alan johtaviin kunnossapidon hallintajärjestelmiin, kuten SAP tai IBM Maximo, päällekkäisen työn ja inhimillisten virheiden minimoimiseksi. Kalibroinnit voidaan ajoittaa osaksi ERP- tai CMMS-järjestelmän yleistä huoltoaikataulua, ja kalibrointityömääräykset voidaan käsitellä ja suorittaa CMX:n avulla.

Näin voit luoda korkealaatuisten ja luotettavien kalibrointitietojen täysin digitaalisen tiedonsiirron koko yrityksesi sisällä.

Beamex CMX – asiakastarinoita

1 vuosi

Kalibrointiratkaisuun tehdyn investoinnin takaisinmaksuaika

AstraZeneca Ab, Ruotsi

Lue asiakastarina >

50 %

Parannus kalibrointiprosessien tehokkuudessa

Peñoles Quimica del Rey, Meksiko

Lue asiakastarina >

4000

Säästettyä kalibrointituntia vuosittain

National Grid, Iso-Britannia

Lue asiakastarina >

Soveltuu erittäin säännellyille toimialoille

Tietojen eheyden ja muutosten hallinnan varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää erittäin säännellyillä toimialoilla, kuten lääketeollisuudessa. Laadukkaalla kalibrointidatalla on ratkaiseva merkitys lopputuotteen laadun, säädöstenmukaisuuden ja viime kädessä potilasturvallisuuden varmistamisessa.

CMX:n avulla voit seurata kaikkia kalibrointitietokantaan tehtyjä muutoksia. CMX täyttää 21 CFR Part 11 -säännöksen sekä muiden asiaankuuluvien, sähköisiä tietueita ja allekirjoituksia sekä tietojen eheyttä koskevien säännösten vaatimukset.

Liity mukaan Beamexin lääkealan käyttäjäryhmään yhdessä Novartisin, GlaxoSmithKlinen, Boehringer-Ingelheimin, AstraZenecan ja monien muiden kanssa >

Beamex CMX kalibrointiohjelmisto
Beamex CMX kalibrointiohjelmisto

Työskentele älykkäämmin datapohjaisten päätösten avulla

CMX-tietokannassasi oleva luotettava, jäljitettävä ja uudelleen käytettävä kalibrointidata on yrityksesi arvokkain kalibrointiresurssi, jota voit käyttää toimintasi jatkuvaan parantamiseen.

CMX auttaa sinua optimoimaan kalibrointivälit, alentamaan kustannuksia poistamalla tarpeettomat kalibroinnit sekä tunnistamaan mahdollisesti ongelmalliset trendit ennen kuin ne pääsevät aiheuttamaan tuotannon häiriöitä.

CMX Analytics Dashboard auttaa sinua hyödyntämään kalibrointidataasi tehokkaammin tarjoamalla helppokäyttöisen visuaalisen yhteenvedon kalibroinnin KPI-mittareistasi ja optimoimaan näin kalibrointiprosessejasi entisestään.

Autamme sinut alkuun Beamex-kalibrointienhallintaohjelmiston käytössä

Lue lisää siitä, miten CMX hallitsee instrumenttejasi turvallisesti ja auttaa sinua suunnittelemaan ja suorittamaan kalibrointejasi. Ota yhteyttä Beamexin asiantuntijaan ja pyydä lisätietoa CMX-ohjelmiston edistyksellisistä ominaisuuksista ja kattavasta käyttöönottopalvelustamme.

Kehittyvä elinkaariratkaisu

Vankkaan tietämykseen perustuvat asiantuntijapalvelumme tukevat sinua ratkaisusi elinkaaren jokaisessa vaiheessa ja auttavat sinua hyödyntämään CMX-ohjelmistoasi mahdollisimman tehokkaasti ja varmistamaan toimintasi vaatimustenmukaisuuden. Asiantuntijamme kartoittavat nykyisen prosessisi ja selvittävät, miten toimintasi tehokkuutta voidaan parantaa. Autamme valitsemaan tarpeisiisi sopivan ratkaisun ja hyödyntämään sitä mahdollisimman tehokkaasti varmistamalla saumattoman käyttöönoton kattavien tukipalvelujemme avulla.

Beamexin ohjelmistopalvelusopimuksella varmistat CMX:n ja yrityksesi sujuvan toiminnan. Sinulla on aina pääsy uusimpiin innovaatioihin ja päivityksiin, joten ohjelmistosi kehittyy toimintojesi mukana.

Beamex CMX analytics dashboard

Mitä mieltä asiakkaamme ovat

CMX tarjoaa luotettavan kalibrointitietokannan historiatoimintoineen ja on siksi loistava työkalu kalibrointiemme tehokkuuden parantamiseen. Siirtyminen paperittomaan kalibroinnin dokumentointiin CMX:n avulla oli meille valtava parannus. Ohjelmistoa on helppo käyttää ja ylläpitää, ja toimittajan tuotetuki on ensiluokkaista.

Orion, Suomi

Beamexistä on tullut luottotoimittajamme kaikkien kalibrointitarpeidemme osalta. Se on virtaviivaistanut koko kalibrointiprosessimme ja auttaa meitä valvomaan ja ylläpitämään vaatimustenmukaisuutta paikan päällä.

Paul O’Sullivan, Engineering Planner, Zoetis, Irlanti

Lääketeollisuus on erittäin säännelty toimiala, joten siirtyminen paperittomaan, pilvessä toimivaan kalibroinninhallintaan on meille tärkeä askel. Beamex CMX -kalibrointiohjelmisto varmistaa, että noudatamme kaikkia asiaankuuluvia GxP-säännöksiä, ja poistaa manuaalisten virheiden riskin. Azure-pilvipalvelu antaa käyttöömme uusimmat teknologiat ja edistykselliset ominaisuudet, jotka parantavat käyttökokemustamme entisestään.

Don Brady, Tech Engineering Product Manager, GlaxoSmithKline Ltd, Irlanti

Beamex-ratkaisun tuoman automatisaation ansiosta olemme onnistuneet vähentämään kalibrointien suorittamiseen tarvittavien vaiheiden määrää ja lyhentämään kalibrointiaikaa jopa 15 minuuttia laitetta kohden. Vaikka tämä ei ehkä kuulosta paljolta, niin aikaa säästyy yli 4 000 tuntia vuodessa.

James Jepson, Control & Instrumentation Systems Officer, National Grid, Iso-Britannia

Miksi kannattaa valita CMX?

Teknikot

Helppokäyttöinen ohjattu kalibrointi.

Automaattiset hälytykset ja ohjeet kalibrointien suorittamiseen.

Tallentaa kaikki kalibrointitulokset nopeasti ja helposti.

Mahdollistaa kunnossapitotarkastukset kentällä.

Yritysjohto

Luotettava työkalu tehokkaaseen ja hyvin dokumentoituun kalibrointiprosessiin.

Vähentää kalibrointiin kuluvaa aikaa.

Lyhentää tuotantokatkoksia.

Alentaa kalibroinnin kokonaiskustannuksia.

Minimoi vaatimusten noudattamatta jättämisen riskit.

Laatu ja säädöstenmukaisuus

Eliminoi inhimilliset virheet.

Varmistaa mm. ISO 9001, FDA, GMP/GAMP, 21 CFR Part 11 -säädösten mukaisuuden.

Ylläpitää kalibrointidataa turvallisesti sähköisessä tietokannassa.

Analysoi, onko kalibrointiväliä pidennettävä vai lyhennettävä.

Edistykselliset CMX-sovellukset

Phamaceutical Industry

Kun­nos­sa­pi­to­tar­kas­tuk­set

Kaikissa pro­ses­si­lai­tok­sis­sa on tehtävä erilaisia sään­nöl­li­siä tar­kas­tuk­sia, joiden do­ku­men­toin­ti kynällä ja paperilla tekee prosessista työlään ja vir­healt­tiin. CMX auttaa sinua suun­nit­te­le­maan, ajoittamaan, to­teut­ta­maan ja do­ku­men­toi­maan kun­nos­sa­pi­to­tar­kas­tuk­set di­gi­taa­li­ses­ti.

Tar­kas­tuk­set suun­ni­tel­laan CMX:ssä ja toteutetaan bMobile-so­vel­luk­sel­la keräämällä dataa mit­taus­koh­tees­ta di­gi­taa­li­ses­ti. Tietojen eheys voidaan varmistaa sähköisellä al­le­kir­joi­tuk­sel­la. Lopuksi tulokset synk­ro­noi­daan takaisin CMX:ään ana­ly­soin­tia ja ra­por­toin­tia varten.

Katso videomme kun­nos­sa­pi­to­tar­kas­tuk­ses­ta ja bMobilen käytöstä >

Vaakojen kalibrointi

CMX sisältää runsaasti toimintoja vaakojen ka­libroin­tiin EURAMET-, OIML- ja NIST-standardien pohjalta, käsittäen epä­kes­ki­syys­tes­tit, tois­tet­ta­vuus­tes­tit, pun­ni­tus­tes­tit ja pienimmän käyt­tö­kuor­man testit.

Ka­libroin­nit voidaan suorittaa CMX:ssä tai offline-tilassa bMobile-so­vel­luk­sel­la. Valinnaiset suo­jauso­mi­nai­suu­det varmistavat tietojen eheyden, joten CMX on ihan­teel­li­nen ratkaisu erittäin sään­nel­lyil­le toi­mia­loil­le.Vaakojen kalibrointi >

Liittyvät tuotteet

Do­ku­men­toi­vat ka­libraat­to­rit

Hallinnoi ka­libroin­te­ja­si CMX:n avulla ja suorita ne Beamexin erittäin tarkoilla do­ku­men­toi­vil­la ka­libraat­to­reil­la keräten dataa mit­taus­koh­tees­ta di­gi­taa­li­ses­ti.

Lue lisää >

Calibration Software - Beamex bMobile calibration application

bMobile-sovellus

Beamex bMobile -ka­libroin­ti­so­vel­lus on in­tui­tii­vi­nen, mo­nia­lus­tai­nen ratkaisu kent­tä­ka­libroin­tien ohjattuun ja do­ku­men­toi­tuun suo­rit­ta­mi­seen offline-tilassa.

Lue lisää >

Beamex CMX calibration software analytics dashboard

CMX Analytics Dashboard

Beamex CMX Analytics Dashboard tarjoaa help­po­käyt­töi­sen visuaalisen yhteenvedon ka­libroin­nin kes­kei­sim­mis­tä suo­ri­tus­ky­kyin­di­kaat­to­reis­ta.

Lue lisää >

Business Bridge

Beamex Business Bridge on kaupallinen kon­fi­gu­roi­ta­va val­mis­rat­kai­su CMX:n yh­dis­tä­mi­seen kun­nos­sa­pi­don hal­lin­ta­jär­jes­tel­miin (CMMS tai ERP).


Lue lisää >

Aiheeseen liittyvät palvelut

Asian­tun­ti­ja­pal­ve­lut

Maa­il­man­laa­jui­nen asian­tun­ti­ja­ver­kos­tom­me auttaa sinua hyö­dyn­tä­mään CMX:ää mah­dol­li­sim­man tehokkaasti. Olemme kumppanisi huip­pu­laa­duk­kaa­seen ka­libroin­tiin.


Lue lisää >

SSA-oh­jel­mis­to­pal­ve­luso­pi­mus

SSA-oh­jel­mis­to­pal­ve­luso­pi­mus varmistaa pääsyn uusimpiin in­no­vaa­tioi­hin ja päi­vi­tyk­siin, joten oh­jel­mis­to­si voi kehittyä toi­min­to­je­si mukana.

Lue lisää >

Tu­ki­pal­ve­lut

Beamexin asian­tun­ti­jat ovat aina rinnallasi tukena ja auttavat sinua kaikissa Beamex-tuot­tei­sii­si liittyvissä ky­sy­myk­sis­sä.

Lue lisää >

Kou­lu­tus­pal­ve­lut

Kattavat kou­lu­tus­pal­ve­lum­me auttavat sinua saamaan parhaan hyödyn Beamex-tuot­teis­ta­si, syventämään tie­tä­mys­tä­si ja oppimaan alan parhaita käytäntöjä.Lue lisää >

Muuta aiheeseen liittyvää